Reasekuracja

Reasekuracja czynna i bierna w Dziale I w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość składki przypisanej brutto z reasekuracji czynnej
  Działu I była marginalna i wynosiła 0,003 mln PLN w 2018 r. oraz 0,004 mln PLN w 2019 r.
 • Odszkodowania i świadczenia brutto z reasekuracji czynnej wypłacone przez zakłady wynosiły 1,9 mln PLN w 2018 r., a w 2019 r. nie wypłacono żadnych odszkodowań i świadczeń z reasekuracji czynnej.
 • Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto (reasekuracja bierna) Działu I wynosił 329,2 mln PLN
  w 2019 r., to o 13,6% więcej niż w roku 2018. Udział
  reasekuratorów w składce Działu I wzrósł do 1,5% w 2019 r. z 1,3% w roku 2018.
 • Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach brutto wynosił 225,1 mln PLN w 2019 r., czyli o 34,8% więcej niż przed rokiem. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach wynosił 1,21%, tj. 0,43 p.p. więcej niż przed rokiem.

 

Reasekuracja czynna i bierna w Dziale II w Polsce w latach 2018-2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość składki przypisanej brutto z reasekuracji czynnej
  Działu II wynosiła 2 893 mln PLN w 2019 r., to o 25,2% więcej niż w roku 2018. Udział reasekuracji czynnej w składce Działu II wynosił 6,8% w 2019 r.
 • Odszkodowania i świadczenia brutto z reasekuracji czynnej wypłacone przez zakłady wynosiły 1 115 mln PLN w 2019 r. czyli o 12,2% więcej niż przed rokiem. Udział reasekuracji czynnej w odszkodowaniach Działu II wynosił 5,0%.
 • Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto (reasekuracja bierna) Działu II wynosiła ponad 7,6 mld PLN w 2019 r., to o 9,6% więcej niż w roku 2018. Udział reasekuratorów w składce Działu II wynosił 17,9% w 2019 r.
 • Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach brutto wynosił 3,6 mld PLN w 2019 r., czyli o 8,9% więcej niż przed rokiem. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach nieznacznie zmalał i wynosił 16,3% w 2019 r.