Wykaz zakładów ubezpieczeń i oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli, będących członkami Polskiej Izby Ubezpieczeń

(stan na 31 stycznia 2022r.)

DZIAŁ I

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA

ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
tel. 22 490 20 80
infolinia: 801 300 900, +48 22 592 10 00
prezes: Marc van der Ploeg
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 24.12.1999
www.aegon.pl
kontakt@aegon.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA SA

ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. 22 529 40 00 lub 529 48 72 do 73
infolinia: 224 224 224
prezes: Matthias Baltin
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 28.02.1997
www.allianz.pl

AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA

ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel. 22 557 40 50
infolinia: 801 888 444, 22 557 44 44
prezes: Jolanta Karny
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 06.09.1991
www.aviva.pl
bok@aviva.pl

AXA France VIE SA

Oddział w Polsce
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
tel. 22 555 00 50
dyrektor generalny: Jacques de Peretti
zakres: grupy 1, 2
data notyfikacji: 04.06.2018

CA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
tel. 691 483 278
Infolinia: 801 330 000
prezes: Andrzej Grzych
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 29.06.2020
www.ca-ubezpieczenia.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE CARDIF POLSKA SA

ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
tel. 22 529 01 23, 529 01 15 do 21
infolinia: 801 801 111 lub 22 319 00 00
prezes: Grzegorz Jurczyk
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 22.01.1998
www.cardif.pl
cardif@cardif.pl

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA

Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. 22 501 60 00
infolinia: 801 120 000 lub 22 501 61 00
prezes: Artur Borowiński
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 30.09.1997

Strona główna


centrala@compensa.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SA

ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
tel. 71 334 18 00
infolinia: 801 500 300 lub 71 369 28 87
wiceprezes: Marat Nevretdinov
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 17.01.2002
www.tueuropa.pl
sekretariat@tueuropa.pl

GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

ul. Postępu 15 B
02-676 Warszawa
tel. 22 543 05 00
infolinia: 913 913 913
prezes: Roger Hodgkiss
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 05.07.1999
www.generali.pl
centrumklienta@generali.pl

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA

ul. Hestii 1
81-731 Sopot
tel. 58 555 60 00
prezes: Piotr Maria Śliwicki
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 28.01.1997
www.ergohestia.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER-ŻYCIE POLSKA SA

Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel. 22 333 75 00
infolinia: 22 333 77 33, 801 803 000
prezes: Janusz Szulik
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 29.04.1997
www.interpolska.pl
zycie@interpolska.pl

METLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I REASEKURACJI SA

ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
tel. 22 523 50 00
infolinia: 22 523 50 70
prezes: Monika Spadło-Kolano
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 30.10.1990
www.metlife.pl
lifeinfo@metlife.pl

NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA

ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel. 22 522 00 00
infolinia: 801 20 30 40 lub 22 522 71 24
prezes: Paweł Kacprzyk
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 02.08.1994
www.nn.pl
info@nn.pl

OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SA

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa
tel. 22 270 11 11
infolinia: 801 222 333, 22 118 94 99
prezes: Krzysztof Bukowski
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 27.09.2007
www.openlife.pl
info@openlife.pl

PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa
tel. 22 541 01 00
infolinia: 801 231 500 lub 22 541 08 92
prezes: Leszek Skop
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 04.03.1994
www.pkoubezpieczenia.pl
kontakt@pkoubezpieczenia.pl

POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA

ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa
tel. 22 203 27 01, 22 203 27 02
infolinia: 48 370 48 48
prezes: Zbigniew Pusz
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 16.12.2014
www.ubezpieczeniapocztowe.pl
poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl

POLSKI GAZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH NA ŻYCIE

ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel. 22 589 40 01
infolinia: 22 640 06 64
prezes: Zygmunt Kostkiewicz
zakres: grupy 1, 3, 5
data wydania zezwolenia: 05.11.2019
www.polskigaztuw.pl
sekretariat@polskigaztuw.pl

PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR SA

Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
tel. 22 572 80 00
dyrektor: Beata Graczyk
zakres: grupy 1–5*
data notyfikacji: 09.07.2004
www.prevoir.pl
prevoir@prevoir.pl

