Działania wizerunkowe

Najważniejszym w 2019 r. projektem wizerunkowym PIU była kampania #niezaklinaj pogody. Kampania powstała na kanwie raportu „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie”. Na początku roku dystrybuowaliśmy raport do administracji centralnej i lokalnej. Działania komunikacyjne przeprowadziliśmy w lipcu i sierpniu. W ramach kampanii prowadziliśmy komunikację do gmin, przygotowaliśmy spoty reklamowe w mediach społecznościowych, podjęliśmy współpracę z influencerami. Głównym elementem kampanii było badanie postaw wobec ubezpieczeń. Badanie na nasze zlecenie przeprowadziła firma SW Research metodą CAWI+CATI na próbie 2193 respondentów. Respondenci pochodzili z województw: dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz z powiatów: grudziądzkiego, inowrocławskiego oraz włocławskiego. Zgodnie z raportem „Klimat ryzyka”, są to regiony szczególnie narażone na zjawiska pogodowe, bądź takie, w których ekstremalne zjawiska pogodowe mogą być szczególnie kosztowne pod względem społeczno-ekonomicznym. Ze względu na inny charakter zagrożeń pogodowych, badania nie objęły największych miast w badanych regionach, tj. Wrocławia, Rzeszowa i Krakowa.

Z badania wynika, że prawie 80 proc. mieszkańców terenów szczególnie narażonych na żywioły uważa, że ich miejsce zamieszkania jest bezpieczne. Połowa badanych zaklina rzeczywistość i twierdzi, że owszem zmiany klimatu odpowiadają za coraz więcej szkód na świecie, ale nie w ich miejscu zamieszkania.

Badanie pozwoliło nam wybrać tematy i treści dla mieszkańców poszczególnych regionów, przygotować materiały poradnikowe, np. co zrobić w razie powodzi czy burzy. Tłumaczyliśmy, jak obserwować pogodę i kiedy jej nie bagatelizować, chroniąc swój majątek i siebie. Naszą kampanię prowadziliśmy w największym natężeniu w regionach szczególnie zagrożonych, gdzie świadomość ryzyka okazała się niska, co wykazało badanie.

Za działania otrzymaliśmy nagrodę Złotego Spinacza w najważniejszym konkursie PR w Polsce. Kampania otrzymała też nominację do European Excellence Award, jednego z najbardziej znanych konkursów public relations w Europie. Połączyliśmy skutecznie narzędzia tradycyjnej komunikacji mediowej (435 publikacji, zasięg ponad 8 mln), działania public affairs (skierowane do gmin i administracji) oraz intensywne działania w mediach społecznościowych (zasięg ponad 4 mln). Dotarliśmy do ponad 3000 gmin, spora część z nich opublikowała nasze poradniki, jak zachować się w razie gwałtownej pogody.

Dodatkowo przeprowadziliśmy ankietę wśród agentów, by mieć obraz, jak oni postrzegają świadomość swoich klientów. Badanie dało nam wiedzę, jakimi materiałami wspierać rynek, by jeszcze skuteczniej docierać do klientów.

Kampania została dostrzeżona również za granicą, opowiadaliśmy o niej na międzynarodowych konferencjach – w Bukareszcie, konferencja ICAR Forum 2019 oraz w Brukseli na forum Insurance Europe.

Ważnym wydarzeniem 2019 r., które wspieraliśmy w mediach, było otwarcie biura PIU w Brukseli. Promocja działań europejskich odbywała się między innymi na blogu PIU oraz w Dzienniku Ubezpieczeniowym, w którym mieliśmy cykl tekstów „Z perspektywy Brukseli”.

W maju 2019 r. opublikowaliśmy raport „Nowa miejska mobilność. Co oznacza dla ubezpieczeń?”. Raport poświęciliśmy nowym ryzykom związanym z nową miejską mobilnością – pojawianiem się elektrycznych hulajnóg. Raport był kanwą do dyskusji panelowej podczas VII Kongresu PIU.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W 2019 r. za pomocą naszych kanałów społecznościowych prowadziliśmy kampanie docierając do kilku milionów odbiorców. Rozwijaliśmy kanał na YouTube, publikując coraz więcej materiałów wideo. Podczas Kongresu PIU prowadziliśmy studio kongresowe, a nagrane wywiady pomagały rozpropagować wiedzę i ciekawe opinie dotyczące rynku. Nasze blogi – blog ekspercki oraz poradnikowy nawypadekgdy.pl zyskały kilkanaście tysięcy odbiorców. Są też źródłem wiedzy dla rynku, klientów, instytucji współpracujących z rynkiem. Blog ekspercki stał się też ciekawym źródłem informacji dla mediów. Zbieramy na nim opinie przedstawicieli firm również na gorące tematy – nasz materiał dotyczący pożaru Katedry Notre-Dame w ciągu jednego dnia przeczytało kilka tysięcy osób. Podobnie „na gorąco” reagowaliśmy na wydarzenia związane z podtopieniami na południu Polski w maju 2019 r. Przygotowaliśmy łącznie na obu blogach kilkadziesiąt materiałów wideo, infografik oraz wpisów. Zaangażowaliśmy do współpracy ekspertów z całego rynku.

