Działalność wydawnicza i edukacyjna

Izba prowadzi działalność wydawniczą wspierającą cele strategiczne PIU oraz realizującą zadanie edukacji ubezpieczeniowej. W 2021 r. Izba przygotowała następujące publikacje:

  • „Raport Roczny PIU 2020” w wersji polskiej i angielskiej – coroczny raport zawierający sprawozdanie z działalności Izby oraz pogłębioną analizę polskiego rynku ubezpieczeń;
  • „Ubezpieczenia w liczbach 2020” w wersji polskiej i angielskiej – najważniejsze dane o rynku ubezpieczeniowym w Polsce;
  • Raport „Analiza przestępczości ubezpieczeniowej za 2020 r” przedstawiający analizę przestępstw ubezpieczeniowych w dziale I i II popełnionych na szkodę zakładów ubezpieczeń;
  • Raport „Mapa ryzyka Polaków. Jak ubezpieczyciele odpowiadają na potrzeby społeczeństwa?” Jest to ranking najistotniejszych trosk społeczeństwa i związanych z tym potrzeb ubezpieczeniowych.

 

Stałym wydawnictwem PIU jest kwartalnik „Wiadomości Ubezpieczeniowe”. W roku 2021 w „Wiadomościach Ubezpieczeniowych” (WU) kontynuowano publikację tekstów prawniczych w formie glos, artykułów oraz wyników badań, ściśle związanych z rynkiem ubezpieczeniowym. Wśród autorów znaleźli się wybitni przedstawiciele polskiego oraz zagranicznego środowiska naukowego, przy jednoczesnym promowaniu młodych naukowców, a także praktyków. W publikacjach zwracano w szczególności uwagę na bieżące problemy wynikające z proponowanych i wprowadzanych zmian w prawie oraz z praktyki ubezpieczeniowej i orzecznictwa. WU są członkiem CEEOL, największej międzynarodowej organizacji prowadzącej bazę czasopism elektronicznych, co zapewnia dostęp do artykułów publikowanych w WU wszystkim użytkownikom Internetu. Wysoka punktacja (70 punktów) w wykazie czasopism punktowanych MNiSW zapewnia WU prestiżową pozycję wśród czasopism branżowych o tematyce ubezpieczeniowej i zachęca autorów do publikowania w Wiadomościach Ubezpieczeniowych.

Z kolei dla członków PIU, Izba przygotowuje aktualne i unikalne informacje o polskim rynku ubezpieczeń. Tak jak w poprzednich latach, w 2021 r. przygotowywano i wysyłano do członków PIU kwartalne biuletyny szybkiej informacji o stanie rynku (tzw. snapshots) oraz kwartalne raporty o wynikach sektora ubezpieczeń. Izba udostępniała swoim członkom systematyczne monitoringi wybranych obszarów ubezpieczeń: sprzedaży bancassurance, nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych.

Działania edukacyjne w 2021 r. zdominowały wyzwania dotyczące „Mapy ryzyka Polaków”. Poprzez nasze kanały social mediowe oraz blog poradnikowy staraliśmy się uświadomić Polakom, że na ich główne obawy jest odpowiedź ubezpieczeniowa. Pierwszy kwartał 2021 poświęciliśmy na przygotowanie udziału w Global Money Week. Z kolei jesienią realizowaliśmy wspólny projekt izb z Europy Środkowej i Wschodniej. W 2021 r. sporo działań poświęciliśmy projektom edukacyjnym skierowanym do dzieci i młodzieży. Nadal intensywnie pracujemy nad edukacją dorosłych i wspieraniu agentów w komunikacji z klientami, dostarczając materiałów wyjaśniających funkcjonowanie ubezpieczeń.

W ramach projektów edukacyjnych związanych z „Mapą ryzyka Polaków” przeprowadziliśmy ponad 20 webinariów skierowanych do rynku i do pośredników, podczas których pokazywaliśmy główne obawy Polaków oraz omawialiśmy, w jaki sposób można zarządzać tymi obawami poprzez odpowiednie dopasowanie ochrony ubezpieczeniowej. Na konkretnych przykładach pokazywaliśmy, jak duże znaczenie dla domowych budżetów ma ubezpieczenie i w jaki sposób pomaga w trudnych sytuacjach. Na blogu poradnikowym „Nawypadekgdy” zamieściliśmy szereg artykułów. Prowadziliśmy kampanię „A ty czego się boisz?” w kanałach socialowych. Przygotowaliśmy infografiki pokazujące odpowiedź ubezpieczeniową na główne obawy w poszczególnych grupach wiekowych.