PRUDENTIAL INTERNATIONAL ASSURANCE PLC SA

Oddział w Polsce
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. 22 548 06 60
infolinia: 801 30 20 10
dyrektor: Jarosław Bartkiewicz
zakres: grupy 1, 3, 4
data notyfikacji: 12.09.2018
www.prudential.pl

PZU ŻYCIE SA

al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel. 22 582 20 51, 582 34 10
infolinia: 801 102 102
prezes: Aleksandra Agatowska
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 20.12.1991
www.pzu.pl
kontakt@pzu.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „REJENT-LIFE”

ul. Mostowa 19 C/6
61-854 Poznań
tel. 61 852 95 42 (3)
prezes: Maria Kuchlewska
zakres: grupy 1, 3–5
data wydania zezwolenia: 27.04.1995
www.rejentlife.com.pl
tuw@rejentlife.com.pl

SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA

ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
tel. 58 550 97 28,
infolinia: 58 770 36 90, 801 88 86 66
prezes: Robert Łoś
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 24.12.1999
www.saltus.pl
info@saltus.pl

SANTANDER AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA

ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel. 22 557 44 44
infolinia: 801 888 188 lub 22 557 44 71
prezes: Wioletta Macnar
zakres: grupy 1, 3, 5
data wydania zezwolenia: 06.06.2008
www.santander.aviva.pl
obsluga.klienta@aviva.pl

SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
tel. 22 505 61 00
infolinia: 801 120 120 lub 22 50 56 506
prezes: Jacek Smolarek
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 03.08.2001
www.signal-iduna.pl
info@signal-iduna.pl

SOGECAP SA

Oddział w Polsce
ul. Plac Solny 16
50-062 Wrocław
tel. 71 774 29 00
dyrektor: Catherine de la Croix
zakres: grupy 1,2*
data notyfikacji: 27.06.2011
www.societegenerale-insurance.pl
serwisklienta@societegenerale-insurance.pl

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel. 22 555 00 00
infolinia: 801 200 200 lub 22 599 95 22
prezes: Marcin Nedwidek
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 12.02.1990
www.uniqa.pl

UNUM ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SA

al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
tel. 22 329 30 00
infolinia: 800 33 55 33 lub 22 329 30 99
prezes: Aneta Podyma-Milczarek
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 29.10.1998
www.unum.pl

VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA

Vienna Insurance Group
al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
tel. 22 460 22 22
infolinia: infolinia: 22 460 22 22
prezes: Tomasz Borowski
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 16.04.1999
www.viennalife.pl
info@viennalife.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA SA

rondo I. Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa
tel. 22 272 30 00
infolinia: 502 308 308
prezes: Jarosław Parkot
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 21.01.1997
www.warta.pl

DZIAŁ II

POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA SA

ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. 22 567 40 00
infolinia: 224 224 224
prezes: Matthias Baltin
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 14.11.1996
www.allianz.pl

ATRADIUS Crédito y Caución SA de Seguros y Reaseguros SA

rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa
tel. 22 395 43 00
dyrektor zarządzający: Paweł Szczepankowski
zakres: grupa 14, 15*
data notyfikacji: 18.06.2004
www.atradius.pl
info.pl@atradius.com

AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OGÓLNYCH SA

ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel. 22 557 40 50
infolinia: 801 888 444, 22 557 44 44
prezes: Katarzyna Laurenza
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 06.09.1991
www.aviva.pl
bok@aviva.pl

AWP P&C SA

Oddział w Polsce
marka handlowa: Mondial Assistance
Konstruktorska 12
02-673 Warszawa
tel. 22 522 28 00
dyrektor generalny: Piotr Ruszowski
zakres: grupy 1–3, 7–9, 13, 15–18*
data notyfikacji: 25.02.2010
www.mondial-assistance.pl
sekretariat@mondial-assistance.pl

AXA France IARD SA

Oddział w Polsce
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
dyrektor generalny: Jacques de Peretti
zakres: grupy 1, 2, 3(a), 9, 16(a,g,j,k), 17 b, 18
data notyfikacji: 04.06.2018

BALCIA INSURANCE SE

Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
tel. 222 742 222
dyrektor: Jan Pijewski
zakres: grupy 1–16,18*
data notyfikacji: 17.04.2013
https://www.balcia.pl/
info@balcia.pl

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SA

Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
tel. 22 529 01 23
dyrektor: Grzegorz Jurczyk
zakres: grupy 1, 2, 3, 8, 9, 13, 16, 18*
data notyfikacji: 02.08.2004
www.cardif.pl
cardif@cardif.pl

CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED Sp. z o.o.

