Globalny rynek ubezpieczeń

Nominalna składka przypisana brutto globalnego rynku ubezpieczeń w latach 2011- 2020 w mld USD

 

  • Stosownie do danych Swiss Re cytowanych w raporcie Insurance Europe, globalny rynek ubezpieczeń w 2020 r. pozostawał na poziomie niemal identycznym jak rok wcześniej i wynosił 6,3 bilionów USD.
  • Widoczny wzrost globalnych składek na przełomie lat 2017/2018 wynikał z ujednolicenia metodyki Swiss Re oraz Insurance Europe z OECD dla USA.
  • CAGR (2011-2020) dla Azji wynosił 3,1%, a dla Europy -0,1%.
  • Rynek ubezpieczeniowy w Europie do roku 2014 odbudowywał swoją wartość sprzed kryzysu z 2008 roku. Po roku 2015 zmalał o 18,9% w relacji do 2014 r. głównie z uwagi na spadek notowań EUR względem USD o 16,5%. W 2020 r. europejskie składki zmalały o 3,3% względem poprzedniego roku.

 

 

Struktura terytorialna ubezpieczeń w latach 2019-2020

  • W strukturze kontynentalnej ubezpieczeń Działu I dominuje Azja (1,1 bln USD), przed Europą. Połowa azjatyckich składek Działu I pochodzi z Japonii, Korei Płd. oraz Tajwanu.
  • W strukturze kontynentalnej ubezpieczeń Działu II dominuje Ameryka (1,9 bln USD), przed Europą, co jest efektem wysokich składek zdrowotnych.
  • Stany Zjednoczone jako państwo są na pierwszym miejscu globalnego rynku ubezpieczeń. Na drugim miejscu znalazły się Chiny, które przez kolejne lata notowały wysokie wzrosty składek ubezpieczeniowych osiągając w 2020 r. składkę szacowaną na 656 mld USD (10,4% globalnego rynku).
  • Japonia zajmowała trzecie miejsce ze składką szacowaną na 415 mld USD w 2020 r
  • Kolejne trzy miejsca w 2020 r. zajmowały kraje europejskie: Wielka Brytania 4,5%, Francja 4,0% oraz Niemcy z 3,5% udziałem w składkach ogółem.