Wykaz zakładów ubezpieczeń i oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli, będących członkami Polskiej Izby Ubezpieczeń

(stan na 1 lipca 2020 r.)

DZIAŁ I
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
tel. 22 490 20 80
infolinia: 801 300 900
prezes: Marc van der Ploeg
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 24.12.1999
www.aegon.pl
kontakt@aegon.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA SA
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. 22 529 40 00 lub 529 48 72 do 73
infolinia: 801 10 20 30 lub 22 567 67 00
prezes: Matthias Baltin
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 28.02.1997
www.allianz.pl

AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel. 22 557 40 50
infolinia: 801 888 444
22 557 44 44 dla telefonów komórkowych
prezes: Adam Uszpolewicz
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 06.09.1991
www.aviva.pl
bok@aviva.pl

AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel. 22 555 00 50
infolinia: 801 200 200 lub 22 555 00 00
prezes: Artur Maliszewski
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 23.06.1993
www.axa.pl
ubezpieczenia@axa-polska.pl

AXA France VIE SA
Oddział w Polsce
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
tel. 22 555 00 50
dyrektor generalny: Jacques de Peretti
zakres: grupy 1, 3
data notyfikacji: 04.06.2018

CALI EUROPE SA
Oddział w Polsce
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
tel. 71 773 23 10
infolinia: 801 200 200
dyrektor zarządzający: Richard Paret
zakres: grupy 1–5*
data notyfikacji: 05.10.2007
www.calie.pl
info@calie.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE CARDIF POLSKA SA
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
tel. 22 52 90 123
infolinia: 22 319 00 00, 801 801 111
prezes: Grzegorz Jurczyk
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 22.01.1998
www.cardif.pl
cardif@cardif.pl

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. 22 501 60 00
infolinia: 801 120 000 lub 22 501 61 00
prezes: Artur Borowiński
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 30.09.1997
www.compensazycie.com.pl
centrala@compensazycie.com.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SA
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
tel. 71 369 28 00
infolinia: 801 500 300 lub 71 369 28 87
wiceprezes: Marat Nevretdinov
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 17.01.2002
www.tueuropa.pl
sekretariat@tueuropa.pl

GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Postępu 15 B
02-676 Warszawa
tel. 913 913 913 lub 22 543 05 00
infolinia: 801 343 343 lub 22 543 05 43
prezes: Andrea Simoncelli
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 05.07.1999
www.generali.pl
centrumklienta@generali.pl

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
tel. 58 555 60 00
prezes: Piotr Maria Śliwicki
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 28.01.1997
www.ergohestia.pl
poczta@ergohestia.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER-ŻYCIE POLSKA SA
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel. 22 333 77 33
infolinia: 801 803 000 lub 22 333 77 33
prezes: Janusz Szulik
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 29.04.1997
www.interpolska.pl

LLOYD’S POLSKA Sp. z o.o.
Society of Lloyd’s Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. 22 370 16 18
dyrektor: Witold Janusz
zakres: grupa 1
data notyfikacji: 13.03.2014
www.lloyds.com

MACIF ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
ul. Bema 89
01-233 Warszawa
tel. 22 535 02 00
prezes: Laurent Convain
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 30.12.2003
www.macif.com.pl
macif@macif.com.pl

METLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I REASEKURACJI SA
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
tel. 22 523 50 00
infolinia: 22 523 50 70
prezes: Mirosław Kisyk
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 30.10.1990
www.metlife.pl
lifeinfo@metlife.pl

NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel. 22 522 00 00
infolinia: 801 20 30 40
prezes: Paweł Kacprzyk
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 02.08.1994
www.nn.pl
info@nn.pl

OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
tel. 22 427 47 53
infolinia: 801 222 333
prezes: Krzysztof Bukowski
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 27.09.2007
www.openlife.pl
info@openlife.pl

PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa
tel. 22 541 01 00
infolinia: 801 231 500 lub 22 541 08 92
prezes: Sławomir Łopalewski
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 04.03.1994
www.pkoubezpieczenia.pl
kontakt@pkoubezpieczenia.pl

POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa
tel. 22 203 27 01, 22 203 27 02
prezes: Zbigniew Pusz
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 16.12.2014
www.ubezpieczeniapocztowe.pl

PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR SA
Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 28
02-688 Warszawa
tel. 22 572 80 00
dyrektor: Beata Graczyk
zakres: grupy 1–5*
data notyfikacji: 09.07.2004
www.prevoir.pl
prevoir@prevoir.pl

PRUDENTIAL INTERNATIONAL ASSURANCE PLC SA
Oddział w Polsce
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
infolinia: 801 30 20 10
dyrektor: Jarosław Bartkiewicz
zakres: grupy 1, 3, 4
data notyfikacji: 12.09.2018
www.prudential.pl

PZU ŻYCIE SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel. 22 582 20 51, 582 34 10
infolinia: 801 102 102
prezes: Aleksandra Agatowska
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 20.12.1991
www.pzu.pl
kontakt@pzu.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „REJENT-LIFE”
ul. Mostowa 19 C/6
61-854 Poznań
tel. 61 852 95 42 (3)
prezes: Maria Kuchlewska
zakres: grupy 1, 3–5
data wydania zezwolenia: 27.04.1995
www.rejentlife.com.pl
tuw@rejentlife.com.pl

SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
ul. Władysława IV lok. 22
81-743 Sopot
tel. 58 550 97 28, infolinia: 801 88 86 66
prezes: Robert Łoś
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 24.12.1999
www.saltus.pl
info@saltus.pl

SANTANDER AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel. 22 557 44 71, 61 81 19999
prezes: Wioletta Macnar
zakres: grupy 1, 3, 5
data wydania zezwolenia: 06.06.2008
www.santander.aviva.pl
obsluga.klienta@aviva.pl

SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
tel. 22 505 61 00
infolinia: 801 120 120 lub 22 50 56 506
prezes: Jürgen Reimann
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 03.08.2001
www.signal-iduna.pl
info@signal-iduna.pl

SOGECAP SA
Oddział w Polsce
ul. Plac Solny 16
50-062 Wrocław
tel. 71 774 29 00
dyrektor: Catherine de la Croix
zakres: grupy 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 16, 18*
data notyfikacji: 08.10.2014
www.societegenerale-insurance.pl

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
tel. 42 63 44 700
infolinia: 801 597 597 lub 42 66 66 500
prezes: Jarosław Matusiewicz
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 12.02.1990
www.uniqa.pl

UNUM ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SA
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
tel. 22 329 30 00
infolinia: 800 33 55 33
prezes: Aneta Podyma-Milczarek
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 29.10.1998
www.unum.pl

VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
Vienna Insurance Group
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
tel. 22 332 10 31
infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22
prezes: Paweł Ziemba
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 16.04.1999
www.viennalife.pl
info@viennalife.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA SA
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel. 22 272 30 00
infolinia: 801 30 83 08
prezes: Jarosław Parkot
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 21.01.1997
www.warta.pl

DZIAŁ II
POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSITÓ SA
Oddział w Polsce
nazwa skrócona: AEGON Ubezpieczenia Majątkowe
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
tel. 22 592 10 00 lub 801 300 900
dyrektor: Przemysław Makaro
zakres: grupy 1, 2, 8, 9, 13, 18*
data notyfikacji: 21.02.2011
www.aegon.pl
kontakt@aegon.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA SA
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. 22 567 40 00
infolinia: 224 224 224
prezes: Matthias Baltin
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 14.11.1996
www.allianz.pl

ATRADIUS Crédito y Caución SA de Seguros y Reaseguros SA
Oddział w Polsce
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
tel. 22 395 43 24
dyrektor zarządzający: Paweł Szczepankowski
zakres: grupa 14*
data notyfikacji: 18.06.2004
www.atradius.pl
info.pl@atradius.com

AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OGÓLNYCH SA
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel. 22 557 40 50
infolinia: 801 888 444, 22 557 44 44
prezes: Maciej Jankowski
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 06.09.1991
www.aviva.pl
bok@aviva.pl

AWP P&C SA
Oddział w Polsce
marka handlowa: Mondial Assistance
ul. Domaniewska 50 B
02-672 Warszawa
tel. 22 522 28 00
dyrektor generalny: Tomasz Frączek
zakres: grupy 1–3, 7–9, 13, 15–18*
data notyfikacji: 25.02.2010
www.mondial-assistance.pl
sekretariat@mondial-assistance.pl

AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
I REASEKURACJI SA
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel. 22 444 70 01
infolinia: 801 300 800
prezes: Artur Maliszewski
zakres: grupy 1–3, 7–10, 13–18
data wydania zezwolenia: 19.12.2006
www.axaubezpieczenia.pl
biuro@axaubezpieczenia.pl

AXA France IARD SA
Oddział w Polsce
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
dyrektor generalny: Jacques de Peretti
zakres: grupy 1, 2, 3(a), 9, 16(a,g,j,k)
data notyfikacji: 04.06.2018

BALCIA INSURANCE SE
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
tel. 22 270 31 00
dyrektor: Artur Stępień
zakres: grupy 1–18*
data notyfikacji: 17.04.2013
www.bta.pl
info@bta.pl

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SA
Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
tel. 22 529 01 23
dyrektor: Grzegorz Jurczyk
zakres: grupy 1, 3, 8, 9, 13, 16, 18*
data notyfikacji: 02.08.2004
www.cardif.pl
cardif@cardif.pl

CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
tel. 22 452 39 99
dyrektor: Przemysław Owczarek
zakres: grupy 1–18*
data notyfikacji: 10.01.2005
https://www2.chubb.com/pl-pl/
poland.office@chubb.com

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSUANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA (COFACE)
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
tel. 22 465 00 00
prezes: Jarosław Jaworski
zakres: grupa 14*
data notyfikacji: 10.07.2012
www.coface.pl
office-poland@coface.com

COLONNADE INSURANCE SA
Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
tel. 22 528 51 00, infolinia 22 545 85 15
dyrektor generalny: Grzegorz Kulik
zakres: grupy 1-9, 11-16, 17 (C), 18*
data notyfikacji: 12.04.2017
https://colonnade.pl
bok@colonnade.pl

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. 22 501 61 00
infolinia: 801 12 00 00
prezes: Artur Borowiński
zakres: grupy 1–4, 6–18
data wydania zezwolenia: 12.02.1990
www.compensa.com.pl

CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
tel. 61 858 48 00
prezes: Maciej Fedyna
zakres: grupy 1–3, 7–10, 13–18
data wydania zezwolenia: 20.12.1996
www.concordiaubezpieczenia.pl
office@concordiaubezpieczenia.pl

CREDIT AGRICOLE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
tel. 71 773 23 33
prezes: Andrzej Grzych
zakres: grupy 1–3, 8–10, 13, 14, 16–18
data wydania zezwolenia: 07.10.2014
www.ca-ubezpieczenia.pl

CREDENDO EXCESS & SURETY SA
Oddział w Polsce
ul. Inflancka 4 C
00-189 Warszawa
tel. 22 108 12 55
dyrektor: Zbigniew Narajewski
zakres: grupy 14-16*
data notyfikacji: 06.01.2017
www.credendo.com
info-ste-pl@credendo.com

CREDENDO SHORT-TERM EU RISKS SA
Oddział w Polsce
ul. Inflancka 4 C
00-189 Warszawa
tel. 22 108 12 55
dyrektor: Marek Brandt
zakres: grupy 13-15*
data notyfikacji: 01.12.2014
www.credendo.com
info-ste-pl@credendo.com

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH CUPRUM
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82
59-301 Lublin
tel. 76 727 74 00 (01)
prezes: Piotr Dzikiewicz
zakres: grupy 1, 2, 7–9, 13
data wydania zezwolenia: 07.05.1994
www.tuw-cuprum.pl
sekretariat@tuw-cuprum.pl

D.A.S. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ SA
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
tel. 22 453 00 00
prezes: Rafał Hiszpański
zakres: grupa 17
data wydania zezwolenia: 18.09.2000
www.das.pl
das@das.pl

ERGO REISEVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Oddział w Polsce
marka handlowa: ERGO Ubezpieczenia Podróży
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk
tel. 58 324 88 50
dyrektor: Katarzyna Kartanowicz
zakres: grupy 1, 2, 8, 9, 11, 13–16, 18*
data notyfikacji: 20.09.2004
www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl
poczta@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EULER HERMES SA
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
tel. 22 385 46 55
prezes: Paul Flanagan
zakres: grupy 9, 13–16
data wydania zezwolenia: 10.02.2003
www.eulerhermes.pl
info.pl@eulerhermes.com

