Wykaz instytucji, organizacji i stowarzyszeń ubezpieczeniowych

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
tel. 22 262 50 00
przewodniczący: Jacek Jastrzębski
www.knf.gov.pl
knf@knf.gov.pl

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
tel. 22 539 61 00
prezes: Małgorzata Ślepowrońska
www.ufg.pl
ufg@ufg.pl

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 551 51 00 (01)
prezes: Mariusz Wichtowski
ww.pbuk.pl
pbuk@pbuk.pl

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. 22 333 73 26 (27)
Rzecznik Finansowy: Mariusz Jerzy Golecki
www.rf.gov.pl
biuro@rf.gov.pl

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy
al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
prezes: Marcin Krzykowski
www.actuary.org.pl
prezes: Małgorzata Kaniewska
www.pibuir.org.pl
info@pibuir.org.pl

Stowarzyszenie Polskich Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
al. Jana Pawła II 34, lok. 9 (VI p.)
00-141 Warszawa
tel. 22 828 43 49
prezes: Łukasz Zoń
www.polbrokers.pl
polbrokers@polbrokers.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pośredników
Ubezpieczeniowych i Finansowych
ul. Płocka 15 B, lok. 7
01-231 Warszawa
tel. 22 862 39 49
fax 22 723 52 72
prezes: Maciej Łazęcki
www.ospuif.com
ospuif@ospuif.pl
adres do korespondencji:
ul. Elizy Orzeszkowej 78
05-820 Piastów