Oddział w Polsce
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
tel. 22 452 39 99
dyrektor: Przemysław Owczarek
zakres: grupy 1–9,11-18*
data notyfikacji: 10.01.2005
www.chubb.com/pl-pl/
poland.office@chubb.com

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSUANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA (COFACE)

Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
tel. 22 465 00 00
prezes: Jarosław Jaworski
zakres: grupa 14*
data notyfikacji: 10.07.2012
www.coface.pl
office-poland@coface.com

COLONNADE INSURANCE SA

Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
tel. 22 528 51 00, infolinia 22 545 85 15
dyrektor generalny: Grzegorz Kulik
zakres: grupy 1-9, 11-16, 17 (C), 18*
data notyfikacji: 12.04.2017
https://colonnade.pl
bok@colonnade.pl

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. 22 501 61 00
infolinia: 801 12 00 00
prezes: Artur Borowiński
zakres: grupy 1–4, 6–18
data wydania zezwolenia: 12.02.1990

Strona główna


centrala@compensa.pl

CREDIT AGRICOLE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
tel. 71 773 23 33
prezes: Andrzej Grzych
zakres: grupy 1–3, 8–10, 13, 14, 16–18
data wydania zezwolenia: 07.10.2014
www.ca-ubezpieczenia.pl

CREDENDO EXCESS & SURETY SA

Oddział w Polsce
ul. Inflancka 4 C
00-189 Warszawa
tel. 22 108 12 55
dyrektor: Zbigniew Narajewski
zakres: grupy 14-16*
data notyfikacji: 06.01.2017
https://credendo.com/pl
info-ste-pl@credendo.com

CREDENDO – SHORT-TERM EU RISKS ÚVEROVÁ POJIŠT’OVNA, A.S. SA

Oddział w Polsce
ul. Inflancka 4 C
00-189 Warszawa
tel. 22 108 12 55
dyrektor: Marek Brandt
zakres: grupy 13–15*
data notyfikacji: 01.12.2014
https://credendo.com/pl
info-ste-pl@credendo.com

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH CUPRUM

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82
59-301 Lublin
tel. 76 727 74 00 (01)
prezes: Piotr Dzikiewicz
zakres: grupy 1, 2, 7–9, 13
data wydania zezwolenia: 07.05.1994
www.tuw-cuprum.pl
sekretariat@tuw-cuprum.pl

ERGO REISEVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT

Oddział w Polsce
marka handlowa: ERGO Ubezpieczenia Podróży
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk
tel. 58 324 88 50
dyrektor: Katarzyna Kartanowicz
zakres: grupy 1, 2, 8, 9, 11, 13–16, 18*
data notyfikacji: 20.09.2004
www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl
poczta@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EULER HERMES SA

Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
tel. 22 385 49 55
prezes: Tomasz Starus
zakres: grupy 9, 13–16
data wydania zezwolenia: 10.02.2003
www.eulerhermes.pl
info.pl@eulerhermes.com

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SA

ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
tel. 71 369 27 00
infolinia: 801 500 300 lub 71 369 28 87
wiceprezes: Marat Nevretdinov
zakres: grupy 1–4, 7–10, 13–18
data wydania zezwolenia: 07.11.1994
www.tueuropa.pl
sekretariat@tueuropa.pl

GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

ul. Postępu 15 B
02-676 Warszawa
tel. 913 913 913, 22 543 05 00
prezes: Roger Hodgkiss
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 05.07.1999
www.generali.pl
centrumklienta@generali.pl

