Retencja

Współczynnik retencji (zatrzymania) składki i odszkodowań zakładów Działu I w Polsce w latach 2020-2021

  • Wartość wskaźnika zatrzymania składki dla Działu I wynosiła 97,8% w 2021 r. w porównaniu z 98,0% dla roku 2020. Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 98,6% i 98,5%, a odstęp międzykwartylowy wynosił 2,6 % w 2021 r.
  • Wartość wskaźnika zatrzymania odszkodowań dla Działu I wynosiła 98,6% w porównaniu z 98,8% w 2021 r.
  • Mediana wskaźnika wynosiła 99,1% w 2021 r. oraz 98,9% dla roku 2020. Odstęp międzykwartylowy w 2021 wynosił 2,8%, tj. na poziomie roku poprzedniego.

 

 

Współczynnik retencji (zatrzymania) składki i odszkodowań zakładów Działu II w Polsce w latach 2020-2021

  • Wartość wskaźnika zatrzymania składki dla Działu II wynosiła 79,5% w 2021 r., w porównaniu z 81,4% rok wcześniej.
  • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 75,5% oraz 76,0%. Odstęp międzykwartylowy w 2021 r. wynosił 43,9%, tj. o 1,8 p% mniej niż rok wcześniej.
  • Wartość wskaźnika zatrzymania odszkodowań dla Działu II wynosiła 85,1% w 2021 r., w porównaniu z 81,2% dla roku 2020. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych brutto Działu II zmalał o 18,8% rok do roku.
  • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 75,8% oraz 76,5%. Odstęp międzykwartylowy w 2021 r. wynosił 40,5%, tj. o 3,4 p% mniej niż rok wcześniej.