Odszkodowania i świadczenia

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu I w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale I ogółem wynosiły 18,6 mld PLN w 2019 r. w porównaniu z 21,5 mld PLN w 2018 r., tj. o 13,6% więcej.
 • W 2019 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 1 wzrosły o 0,9% względem 2018 r.
 • W tym samym okresie odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 3 spadły o 24,1% i wynosiły 9,9 mld PLN.
 • Odszkodowania i świadczenia w grupie 5 wzrosły o 7,0%.
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z reasekuracji czynnej Działu I były marginalne i nie przekraczały 2 mln PLN w 2018 r., a w 2019 r. nie notowano ich w ogóle.

 

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu II w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale II ogółem wynosiły 22,3 mld PLN w 2019 r., tj. o 10,4% więcej niż rok wcześniej.
 • Wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2019 r. wzrosły we wszystkich grupach ubezpieczeniowych.
  Największy ich wzrost w porównywanych okresach odnotowano w grupach ubezpieczeń rzeczowych, bo o 22,9%.
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 3 wzrosły o 11,8%, a w grupie 10 dynamika wynosiła 105,5%.
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w ubezpieczeniach OC ogólnego wzrosły o 13,2%, w pozostałych osobowych o 11,6%, a w reasekuracji czynnej było to o 12,2% więcej niż w roku 2018.

 

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zakładów Działu I w Polsce w 2019 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • W 2019 r. dynamika zmiany wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w Dziale I wynosiła 86,4%. Największy w tej kategorii PZU Życie był 14,5 p.p. powyżej rynku z dynamiką 100,9%.
 • Powyżej średniej Działu I były między innymi: Generali, Aviva, Compensa, Allianz, Unum i Pocztowe.
 • PZU Życie miało 33,9% udział w sumie odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu I. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto dziesięciu kolejnych zakładów stanowiły łącznie 10,0 mld PLN, tj. 53,8% całego segmentu. Koncentracja pięciu pierwszych zakładów wynosiła 62,6%.

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zakładów Działu II w Polsce w 2019 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Dynamika przyrostu odszkodowań wypłaconych brutto
  Działu II wynosiła 110,4%. Największy w tej kategorii PZU z dynamiką 106,5%, był o 3,9 p.p. poniżej rynku.
 • Powyżej średniej Działu II były Hestia, Warta, Allianz, Compensa, InterRisk oraz kilka mniejszych zakładów.
 • PZU miał 33,8% udział w sumie odszkodowań wypłaconych brutto Działu II.
 • Odszkodowania wypłacone brutto dwóch kolejnych zakładów o udziale rynkowym od 14,8% – Hestia do 13,6% – Warta stanowiły łącznie 28,4% całego segmentu.
 • Koncentracja pięciu pierwszych zakładów wynosiła 72,7%, a ośmiu pierwszych aż 83,6%.

 

Współczynnik szkodowości brutto zakładów Działu I w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 87,2% w 2019 r., w porównaniu z 99,4% w 2018 r., czyli o 12,2 p.p. mniej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 78,5% oraz 79,1%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2019 r. wynosił 64,4%, tj. o 12,3 p.p. mniej niż rok wcześniej.
 • Czwarta część zakładów odnotowała spadek wartości wskaźnika szkodowości brutto w 2019 r.
 • W 2019 r. przy spadku sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto w Dziale I o 14,3% względem 2018 r., składki zarobione brutto zmalały o 2,4% w tym samym okresie.

Współczynnik szkodowości brutto zakładów Działu II w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 60,8% w 2019 r., w porównaniu z 60,9% dla 2018 r., czyli zaledwie o 0,1 p.p. mniej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 56,2% oraz 58,2%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2019 r. wynosił 24,1%, tj. zaledwie o 2,2 p.p. mniej niż przed rokiem.
 • Dla Działu II w 2019 r. przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto o 5,3% względem roku poprzedniego, składka zarobiona brutto wzrosła o 5,5%.