Koszty działalności ubezpieczeniowej

Koszty działalności ubezpieczeniowej Działu I w Polsce w latach 2020-2021

 • Suma kosztów akwizycji i administracyjnych w Dziale I wynosiła ponad 5,5 mld PLN w 2021 r. i była o 7,2% powyżej poziomu sprzed roku.
 • Koszty administracyjne w 2021 r. w relacji do roku poprzedniego wzrosły o 4,2%, a koszty akwizycji również wzrosły o 8,8% w tym samym okresie.
 • Udział kosztów akwizycji w kosztach ogółem w roku 2021 wynosił 67,4% i był o 1,0 p% wyższy niż w roku poprzednim.
 • Relacja kosztów akwizycji do składki przypisanej brutto dla Działu I wynosiła 16,8%, a relacja kosztów administracyjnych do składki wynosiła 8,1% w 2021 r.

 

 

Koszty działalności ubezpieczeniowej Działu II w Polsce w latach 2020-2021

 • Suma kosztów akwizycji i administracyjnych w Dziale II wynosiła 13,2 mld PLN w 2021 r. i była o 6,9% powyżej poziomu roku poprzedniego.
 • Koszty akwizycji wzrastały względem lat poprzednich: o 3,5% w 2020 r. oraz o 7,7% w ciągu 2021 r. Koszty administracyjne w 2021 r. wzrosły o 3,3% w relacji do 2020 r. Struktura kosztów zmieniła się na korzyść kosztów akwizycji, które w 2021 r. rosły relatywnie szybciej niż administracyjne i stanowiły 81,9% sumy obu kategorii kosztów.
 • W 2021 r. relacja kosztów akwizycji do składki przypisanej brutto Działu II wynosiła 22,9%, a relacja kosztów administracyjnych do składki wynosiła 5,1%.

 

 

Wskaźnik zespolony zakładów Działu I w Polsce w latach 2020-2021

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 110,3% w 2021 r., w porównaniu z 109,5% w 2020 r., czyli o 0,8 p% więcej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 100,8% oraz 107,3%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2021 r. wynosił 30,1%, tj. o 27,8 p% mniej niż rok wcześniej.
 • W 2021 r. przy wzroście licznika formuły wskaźnika zespolonego o 7,4% mianownik wzrósł o 6,6% względem poziomu sprzed roku i wartość wskaźnika wzrosła.

 

 

Wskaźnik zespolony zakładów Działu II w Polsce w latach 2020-2021

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 89,2% w 2021 r., w porównaniu z 92,8% w 2020 r., czyli zmalała o 3,6 p% kolejny rok z rzędu.
 • Mediana wskaźnika dla tych samych okresów wynosiła odpowiednio: 89,5% oraz 92,9%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2021 r. wynosił 13,4%, tj. o 3,1 p% więcej niż rok wcześniej.
 • W 2021 r. przy wzroście licznika formuły wskaźnika zespolonego o 2,3% mianownik wzrósł o 6,4% względem poziomu sprzed roku.