Poszerzaliśmy współpracę z agentami i osobami pracującymi w branży w naszej grupie na Facebooku – Ubezpieczeniowe know how. Publikowaliśmy tam na bieżąco materiały z kampanii, odpowiadaliśmy na pojawiające się prośby o kolejne materiały. Grupa jest aktywna, jej członków ciągle przybywa. Nasze materiały promowaliśmy też na OFA – Obiektywnym Forum Agentów. Dzięki grupie skutecznie przeprowadziliśmy ankietę wśród agentów. Mogliśmy też angażować ich w promocje materiałów, m.in. podczas kampanii #niezaklinaj.

W 2019 r. działaliśmy na Facebooku, LinkedIn i Twitterze oraz YouTubie. Obserwowało nas kilka tysięcy osób, miesięcznie docieraliśmy organicznie do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.

Wśród istotnych tematów na blogu eksperckim poruszaliśmy – oprócz kwestii klimatycznych – tematy europejskie dot. zrównoważonego finansowania, PEPP, nadzoru europejskiego, współpracy z EIOPA, ale też cyberbezpieczeństwa. Na blogu poradnikowym promowaliśmy m.in. BLS, dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne, szkolne, zdrowotne i życiowe.

STANDARDOWE DZIAŁANIA KOMUNIKACYJBE

Głównymi obszarami komunikacji PIU, poza wymienionymi już raportem „Klimat ryzyka” oraz raportem o nowej mobilności, pozostały Pracownicze Plany Kapitałowe, regulacje dotyczące firm odszkodowawczych, a przede wszystkim intensywne działania na forum europejskim. Izba prowadziła też standardowe działania komunikacyjne, polegające przede wszystkim na działaniach zwiększających świadomość ubezpieczeniową oraz budowaniu wizerunku branży, poprzez publikację w przystępny sposób danych rynkowych. PIU tworzyła cykliczne informacje na temat wyników finansowych branży ubezpieczeniowej, publikowała raporty na temat ubezpieczeń zdrowotnych i rynku bancassurance oraz ubezpieczeń finansowych. Tworzyła też dziesiątki materiałów edukacyjnych dla mediów, m.in. na temat ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych i dla firm.

W 2019 r. wypowiedzi przedstawicieli Izby znalazły się w:

  • 101 audycjach telewizyjnych,
  • 256 audycjach radiowych,
  • 312 publikacjach prasowych,
  • 3692 publikacjach internetowych.

KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM

PIU prowadzi bieżącą komunikację z zakładami ubezpieczeń oraz innymi organizacjami. Do tego celu Izba stosuje następujące narzędzia:

  • PIU Meetup – cykliczne spotkania zarządu PIU z zarządami zakładów ubezpieczeń, mające na celu przekazanie informacji na temat bieżących prac PIU. Spotkania odbywają się co dwa, trzy miesiące;
  • strona internetowa piu.org.pl, działająca w wersji przystosowanej do urządzeń mobilnych, bieżąco aktualizowana, prowadzona w dwóch językach;
  • strona internetowa polisynazdrowie.pl, pełniąca rolę edukacyjną w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych;
  • Internetowy Tygodnik Ubezpieczeniowy z bazą około 3400 subskrybentów.

Komunikaty i legislacje PIU

  • Izba w 2019 r. sporządziła 104 komunikaty do członków, dzięki czemu otrzymywali oni stałą informację na temat wszystkich działań PIU;
  • Izba stworzyła 166 dokumentów legislacyjnych, będących podstawą konsultacji rynkowych w zakresie wszelkich aktów modyfikujących prawo ubezpieczeniowe w Polsce.