Wyniki finansowe netto

Wartość i dynamika wyniku finansowego netto zakładów Działu I w Polsce w latach 2020-2021

 • W 2021 roku 5 z 25 zakładów Działu I odnotowało straty netto.
 • Spośród 20 zakładów, które miały zyski w 2021 r., 8 zanotowało wzrosty wyniku netto, a w 9 nastąpił spadek tego wyniku w relacji do roku poprzedniego.

 

 

Wartość i dynamika wyniku finansowego netto zakładów Działu II w Polsce w latach 2020-2021

 • Wyniki netto Działu II w 2021 r., poprawiły się w 15 z 30 zakładów. Trzy zakłady poniosły straty netto.

 

 

Rentowność kapitałów własnych zakładów Działu I w Polsce w latach 2020-2021

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 15,8% w 2021 r., w porównaniu z 17,2% w 2020 r. Czwarta część zakładów odnotowała straty netto.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 7,3% oraz 5,8%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2021 r. wynosił 12,3% i był o 3,1 p% mniejszy niż rok wcześniej.
 • Suma zysków netto zakładów Działu I w 2021 r. zmalała o 25,8% względem roku poprzedniego przy spadku sumy kapitałów własnych o 19,2% dla tych samych okresów.

 

 

Rentowność kapitałów własnych zakładów Działu II w Polsce w latach 2020-2021

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wzrosła do 13,7% w 2021 r. z 11,6% w 2020 r.
 • Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to powyższe wartości wynosiłyby odpowiednio: 8,4% oraz 7,6%.
 • Mediana wskaźnika wynosiła 8,4% w 2021 r., w porównaniu z 8,0% dla roku 2020.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2021 r. wynosił 14,7%, tj. o 2,2 p% więcej niż rok wcześniej.
 • Zysk netto w 2021 r. Działu II wzrósł o 3,0%, a kapitały własne zmalały o 12,9% w tym samym okresie. Jednak, jeśli nie uwzględniać dywidendy PZU Życie przekazanej do PZU, to zysk netto Działu II zmalał o 3,2% i w efekcie wskaźnik rentowności wzrósł o 0,8 p% w analizowanym okresie.

 

 

Rentowność majątku zakładów Działu I w Polsce w latach 2020-2021

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 1,8% w 2021 r., w porównaniu z 2,3% w roku poprzednim. Pięć zakładów odnotowało straty netto.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 0,7% oraz 0,9%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2021 r. wynosił 1,3% i był o 1,0 p% mniejszy niż rok wcześniej.
 • Suma zysków netto zakładów Działu I w 2021 r. zmalała o 25,8% względem roku poprzedniego przy spadku sumy aktywów o 3,9% dla tych samych okresów.

 

 

Rentowność majątku zakładów Działu II w Polsce w latach 2020-2021

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 3,7% w 2021 r., w porównaniu z 3,6% w 2020 r.
 • Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to powyższe wartości wynosiłyby odpowiednio: 2,3% oraz 2,4% (wykres prawy powyżej odpowiedni dla benchmarku zakładów Działu II).
 • Mediana wskaźnika wynosiła 2,7% dla 2021 r. oraz 2,5% dla 2020 r.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2021 r. wynosił 2,3%, to 0,1 p% mniej niż rok wcześniej.
 • Przy wzroście zysku netto Działu II w 2021 r. o 3,0% względem 2020 r., aktywa wzrosły o 0,7% w tym samym okresie.