Reasekuracja

Reasekuracja czynna i bierna w Dziale I w Polsce w latach 2020-2021

  • Wartość składki przypisanej brutto z reasekuracji czynnej Działu I była marginalna i wynosiła 0,008 mln PLN w 2020 r. oraz 0,005 mln PLN w 2021 r.
  • W latach 2020 i 2021 nie wypłacono żadnych odszkodowań i świadczeń z reasekuracji czynnej.
  • Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto (reasekuracja bierna) Działu I wynosił 492,2 mln PLN w 2021 r., to o 21,5% więcej niż w roku 2020. Udział reasekuratorów w składce Działu I wzrósł do 2,2% w 2021 r. z 2,0% w roku 2020.
  • Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach brutto wynosił 264 mln PLN w 2021 r. czyli o 29,6% więcej niż przed rokiem. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach wynosił 1,43%, tj. zaledwie 0,26 p% więcej niż przed rokiem.

 

 

Reasekuracja czynna i bierna w Dziale II w Polsce w latach 2020-2021

  • Wartość składki przypisanej brutto z reasekuracji czynnej Działu II wynosiła 3 328 mln PLN w 2021 r., to o 13,1% więcej niż w roku 2020. Udział reasekuracji czynnej w składce Działu II wynosił 7,1% w 2021 r.
  • Odszkodowania i świadczenia brutto z reasekuracji czynnej wypłacone przez zakłady wynosiły 1 202 mln PLN w 2021 r. czyli o 7,9% mniej niż przed rokiem. Udział reasekuracji czynnej w odszkodowaniach Działu II wynosił 5,3%.
  • Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto (reasekuracja bierna) Działu II wynosiła ponad 9,6 mld PLN w 2021 r., to o 21,7% więcej niż w roku 2020. Udział reasekuratorów w składce Działu II wynosił 20,5% w 2021 r.
  • Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach brutto wynosił 3,4 mld PLN w 2021 r. czyli o 18,8% mniej niż przed rokiem. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach zmalał o 3,9 p% i wynosił 14,9% w 2021 r.