Wyniki techniczne

Wartość i dynamika wyniku technicznego zakładów Działu I w Polsce w latach 2020-2021

  • Z 25 zakładów Działu I raportujących do PIU, 4 odnotowały straty techniczne w 2021 r.
  • Spośród 21 zakładów o dodatnim wyniku technicznym 5 odnotowało jego wzrost w 2021 r.
  • W 2021 r. 2 zakłady zwiększyły, 1 zmniejszył straty z roku poprzedniego, 1 zamienił zyski na straty techniczne, a 3 zamieniły straty na zyski.

 

 

Wartość i dynamika wyniku technicznego zakładów Działu II w Polsce w latach 2020-2021

  • Z 30 zakładów Działu II raportujących do PIU, 3 odnotowały ujemny wynik techniczny w 2021 r.
  • Spośród 27 zakładów o dodatnim wyniku technicznym w 2021 r., 16 odnotowało jego wzrost, a 9 spadek. Jeden zakład wyszedł z niewielkiej straty, a 3 zwiększyły straty z poprzedniego roku.