List Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Szanowni Państwo,

Ubiegły rok stał w dużej mierze pod znakiem obostrzeń pandemicznych. Mimo tego, prace Polskiej Izby Ubezpieczeń, dotyczące nowych aktów prawnych, dobrych praktyk i standaryzacji, nie straciły na intensywności.

W czerwcu 2021 r. zaprezentowaliśmy rynkowi i opinii publicznej standard chmury obliczeniowej dla branży ubezpieczeniowej. Dokument wypracowaliśmy we współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. W pracach nad nim brało udział 27 podmiotów, w tym zakłady ubezpieczeń, firma Accenture, kancelarie Maruta Wachta oraz Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, a także dostawcy technologii. Wiele miesięcy prac zaowocowało standardem, który daje gwarancję bezpiecznego, spójnego i właściwego funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, korzystających z chmury obliczeniowej.

Poza pracami standaryzacyjnymi, PIU konsultowała w 2021 r. dziesiątki aktów prawnych. Koncentrowaliśmy się głównie na regulacjach europejskich, przede wszystkim tych związanych z zielonym ładem. PIU we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, Fundacją Standardów Raportowania oraz Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami przygotowała broszurę pt. „Zbiór podstawowych wskaźników ESG”. Dzięki temu opracowaliśmy standard wymiany informacji z zakresu raportowania niefinansowego pomiędzy spółkami a instytucjami finansowymi, które zainwestowały w te spółki. Było to konieczne, jako że europejskie regulacje w tym obszarze nie są dostatecznie precyzyjne i wymagają dostosowania do polskich uwarunkowań.

Od kilku lat PIU regularnie publikuje duże i przekrojowe raporty, dotyczące branży ubezpieczeniowej i jej klientów. W 2021 r. opublikowaliśmy „Mapę ryzyka Polaków”. Był to ranking najistotniejszych trosk społeczeństwa i związanych z tym potrzeb ubezpieczeniowych. Kampania promocyjna związana z raportem dotarła do 3 mln osób. W webinariach na temat raportu uczestniczyło ok. 1000 osób z zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych.

Trzeba również wspomnieć o projekcie, który wykraczał daleko poza standardową działalność ubezpieczeniową. W kwietniu 2021 r. zakończyliśmy trwającą pół roku inicjatywę, wspierającą w związku z pandemią Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). 18 firm ubezpieczeniowych sfinansowało infolinię dla GIS, dzięki czemu 100 dodatkowych konsultantów telefonicznych mogło odpowiadać na potrzeby obywateli, szukających informacji i pomocy.

W ciągu sześciu miesięcy na infolinię zadzwoniło ponad 360 tys. osób. Łączny czas przeprowadzonych rozmów telefonicznych wyniósł ponad 27 tys. godzin, co średnio dawało ponad 170 godzin konsultacji dziennie. Jak napisał w piśmie skierowanym do PIU premier Mateusz Morawiecki, „sprawna organizacja tego przedsięwzięcia to odpowiedź na istotną potrzebę społeczną i wyjście naprzeciw obywatelom, potrzebującym pomocy w związku z COVID-19”.

Wszystkie prace związane z regulacjami prawnymi, analizami i działaniami wizerunkowymi opisujemy na bieżąco na blogu ekspertów PIU, a także w naszych kanałach w mediach społecznościowych. Raport, który oddaję w Państwa ręce, pozwoli natomiast na drobiazgowe prześledzenie trendów na rynku ubezpieczeń, da podstawę do analizy wyników finansowych ubezpieczycieli i przedstawi sprawozdanie z prac prowadzonych przez działające w PIU komisje w 2021 roku.

Zapraszam do lektury

Jan Grzegorz Prądzyński
Prezes Zarządu
Polska Izba Ubezpieczeń