Składka przypisana brutto

Składki przypisane brutto Działu I w Polsce w latach 2020-2021 według grup ubezpieczeń (w mln PLN)

 • W 2021 roku składki przypisane brutto w Dziale I wynosiły 22,1 mld PLN, tj. o 1,4 mld PLN (6,6%) więcej niż rok wcześniej.
 • W 2021 r. składki w grupie 3 spadły o 3,1% względem 2020 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 wzrosły o 13,9%, a w grupie 5 wzrosły o 6,9%.
 • Udział składek grup 1 i 3 w składce ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. nie zmienił się i wynosił 66,7%.

 

 

Składki przypisane brutto Działu II w Polsce w latach 2020-2021 według grup ubezpieczeń (w mln PLN)

 • Składki przypisane brutto z ogółu działalności w Dziale II wynosiły 47,1 mld PLN w 2021 r., tj. o 10,4% więcej niż rok wcześniej.
 • Łączny udział składek ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń rzeczowych w sumie składek Działu II wynosił 71,2% w 2021 r., tj. o 1,6 p% mniej niż w 2020 r.
 • W 2021 r. nastąpił wzrost składek przypisanych brutto w Dziale II po stabilizacji w ostatnich dwóch latach.
 • W ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie składki wzrosły o 5,1% w relacji do 2020 r., za sprawą wzrostu o 2,0% w grupie OC oraz o 10,2% w grupie AC. W tym samym okresie suma składek ubezpieczeń rzeczowych wzrosła o 17,0%, OC ogólnego wzrosła o 10,1%, finansowych wzrosła o 26,9%, a w pozostałych osobowych wzrosła o 20,1%.

 

 

Udziały rynkowe zakładów Działu I w Polsce w 2021 r. oraz ich zmiana względem roku 2020

 • Łączna wartość aktywów zakładów Działu I objętych raportem wynosiła 91,5 mld PLN w 2021 r. w porównaniu z 95,3 mld PLN w 2020 r.
 • Lider Działu I miał w 2021 r. 30,1% rynku mierzonego aktywami.
 • Aktywa trzech największych zakładów stanowiły 57,1% rynku w 2021, a pierwszych pięciu 68,2%.
 • Łączna składka zakładów Działu I objętych raportem wynosiła 22,1 mld PLN w 2021 r. w porównaniu z 20,8 mld PLN w 2020 r.
 • Lider Działu I miał w 2021 r. 39,8% rynku mierzonego składką.
 • Składki trzech największych zakładów stanowiły 56,9% rynku, a pierwszych pięciu 67,1%.

 

 

Udziały rynkowe zakładów Działu II w Polsce w 2021 r. oraz ich zmiana względem roku 2020

 • Łączna wartość aktywów zakładów Działu II objętych raportem wynosiła 110,1 mld PLN w 2021 r. w porównaniu z 109,4 mld PLN w 2020 r.
 • Lider Działu II miał w 2021 r. 40,5% rynku mierzonego aktywami.
 • Aktywa trzech największych zakładów stanowiły 67,0% rynku w 2021 r., a pierwszych pięciu 77,0%.
 • Łączna składka zakładów Działu II objętych raportem wynosiła 47,1 mld PLN w 2021 r. w porównaniu z 42,7 mld PLN w 2020 r.
 • Lider Działu II miał w 2021 r. 28,4% rynku mierzonego składką.
 • Składki trzech największych zakładów stanowiły 59,2% rynku, a pierwszych pięciu 71,3%.

 

 

Udział rynkowy, wartość i dynamika składek przypisanych brutto zakładów Działu I w Polsce w 2021 r.

 • Dynamika przyrostu składek przypisanych brutto w Dziale I w 2021 r. w relacji do roku poprzedniego wynosiła 106,6%.
 • Koncentracja pierwszych pięciu zakładów wynosiła 67,1%, a pierwszych ośmiu 78,9%
 • Pozostałe 21,1% udziału w składkach Działu I stanowiło 17 pozostałych zakładów o udziale poniżej 3% każdy.

 

 

Wartość i dynamika składek przypisanych brutto zakładów Działu II w Polsce w 2021 r.

 • Dynamika przyrostu składek przypisanych brutto w Dziale II w 2021 r. w relacji do roku 2020 r. wynosiła 110,4%.
 • Koncentracja pierwszych pięciu zakładów wynosiła 71,3%, a pierwszych ośmiu 82,8%.
 • Pozostałe 17,2% udziału w składkach Działu I stanowiło 22 pozostałych zakładów o udziale poniżej 3% każdy.