Działania wizerunkowe

Najważniejszym w 2021 r. projektem wizerunkowym PIU było badanie i raport „Mapa ryzyka Polaków”. W 2019 r. rozpoczęliśmy prace nad kwestionariuszem badania. Na podstawie pogłębionych wywiadów z ekspertami rynku opracowaliśmy listę 40 złych zjawisk, które mogą się wydarzyć w życiu. W badaniu na reprezentatywnej próbie 2000 respondentów w 2020 r. zadawaliśmy Polakom dwa pytania – jak bardzo się tego boisz i jak to jest prawdopodobne w twoim życiu. Wyniki badania otrzymaliśmy tuż przed pierwszym lockdownem, uznaliśmy, że konieczne jest wstrzymanie opracowania wyników i przeprowadzenie ponownego badania, z uwagi na możliwy wpływ pandemii na postrzeganie obaw przez Polaków. Ponowne badanie przeprowadziliśmy w lutym 2021 r. Mieliśmy więc materiał badawczy i porównanie, które stało się bazą do opracowania raportu „Mapa ryzyka Polaków”. Raport opublikowaliśmy 14 lipca 2021 r. otwierając kampanię w mediach i social mediach konferencją prasową. W ciągu dwóch miesięcy w mediach pojawiło się ponad 600 publikacji na temat raportu. Na raport i badania powoływali się dziennikarze różnych specjalności, ale też stał się ważnym źródłem dla innych branż (elektronika, branża zdrowotna) – stał się elementem tzw. domeny publicznej.

Przede wszystkim jednak raport stał się istotnym narzędziem dla ubezpieczeń. Służył nie tylko komunikacji wizerunkowej, ale też sprzedażowej. Okazał się niezwykle bogatym źródłem wiedzy dla pośredników ubezpieczeniowych, multiagentów, brokerów i pracowników zakładów ubezpieczeń. Na kanwie raportu przeprowadziliśmy ponad 20 webinariów dla rynku – poszczególnych zakładów ubezpieczeń, ale też multiagencji oraz agencji brokerskich. W spotkaniach wzięło udział ponad 1000 osób.

Przygotowaliśmy szereg publikacji dotyczących raportu, infografik i materiałów wideo, które były częścią szerokiej kampanii informacyjnej w social mediach. Kampania osiągnęła bardzo wysokie współczynniki zaangażowania odbiorców, a jej wyniki przekazaliśmy zakładom ubezpieczeń, co ułatwiło im opracowywanie własnych działań marketingowych. Cele komunikacyjne związane z publikacją raportu udało się osiągnąć w krótszym czasie, a popularność opracowania skłania nas do cyklicznego powtarzania badań. Kampanię zobaczyło w social mediach 3,5 mln osób, 130 tys. osób kliknęło w raport.

Oprócz działań komunikacyjnych związanych z „Mapą ryzyka Polaków”, PIU przygotowała i przeprowadziła komunikację dotyczącą chmury dla branży ubezpieczeń. W projekt chmurowy zaangażowana była firma Accenture, kancelarie prawne, zakłady ubezpieczeń, instytucje branżowe. W maju 2021 r, projekt został zaprezentowany mediom, PIU wzięła też udział w konferencji prasowej Accenture.

Istotnym tematem komunikacji było powiązanie stawek mandatów i punktów karnych ze stawkami za ubezpieczenie OC ppm. Na bieżąco wyjaśnialiśmy mediom i kierowcom, na czym polegają zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. W licznych publikacjach eksperckich na blogu PIU odpowiadaliśmy na najczęściej pojawiające się pytania.

Reagowaliśmy też na bieżąco na potrzeby związane z sytuacją pandemiczną. Ważną dla ubezpieczonych sprawą były szczepienia i ich wpływ na umowy ubezpieczeń na życie. We współpracy z rynkiem przygotowaliśmy poradnik Q&A. Materiał okazał się jednym z najpopularniejszych tekstów na blogu ekspertów PIU (prawie 8 tys. wejść i 5 minut na stronie artykułu). Wspieraliśmy również komunikację rozporządzenia SFDR, przygotowując webinarium oraz materiały graficzne ułatwiające zrozumienie zagadnień związanych z rozporządzeniem dla rynku.

Z końcem kwietnia 2021 r. zakończyło swoją działalność sfinansowane przez 18 zakładów ubezpieczeń call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie pandemii koronawirusa. Pomagaliśmy również we wdrożeniu Narodowego Programu Szczepień Przeciw Covid-19. Podstawą prawną call center było porozumienie zawarte przez PIU z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, podpisane z ramienia KPRM przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marka Zagórskiego. Szczegóły techniczne regulowała umowa z firmą CCIG.

W ciągu sześciu miesięcy na infolinię PIU zadzwoniło ponad 360 tys. osób poszukujących informacji na temat pandemii. Dziennie było to średnio prawie 2,5 tys. połączeń, chociaż w niektórych miesiącach było ich więcej, przykładowo w marcu konsultanci odbierali średnio ponad 3,5 tys. połączeń. Łączny czas przeprowadzonych rozmów telefonicznych wyniósł ponad 27 tys. godzin, co średnio dawało ponad 170 godzin konsultacji dziennie. Również i w tym przypadku marzec okazał się najbardziej pracowitym miesiącem, średnia dzienna liczba konsultacji wyniosła ponad 250 godzin.

