Zestawienia tabelaryczne – rynek ubezpieczeń w liczbach

Plik Statystyki 2021 zawiera następujące zestawienia tabelaryczne:

 • Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń
  • Składka ubezpieczeniowa
  • Odszkodowania i świadczenia
  • Techniczny wynik ubezpieczeń
  • Koszty działalności ubezpieczeniowej
  • Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
  • Lokaty
  • Wynik finansowy
  • Reasekuracja
 • Wskaźniki charakteryzujące działalność ubezpieczycieli
  • Współczynnik retencji i współczynnik zatrzymania odszkodowań
  • Współczynnik szkodowości
  • Stopa rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
  • Rentowność kapitałów własnych
  • Rentowność majątku
  • Wskaźnik zespolony
 • Struktura rynku
  • Struktura rynku 2020-2021
  • Rynek 2012-2021
  • Struktura rynku wg grup ubezpieczeń 2012-2021

 

Pliki Ubezpieczenia na życie 2021  oraz Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 2021  zawierają następujące skonsolidowane sprawozdania finansowe:

 • Ubezpieczenia na życie
  • Bilans Aktywa
  • Bilans Pasywa
  • Techniczny rachunek ubezpieczeń.
  • Ogólny rachunek zysków i strat
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
  • Bilans Aktywa
  • Bilans Pasywa
  • Techniczny rachunek ubezpieczeń
  • Ogólny rachunek zysków i strat