Wyniki techniczne

Wartość i dynamika wyniku technicznego zakładów Działu I w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Z 25 zakładów Działu I raportujących do PIU, 4 odnotowały straty techniczne w 2019 r.
  • Spośród 21 zakładów o dodatnim wyniku technicznym 11 odnotowało jego wzrost w 2019 r.
  • W 2019 r. 2 zakłady zwiększyły, 2 zmniejszyły straty z roku poprzedniego, a 2 zamieniły straty na zyski techniczne.
  • Lider Działu I – PZU Życie – odnotował w 2019 r. wzrost wyniku technicznego o 0,7%, do 1,74 mld PLN z 1,72 mld PLN rok wcześniej.

Wartość i dynamika wyniku technicznego zakładów Działu II w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Z 34 zakładów Działu II raportujących do PIU, 27 odnotowało dodatni wynik techniczny w 2019 r.
  • Spośród 27 zakładów o dodatnim wyniku technicznym, 12 odnotowało jego wzrost, 14 spadek, a jeden zakład wyszedł ze straty w 2019 r.
  • Nominalnie największy wzrost wyniku technicznego, bo
    o 348 mln PLN odnotowała w 2019 r. Warta. Wynik techniczny PZU stanowił 48% wyniku technicznego całego Działu II, który wynosił 2,93 mld PLN w 2019 r.