Globalny rynek ubezpieczeń

Nominalna składka przypisana brutto globalnego rynku ubezpieczeń w latach 2009-2018 w mld USD

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Insurance Europe Statistics..

  • Stosownie do danych Swiss Re cytowanych w raporcie Insurance Europe, globalny rynek ubezpieczeń wzrósł w 2018 r. o 4,8% nominalnie względem roku poprzedniego i wynosił 5,2 bilionów USD
  • CAGR (2014-2018) dla pięcioletniej średniej kroczącej wartości nominalnej globalnych składek wynosił 2,1%.
  • CAGR (2009-2018) dla Azji wynosił 5,4%, a dla Europy 0,3%.
  • Rynek ubezpieczeniowy w Europie do roku 2014 odbudowywał swoją wartość sprzed kryzysu z 2008 roku. Po roku 2015 zmalał o 18,9% w relacji do 2014 r. głównie z uwagi na spadek notowań EUR względem USD o 16,5%. W 2018 r. europejskie składki wzrosły o 6,1% względem poprzedniego roku, tj. najszybciej pośród wszystkich regionów kontynentalnych.

Struktura terytorialna ubezpieczeń w latach 2017-2018.


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe oraz statystyk OECD.

  • W strukturze kontynentalnej ubezpieczeń Działu I dominuje Azja (1,1 bln USD), przed Europą. Połowa azjatyckich składek Działu I pochodzi z Japonii, Korei Płd. oraz Tajwanu.
  • W strukturze kontynentalnej ubezpieczeń Działu II dominuje Ameryka (0,95 bln USD), przed Europą, co jest efektem wysokich składek zdrowotnych.
  • Stany Zjednoczone jako państwo są na pierwszym miejscu globalnego rynku ubezpieczeń. Na drugim miejscu znalazły się Chiny, które przez kolejne lata notowały dwucyfrowe wzrosty składek ubezpieczeniowych osiągając w 2018 r. składkę szacowaną na 575 mld USD (11,1% globalnego rynku).
  • Japonia zajmowała trzecie miejsce ze składką szacowaną na 441 mld USD w 2018 r.
  • Kolejne trzy miejsca w 2018 r. zajmowały kraje europejskie: Wielka Brytania 7,8%, Francja 5,0% oraz Niemcy z 4,6% udziałem w składkach ogółem.