Retencja

Współczynnik retencji (zatrzymania) składki i odszkodowań zakładów Działu I w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Wartość wskaźnika zatrzymania składki dla Działu I wynosiła 98,5% w 2019 r. w porównaniu z 98,7% dla roku 2018. Mediana wskaźnika wynosiła dla obu porównywanych okresów 99,1%, a odstęp międzykwartylowy wynosił 3,2 % w 2019 r.
  • Wartość wskaźnika zatrzymania odszkodowań dla Działu I wynosiła 98,8% w 2019 r., w porównaniu z 99,2% dla roku 2018.
  • Mediana wskaźnika dla tych samych okresów wynosiła odpowiednio: 98,8% oraz 99,4%. Odstęp międzykwartylowy w 2019 wynosił 2,4%, tj. o 1,4 p.p. więcej niż rok wcześniej.

 

Współczynnik retencji (zatrzymania) składki i odszkodowań zakładów Działu II w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Wartość wskaźnika zatrzymania składki dla Działu II wynosiła 82,1% w 2019 r., w porównaniu z 82,8% rok wcześniej.
  • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 76,2% oraz 69,2%. Odstęp międzykwartylowy w 2019 r. wynosił 45,8%, tj. o 1,2 p.p. więcej niż rok wcześniej.
  • Wartość wskaźnika zatrzymania odszkodowań dla Działu II wynosiła 83,7% w 2019 r., w porównaniu z 83,5% dla roku 2018. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych brutto Działu II wzrósł o 8,9% rok do roku.
  • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 73,9% oraz 75,8%. Odstęp międzykwartylowy w 2019 r. wynosił 42,4%, tj. o 0,2 p.p. mniej niż rok wcześniej.