Działalność Rady Bezpośredniej Likwidacji Szkód

Rada BLS

Przewodnicząca: Rafał Stankiewicz
Sekretarz: Agnieszka Dąbrowska
Liczba posiedzeń w 2021 r.: 3

  • Rada Bezpośredniej Likwidacji Szkód (Rada) pełni rolę ciała decyzyjnego w systemie BLS od dnia jego wdrożenia, tj. od 1 kwietnia 2015 roku. Zadania Rady wynikają z Umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód (Umowa) i są związane z jednej strony z bieżącą kontrolą funkcjonowania systemu BLS, z drugiej strony z określaniem kierunków jego rozwoju.
  • W Radzie zasiadają przedstawiciele wszystkich Stron Umowy, tj. Aviva TUO SA, Link4 TU SA, PZU SA, STU ERGO HESTIA SA, TUiR WARTA SA, UNIQA TU SA, Wiener TU SA oraz PIU.
  • Za merytoryczną i administracyjną obsługę Rady odpowiada Centrum Rozliczeń, tj. komórka organizacyjna PIU, pełniąca jednocześnie funkcję wspierająca wobec koordynatorów BLS, działających na poziomie operacyjnym z ramienia wszystkich Stron Umowy. Podstawą czynności podejmowanych przez Radę BLS są zagadnienia przygotowywane zazwyczaj w ramach organizowanych przez Centrum Rozliczeń cyklicznych spotkań koordynatorów BLS.
  • W 2021 roku działania Izby dotyczące systemu BLS skoncentrowane były na przygotowywaniu i koordynowaniu wdrażania zmian w umowach tworzących ramy prawne systemu BLS. Efektem tych prac było podpisanie 30 września 2021 roku Aneksu nr 2 do Umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód oraz nowej Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Izba koordynowała również realizację zmian procesowych wynikających z połączenia Uniqa TU SA i Axa Ubezpieczenia TUiR SA, w zakresie sposobu rozliczeń oraz wymiany informacji pomiędzy uczestnikami systemu BLS.

 

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

  • Przygotowanie Aneksu nr 2 do Umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód oraz nowej Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  • Realizacja testów bezpieczeństwa Aplikacji BLS (narzędzia do rozliczeń systemu BLS).

 

Najważniejsze opinie i konsultacje

  • Spotkania poświęcone finalnym ustaleniom dotyczącym treści umów tworzących ramy prawne systemu BLS. Uzgodnienia w sprawie aktualizowanych dokumentów były realizowane ze specjalistami z zakresu likwidacji szkód, prawa, ochrony danych osobowych i compliance. Celem tych spotkań i konsultacji było znalezienie najbardziej optymalnych rozwiązań, uwzględniających stanowiska wszystkich stron uczestniczących w procesie BLS.