Wyniki finansowe netto

Wartość i dynamika wyniku finansowego netto zakładów Działu I w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • W 2019 roku 5 z 25 zakładów Działu I odnotowało straty netto.
 • Spośród 20 zakładów, które miały zyski w 2019 r., 11 zanotowało wzrosty wyniku netto, a w 9 nastąpił spadek tego wyniku w relacji do roku poprzedniego.
 • Zysk netto lidera Działu I, tj. PZU Życie, był w 2019 r. zaledwie
  o 1 mln PLN niższy niż rok wcześniej i wynosił 1,33 mld PLN.

Wartość i dynamika wyniku finansowego netto zakładów Działu II w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU

 • Wyniki netto Działu II w 2019 r. poprawiły się w 20 z 34 zakładów. Pięć zakładów poniosło straty netto.
 • Straty netto w 2019 r. odnotowały między innymi: Nationale Nederlanden, D.A.S. i Medicum. Istotna poprawa zysków netto nastąpiła między innymi w Warcie, AXA i Allianz.
 • Zysk lidera PZU (liczony łącznie z dywidendami z PZU Życie) był o 61 mln PLN niższy niż rok wcześniej i wynosił 2,65 mld PLN.

Rentowność kapitałów własnych zakładów Działu I w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 22,5% w 2019 r., w porównaniu z 21,4% w 2018 r. Czwarta część zakładów odnotowała straty netto.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 11,2% oraz 9,1%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2019 r. wynosił 13,7% i był o 1,8 p.p. większy niż rok wcześniej.
 • Suma zysków netto zakładów Działu I w 2019 r. wzrosła o 5,7% względem roku poprzedniego przy wzroście sumy kapitałów własnych o 0,2% dla tych samych okresów.

Rentowność kapitałów własnych zakładów Działu II w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 16,2% w 2019 r., czyli na poziomie roku poprzedniego.
 • Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to powyższe wartości wynosiłyby odpowiednio: 10,1% oraz 9,7%.
 • Mediana wskaźnika wynosiła 12,4% w 2019 r., w porównaniu z 9,1% dla roku 2018.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2019 r. wynosił 15,9%, tj. o 6,0 p.p. więcej niż rok wcześniej.
 • Zysk netto w 2019 r. Działu II wzrósł o 9,3%, tj. tyle, ile wzrosły kapitały własne w tym samym okresie. Jednak, jeśli nie uwzględniać dywidendy PZU Życie przekazanej do PZU, to zysk netto Działu II wzrósł o 14,3% i w efekcie wskaźnik rentowności wzrósł o 0,4 p.p. w analizowanym okresie.

Rentowność majątku zakładów Działu I w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 2,8% w 2019 r., w porównaniu z 2,6% w roku poprzednim. Pięć zakładów odnotowało straty netto.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla obu porównywanych okresów 1,1%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2019 r. wynosił 2,2% i był o 0,2 p.p. większy niż rok wcześniej.
 • Suma zysków netto zakładów Działu I w 2019 r. wzrosła o 5,7% względem roku poprzedniego przy wzroście sumy aktywów o 3,0% dla tych samych okresów.

Rentowność majątku zakładów Działu II w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 4,6% w 2019 r., w porównaniu z 4,4% w 2018 r.
 • Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to powyższe wartości wynosiłyby odpowiednio: 2,9% oraz 2,6% (wykres prawy powyżej odpowiedni dla benchmarku zakładów Działu II).
 • Mediana wskaźnika wynosiła 2,3% w obu porównywanych okresach.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2019 r. wynosił 2,4%, to 0,5 p.p. więcej niż rok wcześniej.
 • Przy wzroście zysku netto Działu II w 2019 r. o 9,3% względem 2018 r., aktywa wzrosły o 3,0% w tym samym okresie.