Polska Izba Ubezpieczeń otrzymała formalne podziękowania od wielu przedstawicieli władz publicznych:

– Składam na Pana ręce podziękowania za wystąpienie z inicjatywą i zorganizowanie przez Polską Izbę Ubezpieczeń wsparcia finansowego dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sprawna organizacja tego przedsięwzięcia to odpowiedź na istotną potrzebę społeczną i wyjście naprzeciw obywatelom, potrzebującym pomocy w związku z COVID-19 – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do Jana Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa zarządu PIU. Pisemne podziękowania otrzymaliśmy również od wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemara Kraski.

 

 

Media społecznościowe

W 2021 r. głównym tematem w kanałach społecznościowych PIU była „Mapa ryzyka Polaków”. Prezentacja raportu i badania zdominowała działania Izby zarówno skierowane do rynku, jak i do konsumentów.

Przygotowaliśmy kilkanaście infografik oraz materiałów wideo, które wykorzystywaliśmy w naszych kanałach social mediowych. Materiały dystrybuowaliśmy mailowo i za pomocą grupy Ubezpieczeniowe know how. Stały się istotnym wsparciem komunikacji wielu podmiotów – agentów, multiagencji i zakładów. Skupiliśmy się na komunikacji najważniejszych tez raportu – na wszystkie główne obawy Polaków jest odpowiedź ubezpieczeniowa. Najważniejsze obawy są niezależne od wieku, miejsca zamieszkania, płci – to obawy związane z życiem i zdrowiem. W kampanii social mediowej prowokowaliśmy Polaków do zastanowienia się, czego faktycznie się obawiają, pod naszymi postami pojawiły się setki odpowiedzi.

W marcu skierowaliśmy działania do dzieci i młodzieży – kampania zachęcająca do udziału w naszych wydarzeniach w ramach Global Money Week przyciągnęła kilka tysięcy widzów. Dla dzieci przygotowaliśmy komiksy, których bohaterowie w zabawny sposób tłumaczą ideę ubezpieczeń.

By ułatwić dostęp do naszych materiałów, odświeżyliśmy stronę internetową PIU i przygotowaliśmy specjalne miejsce „Bazę wiedzy” , skąd łatwo pobierać pliki.

Blog ekspercki odwiedziło w 2021 r. łącznie ok. 30 tys. osób. Blog poradnikowy odwiedziło ponad 70 tys. osób. Spore zainteresowanie naszymi poradnikami wynika z faktu, iż odpowiadamy na pytania zadawane przez ludzi w wyszukiwarce Google. Przygotowujemy materiały, które są na czasie i są łatwo dostępne również dla agentów, którzy dzięki temu propagują wiedzę ubezpieczeniową.

W 2021 r. PIU działała na Facebooku, LinkedIn i Twitterze oraz YouTube. Izbę obserwowało kilka tysięcy osób, miesięcznie docierała organicznie do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. Wśród istotnych tematów na blogu eksperckim PIU poruszała tematy związane z dużymi szkodami (pożar serwerowni, pożar w Nowej Białej, powodzie błyskawiczne), zagadnienia europejskie (m.in. Solvency II, standardy sprawozdawczości, rozporządzenie GBS), ale też reagowała na bieżące potrzeby komunikacyjne (stawki mandatów, Covid-19).

Na blogu poradnikowym PIU promowała dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne, szkolne, życiowe, ale też ideę mądrego oszczędzania, w którym niezbędne jest ubezpieczenie. Istotnym działaniem PIU dotyczącym social mediów, było przygotowanie legislacji dotyczącej projektu Stanowiska UKNF w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach. Uwagi z legislacji przesłaliśmy do UKNF, bierzemy udział w konsultacjach projektu.

 

 

Standardowe działania komunikacyjne

Izba prowadziła też standardowe działania komunikacyjne, polegające przede wszystkim na działaniach zwiększających świadomość ubezpieczeniową oraz budowaniu wizerunku branży poprzez publikację w przystępny sposób danych rynkowych. PIU tworzyła cykliczne informacje na temat 27 wyników finansowych branży ubezpieczeniowej, publikowała raporty na temat ubezpieczeń zdrowotnych i rynku bancassurance oraz ubezpieczeń finansowych. Tworzyła też dziesiątki materiałów edukacyjnych, związanych z ideą zarządzania ryzykiem i własnymi obawami.

W 2021 r. wypowiedzi przedstawicieli Izby znalazły się w:

  • 357 publikacjach w prasie
  • 471 publikacjach w radiu
  • 82  publikacji w telewizji
  • 4585 artykułach w internecie

 

Komunikacja z otoczeniem

PIU prowadzi bieżącą komunikację z zakładami ubezpieczeń oraz innymi organizacjami. Do tego celu Izba stosuje następujące narzędzia:

  • strona internetowa piu.org.pl, działająca w wersji przystosowanej do urządzeń mobilnych, bieżąco aktualizowana, prowadzona w dwóch językach – od kwietnia 2021 r. w nowej odsłonie;
  • Extranet czyli serwis członkowski wdrożony w 2020 r. Extranet stanowi obecnie bazę ponad 1800 legislacji PIU (lata 2010- 2021) z możliwością przeszukiwania po treści.

Komunikaty i legislacje PIU:

  • Izba w 2021 r. sporządziła 76 komunikatów do członków, dzięki czemu otrzymywali oni stałą informację na temat wszystkich działań PIU;
  • Izba stworzyła 191 dokumentów legislacyjnych, będących podstawą konsultacji rynkowych w zakresie wszelkich aktów modyfikujących prawo ubezpieczeniowe w Polsce.