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SA
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
tel. 71 369 27 00
infolinia: 801 500 300
wiceprezes: Marat Nevretdinov
zakres: grupy 1–4, 7–10, 13–18
data wydania zezwolenia: 07.11.1994
www.tueuropa.pl
sekretariat@tueuropa.pl

GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Postępu 15 B
02-676 Warszawa
tel. 913 913 913
prezes: Andrea Simoncelli
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 05.07.1999
www.generali.pl
centrumklienta@generali.pl

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
tel. 58 555 60 00
infolinia: 801 107 107
prezes: Piotr Maria Śliwicki
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 29.12.1990
www.ergohestia.pl
poczta@ergohestia.pl

INTER PARTNER ASSISTANCE SA
Oddział w Polsce
marka handlowa: AXA Assistance
ul. Prosta 68
00-867 Warszawa
tel. 22 529 84 00
infolinia 22 529 84 44
prezes: Jan Cupa
zakres: grupy 1a, 2, 3, 7, 9, 10a, 13, 16–18*
data notyfikacji: 30.06.2008
www.axa-assistance.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA SA
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel. 22 333 77 33
infolinia: 801 803 000, 22 333 77 33
prezes: Janusz Szulik
zakres: grupy 1–3, 7–10, 13–18
data wydania zezwolenia: 17.12.1991
www.interpolska.pl

INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
tel. 22 537 68 03
prezes: Piotr Narloch
zakres: grupy 1–4, 6–18
data wydania zezwolenia: 05.11.1993
www.interrisk.pl
sekretariat@interrisk.pl

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SA (KUKE SA)
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel. 22 108 99 70
prezes: Janusz Władyczak
zakres: grupy 14–16
data wydania zezwolenia: 05.04.1991
www.kuke.com.pl
kontakt@kuke.com.pl

LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
tel. 22 444 44 00
prezes: Agnieszka Wrońska
zakres: grupy 1–3, 5–18
data wydania zezwolenia: 28.11.2002
www.link4.pl
bok@link4.pl

LLOYD’S POLSKA Sp. z o.o.
Society of Lloyd’s Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. 22 370 16 18
dyrektor: Witold Janusz
zakres: grupy 1–9, 11–18*
data notyfikacji: 30.05.2008
www.lloyds.com

LMG FÖRSÄKRINGS AB SA
Oddział w Polsce
marka handlowa: LUX MED Ubezpieczenia
ul. Postępu 21 C
02-676 Warszawa
tel. 22 450 45 00
infolinia: 22 339 37 37
dyrektor: Anna Rulkiewicz
zakres: grupy 1, 2*
data notyfikacji: 09.08.2011
www.luxmed.pl

MEDICOVER FÖRSÄKRINGS AB SA
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
tel. 22 500 900 600
członek zarządu: Artur Białkowski
zakres: grupy 1, 2*
data notyfikacji: 31.01.2007
www.medicover.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM
ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa
tel. 22 231 85 86
prezes: Ryszard Frączek
zakres: grupy 1-3, 7–10, 13-16, 18
data wydania zezwolenia: 20.10.2015
www.tuwmedicum.pl
biuro@tuwmedicum.pl

NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel. 22 522 00 00
infolinia: 801 20 30 40
prezes: Paweł Kacprzyk
zakres: grupy 1, 2 ,8, 9, 13, 14, 16, 18
data wydania zezwolenia: 04.10.2016
www.nn.pl
info@nn.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI PARTNER SA
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel. 22 534 56 55
prezes: Piotr Zadrożny
zakres: grupy: 1–3, 7–10, 13, 15, 16
data wydania zezwolenia: 26.04.1996
www.tuirpartner.pl
centrala@tuirpartner.pl

PKO TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa
tel. 22 541 01 00
infolinia: 801 231 500 lub 22 541 08 92
prezes: Sławomir Łopalewski
zakres: grupy 1, 2, 7, 8, 9, 13–18
data wydania zezwolenia 10.03.2015
www.pkoubezpieczenia.pl
kontakt@pkoubezpieczenia.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH POCZTOWE
ul. Rodziny Hiszpańskich 18
02-685 Warszawa
tel. 22 203 27 01
prezes: Zbigniew Pusz
zakres: grupy 1–16, 18
data wydania zezwolenia: 23.12.2002
ubezpieczeniapocztowe.pl
poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl

POLSKI GAZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel. 22 589 40 01
p.o. prezesa: Jacek Gdański
zakres: grupy 1, 3–13, 15-17
data wydania zezwolenia: 04.10.2016
www.polskigaztuw.pl
sekretariat@polskigaztuw.pl

PZU SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel. 22 566 55 55
infolinia: 801 102 102
prezes: Beata Kozłowska-Chyła
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 03.01.1947
www.pzu.pl
kontakt@pzu.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. 22 58 25 777
prezes: Rafał Kiliński
zakres: grupy 1, 3–13, 15, 16, 18
data wydania zezwolenia: 03.11.2015
www.tuwpzuw.pl
kancelaria@tuwpzuw.pl

SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
ul. Władysława IV lok. 22
81-743 Sopot
tel. 58 550 97 28, infolinia: 801 88 86 66
prezes: Robert Łoś
zakres: grupy 1, 2, 8, 9, 13, 14, 16
data wydania zezwolenia: 27.02.1995
www.saltus.pl
info@saltus.pl

SANTANDER AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel. 22 557 44 71, 61 81 19999
infolinia: 801 888 188
prezes: Wioletta Macnar
zakres: grupy 1, 2, 8, 9, 13, 16, 18
data wydania zezwolenia: 06.06.2008
www.santander.aviva.pl
obsluga.klienta@aviva.pl

SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
tel. 22 505 61 00
prezes: Jürgen Reimann
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 03.08.2001
www.signal-iduna.pl
info@signal-iduna.pl

SOGESSUR Société Anonyme
Oddział w Polsce
ul. Plac Solny 16
50-062 Wrocław
tel. 71 774 29 00
dyrektor: Catherine de la Croix
zakres: grupy 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 16, 18*
data notyfikacji: 08.10.2014
www.societegenerale-insurance.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”
ul. Raabego 13
02-793 Warszawa
tel. 22 649 73 87
prezes: Ewa Stachura-Kruszewska
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 10.10.1991
www.tuw.pl
tuw@tuw.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUZ”
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel. 22 534 56 00
infolinia: 800 808 444
prezes: Piotr Zadrożny
zakres: grupy 1–3, 7–10, 13–16
data wydania zezwolenia: 25.07.2003
www.tuz.pl
centrala@tuz.pl

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
tel. 42 634 47 00
prezes: Jarosław Matusiewicz
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 23.03.1994
www.uniqa.pl

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Oddział w Polsce
nazwa skrócona: VH Polska
ul. Grunwaldzka 186
60-166 Poznań (Park Biurowy Pixel)
tel. 61 670 44 00
dyrektor zarządzający: Michael Lösche
zakres: grupy 8–9*
data notyfikacji: 28.06.2019
www.vh-polska.pl
info@vh-polska.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SA
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel. 22 272 30 00
prezes: Jarosław Parkot
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 01.09.1920
www.warta.pl

WIENNER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa
tel. 22 469 60 01
infolinia: 22 469 69 69
prezes: Anna Włodarczyk-Moczkowska
zakres: grupy 1–3, 5–18
data wydania zezwolenia: 31.01.1990
www.wienner.pl
kontakt@ wienner.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ZDROWIE SA
ul. Śląska 17
81-319 Gdynia
tel. 58 728 95 55
prezes: Aleksander Roda
zakres: grupa 2
data wydania zezwolenia: 28.06.2010
www.tuzdrowie.pl

UBEZPIECZENIA POŚREDNIE (REASEKURACJA)

POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SA
ul. Bytomska 4
01-612 Warszawa
tel. 22 832 02 56
prezes: Jacek Kugacz
zakres: działalność pośrednia w zakresie ubezpieczeń Działu II
data wydania zezwolenia: 20.06.1996
www.polishre.com
info@polishre.com

RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY DAC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
tel. 22 370 12 20
dyrektor: Wojciech Książkiewicz
zakres: działalność pośrednia w zakresie ubezpieczeń Działu I oraz Działu II
data notyfikacji: 21.09.2009
www.rgare.com

* Dla oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli działających w Polsce grupy ryzyka zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez organ nadzoru właściwy dla siedziby zagranicznego ubezpieczyciela.