Ponadto, na kanwie raportu „Mapa ryzyka Polaków, poprowadziliśmy wykłady dotyczące zarządzania ryzkiem i obawami dla studentów kierunku Ubezpieczenia Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach działań Polskiej Izby Ubezpieczeń związanych z Global Money Week 2021 zorganizowaliśmy wydarzenia zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Przeprowadziliśmy webinaria – lekcję o ubezpieczeniach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na żywo wzięło w niej udział ponad 500 osób. Z kolei nagranie z tej lekcji zostało pokazane podczas kolejnych 200 lekcji w szkołach w całej Polsce. Zorganizowaliśmy również szkolenie dla nauczycieli, pokazując im, jak rozmawiać o ubezpieczeniach. Zwróciliśmy uwagę na najważniejsze elementy i pokazaliśmy, jak zarządzanie ryzykiem wpływa na stabilność domowych finansów. W szkoleniu na żywo dla nauczycieli wzięło udział około 40 osób, a nagranie zostało odtworzone kilkadziesiąt razy. Przygotowaliśmy również komiksy o ubezpieczeniach dla najmłodszych, z którymi dotarliśmy do kilku tysięcy osób.

Ponadto poinformowaliśmy ponad 300 gmin w Polsce o działaniach GMW oraz zaangażowaliśmy agentów ubezpieczeniowych, przekazując im gotowe materiały do dystrybucji. Na blogu nawypadekgdy.pl materiały z GMW (komiksy i artykuły) widziało kilka tysięcy osób.

We wrześniu 2021 r. ruszyła inicjatywa regionu Europy Środkowej i Wschodniej „Razem dla bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym”, do której dołączyła Polska Izba Ubezpieczeń. Stowarzyszenia bezpieczeństwa drogowego, władze publiczne, instytucje edukacyjne i branża ubezpieczeniowa z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier połączyły siły wspierając program Komisji Europejskiej – „Wizja zero”. To projekt, który ma na celu wyeliminowanie do 2050 r. ofiar śmiertelnych i poważnie rannych w wypadkach samochodowych. 20 września przedstawiciele organizacji biorących udział w przedsięwzięciu zainicjowali dyskusję na temat bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Chcieliśmy przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wypadków dzięki odpowiedniej edukacji: organizacji lekcji dla dzieci, quizów internetowych oraz kampanii w mediach społecznościowych. W ramach inicjatywy Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przygotowała lekcje online przeznaczone dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Poprowadziliśmy też lekcje na żywo dotyczące BRD oraz przygotowaliśmy materiały poradnikowe dotyczące karty rowerowej. Wraz z WRD zwróciliśmy uwagę na to, kiedy i jak dzieci mogą poruszać po drogach samodzielnie.

W 2021 r. braliśmy udział w pracach Zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego powołanego w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego (ZR RRRF). Zaprezentowaliśmy „Mapę ryzyka Polaków”, na bieżąco uaktualnialiśmy informacje dotyczące działań edukacyjnych PIU, odpowiadaliśmy na ankiety dotyczące działań edukacyjnych, kierowane przez instytucje zagraniczne (OECD) w ramach obecności w Zespole. Konsultowaliśmy pożądany kierunek działań edukacyjnych PIU w ramach zespołu i dalsze możliwości współpracy.

W ramach działań wspierających edukację ubezpieczeniową Izba była po raz kolejny patronem konkursu „Żyj finansowo!, czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” realizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w szkołach w całym kraju. Przeprowadziliśmy szkolenia dla nauczycieli, przekazaliśmy gotowe scenariusze lekcji.

Oprócz tego Izba jak co roku organizowała seminaria i szkolenia online skierowane do pracowników zakładów ubezpieczeń (m.in. dot. dystrybucji ubezpieczeń, reasekuracji, rachunkowości, opodatkowania, audytu, przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej oraz ubezpieczeń ochrony prawnej).