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA

ul. Hestii 1
81-731 Sopot
tel. 58 555 60 00
infolinia: 801 107 107
prezes: Piotr Maria Śliwicki
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 29.12.1990
www.ergohestia.pl

INTER PARTNER ASSISTANCE SA

Oddział w Polsce
marka handlowa: AXA Assistance
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
tel. 22 529 84 00
infolinia 22 529 84 44
prezes: Jan Cupa
zakres: grupy 1a, 2, 3, 7, 9, 10a, 13, 16–18*
data notyfikacji: 30.06.2008
www.axa-assistance.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA SA

Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel. 22 333 75 00
infolinia: 801 803 000
prezes: Janusz Szulik
zakres: grupy 1–3, 7–10, 13–18
data wydania zezwolenia: 17.12.1991
www.interpolska.pl
bok@interpolska.pl

INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
tel. 22 537 68 03
prezes: Piotr Narloch
zakres: grupy 1–4, 6–18
data wydania zezwolenia: 05.11.1993
www.interrisk.pl
sekretariat@interrisk.pl

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SA (KUKE SA)

ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel. 22 108 99 70
Infolinia: 801 060 106
prezes: Janusz Władyczak
zakres: grupy 14–16
data wydania zezwolenia: 05.04.1991
www.kuke.com.pl
kontakt@kuke.com.pl

LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
tel. 22 444 44 00
prezes: Agnieszka Wrońska
zakres: grupy 1–3, 5–18
data wydania zezwolenia: 28.11.2002
www.link4.pl
bok@link4.pl

LLOYD’S POLSKA Sp. z o.o.

Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. 22 370 16 18
dyrektor: Witold Janusz
zakres: grupy 1-9, 11-16, 17b, 18,
data notyfikacji: 30.06.2018
www.lloyds.com/polska

LMG FÖRSÄKRINGS AB SA

Oddział w Polsce
marka handlowa: LUX MED Ubezpieczenia
ul. Postępu 21 C
02-676 Warszawa
tel. 22 450 45 00
infolinia: 22 339 37 37
dyrektor: Anna Rulkiewicz
zakres: grupy 1, 2*
data notyfikacji: 09.08.2011
www.luxmed.pl

MEDICOVER FÖRSÄKRINGS AB SA

Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
tel. 22 592 70 00
infolinia: 500 900 500
członek zarządu: Artur Białkowski
zakres: grupy 1, 2*
data notyfikacji: 31.01.2007
www.medicover.pl

NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel. 22 522 00 00
infolinia: 801 20 30 40
prezes: Paweł Kacprzyk
zakres: grupy 1, 2 ,8, 9, 13, 14, 16, 18
data wydania zezwolenia: 04.10.2016
www.nn.pl
info@nn.pl

PARTNER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SA

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 22 534 56 55
prezes: Piotr Zadrożny
zakres: grupy: 1–3, 7–10, 13, 15, 16
data wydania zezwolenia: 26.04.1996
www.partnertuir.pl
centrala@tuirpartner.pl

PKO TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa
tel. 22 541 01 00
infolinia: 801 231 500 lub 81 535 67 66
prezes: Leszek Skop
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-18
data wydania zezwolenia 10.03.2015
www.pkoubezpieczenia.pl
kontakt@pkoubezpieczenia.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SA

rondo I. Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa
tel. 22 272 30 00
infolinia: 502 308 308
prezes: Jarosław Parkot
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 01.09.1920
www.warta.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH POCZTOWE

ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa
tel. 22 203 27 01, 22 203 27 02
infolinia: 48 370 48 48
prezes: Zbigniew Pusz
zakres: grupy 1–16, 18
data wydania zezwolenia: 23.12.2002
ubezpieczeniapocztowe.pl
poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl

POLSKI GAZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel. 22 106 40 01
infolinia: 22 230 23 03
prezes: Zygmunt Kostkiewicz
zakres: grupy 1-13, 15-17
data wydania zezwolenia: 04.10.2016
www.polskigaztuw.pl
sekretariat@polskigaztuw.pl

