Odszkodowania i świadczenia

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu I w Polsce w latach 2020-2021

 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale I ogółem wynosiły 18,5 mld PLN w 2021 r. w porównaniu z 17,4 mld PLN w 2020 r., tj. o 5,9% więcej.
 • W 2021 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 1 wzrosły o 17,1% względem 2020 r.
 • W tym samym okresie odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 3 zmalały o 4,1% i wynosiły 8,0 mld PLN.
 • Odszkodowania i świadczenia w grupie 5 wzrosły o 11,6%.
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z reasekuracji czynnej Działu I nie występowały w obu analizowanych okresach.

 

 

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu II w Polsce w latach 2020-2021

 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale II ogółem wynosiły 22,9 mld PLN w 2021 r., tj. o 2,8% więcej niż rok wcześniej.
 • Wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2021 r. spadła w ubezpieczeniach: finansowych o 49,4% oraz rzeczowych o 0,5%.
 • Największe wzrosty wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2021 r. odnotowano natomiast w pozostałych ubezpieczeniach o 28,6%, Casco o 9,2% oraz w OC ogólnym o 8,3%.
 • Odszkodowania z reasekuracji czynnej wynosiły 1,2 mld PLN w 2021 r., tj. o 7,9% mniej niż w roku 2020.

 

 

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zakładów Działu I w Polsce w 2021 r.

 • W 2021 r. dynamika zmiany wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w Dziale I wynosiła 105,9%.
 • Koncentracja pierwszych pięciu zakładów wynosiła 62,8%, a pierwszych dziesięciu 84,8%.
 • Pozostałe 15,2% udziału w składkach Działu I stanowiło 15 pozostałych zakładów o udziale poniżej 3% każdy.

 

 

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zakładów Działu II w Polsce w 2021 r.

 • Dynamika przyrostu odszkodowań wypłaconych brutto Działu II wynosiła 102,8%.
 • Koncentracja pierwszych pięciu zakładów wynosiła 73,7%, a pierwszych dziewięciu 89,5%.
 • Pozostałe 10,5% udziału w składkach Działu I stanowiło 21 pozostałych zakładów o udziale poniżej 3% każdy.

 

 

Współczynnik szkodowości brutto zakładów Działu I w Polsce w latach 2020-2021

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 84,9% w 2021 r., w porównaniu z 84,1% w 2020 r., czyli o 0,8 p% więcej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 72,2% oraz 68,8%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2021 r. wynosił 42,0%, tj. o 2,5 p% mniej niż rok wcześniej.
 • Ponad 75% zakładów odnotowało wzrost wartości wskaźnika szkodowości brutto w 2021 r.
 • W 2021 r. przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto w Dziale I o 7,6% względem 2020 r., składki zarobione brutto wzrosły o 6,6% w tym samym okresie.

 

 

Współczynnik szkodowości brutto zakładów Działu II w Polsce w latach 2020-2021

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 57,4% w 2021 r., w porównaniu z 60,6% dla 2020 r., czyli o 3,2 p% mniej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 54,9% oraz 57,9%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2021 r. wynosił 33,2%, tj. o 12,3 p% więcej niż przed rokiem.
 • Dla Działu II w 2021 r. przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto o 0,8% względem roku poprzedniego, składka zarobiona brutto wzrosła o 6,4%.