PZU SA

al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel. 22 566 55 55
infolinia: 801 102 102
prezes: Beata Kozłowska-Chyła
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 03.01.1947
www.pzu.pl
kontakt@pzu.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. 22 58 22 360
prezes: Rafał Kiliński
zakres: grupy 1, 3–13, 15, 16, 18
data wydania zezwolenia: 03.11.2015
www.tuwpzuw.pl
kancelaria@tuwpzuw.pl

SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
tel. 58 550 97 28,
infolinia: 58 770 36 90, 801 88 86 66
prezes: Robert Łoś
zakres: grupy 1, 2, 8, 9, 13, 14, 16
data wydania zezwolenia: 27.02.1995
www.saltus.pl
info@saltus.pl

SANTANDER AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel. 22 557 44 71
infolinia: 801 888 188 lub 22 557 44 71
prezes: Wioletta Macnar
zakres: grupy 1, 2, 8, 9, 13, 16, 18
data wydania zezwolenia: 06.06.2008
www.santander.aviva.pl
obsluga.klienta@aviva.pl

SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
tel. 22 505 61 00
prezes: Jacek Smolarek
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 03.08.2001
www.signal-iduna.pl
info@signal-iduna.pl

SOGESSUR Société Anonyme

Oddział w Polsce
ul. Plac Solny 16
50-062 Wrocław
tel. 71 774 29 00
dyrektor: Catherine de la Croix
zakres: grupy 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 16, 18*
data notyfikacji: 08.10.2014
www.societegenerale-insurance.pl
serwisklienta@societegenerale-insurance.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”

ul. Raabego 13
02-793 Warszawa
tel. 22 649 73 87
infolinia: 22 545 39 50
prezes: Ewa Stachura-Kruszewska
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 10.10.1991
www.tuw.pl
tuw@tuw.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUZ”

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 22 534 56 00
infolinia: 22 327 60 60
prezes: Piotr Zadrożny
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-18
data wydania zezwolenia: 25.07.2003
www.tuz.pl
centrala@tuz.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ZDROWIE SA

ul. Śląska 17
81-319 Gdynia
tel. 58 888 2 999
Infolinia: 58 888 2 999
prezes: Aleksander Roda
zakres: grupa 2
data wydania zezwolenia: 28.06.2010
www.tuzdrowie.pl
biuro@tuzdrowie.pl

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel. 22 555 00 00
infolinia: 801 200 200 lub 22 599 95 22
prezes: Marcin Nedwidek
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 23.03.1994
www.uniqa.pl

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział w Polsce
nazwa skrócona: VH Polska
ul. Grunwaldzka 186
60-166 Poznań
tel. 61 670 44 00
dyrektor zarządzający: Michael Lösche
zakres: grupy 8–9*
data notyfikacji: 28.06.2019
www.vh-polska.pl
info@vh-polska.pl

WEFOX INSURANCE AG SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Żwirki i Wigury 16a
02-092 Warszawa
tel. 22 123 55 55
dyrektor: Lorand Heissmann
zakres: grupy 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 18
data wydania zezwolenia: 10.12.2020
www.wefox.com/pl-pl

WIENNER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa
tel. 22 469 60 01
infolinia: 22 469 69 69
prezes: Anna Włodarczyk-Moczkowska
zakres: grupy 1–3, 5–18
data wydania zezwolenia: 31.01.1990
www.wienner.pl
kontakt@ wienner.pl

DZIAŁ III

UBEZPIECZENIA POŚREDNIE (REASEKURACJA)

POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SA

ul. Bytomska 4
01-612 Warszawa
tel. 22 832 02 56
prezes: Jacek Kugacz
zakres: działalność pośrednia w zakresie ubezpieczeń Działu II
data wydania zezwolenia: 20.06.1996
www.polishre.com
info@polishre.com

RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY DAC Sp. z o.o.

Oddział w Polsce
al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
tel. 22 370 12 20
dyrektor: Wojciech Książkiewicz
zakres: działalność pośrednia w zakresie ubezpieczeń
Działu I oraz Działu II
data notyfikacji: 21.09.2009
www.rgare.com

* Dla oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli działających w Polsce grupy ryzyka zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez organ nadzoru właściwy dla siedziby zagranicznego ubezpieczyciela.