Działalność Rady Bezpośredniej Likwidacji Szkód

Rada BLS
Przewodniczący: Rafał Stankiewicz
Sekretarz: Agnieszka Dąbrowska/Krzysztof Koziarski
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 3

Rada Bezpośredniej Likwidacji Szkód (Rada) pełni rolę ciała decyzyjnego w systemie BLS od dnia jego wdrożenia, tj. od 1 kwietnia 2015 roku. Zadania Rady wynikają z Umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód (Umowa) i są związane z jednej strony z bieżącą kontrolą funkcjonowania systemu BLS, z drugiej strony z określaniem kierunków jego rozwoju.
W Radzie zasiadają przedstawiciele wszystkich Stron Umowy, tj. Aviva TUO SA, Axa Ubezpieczenia TUiR SA, Concordia Polska TU SA, Wiener TU SA, PZU SA, STU ERGO HESTIA SA, TUiR WARTA SA, UNIQA TU SA oraz PIU.

Obsługę merytoryczną i administracyjną Rady wykonuje Centrum Rozliczeń, tj. komórka organizacyjna PIU, wspomagająca Strony Umowy w realizacji tej umowy. Na poziomie operacyjnym zadania takie jak wyjaśnianie bieżących zagadnień, korygowanie obowiązujących procedur lub wypracowywanie nowych procesów realizowane są przez Centrum Rozliczeń i koordynatorów BLS wyznaczonych przez Strony Umowy. Doświadczenia koordynatorów BLS stanowią podłoże do inicjowanych przez nich zmian, o których ostatecznie decyduje Rada.

W 2019 roku działania Izby związane z systemem BLS skoncentrowane były na efektywnym wspomaganiu zakładów ubezpieczeń w wykonywaniu postanowień Umowy BLS, co gwarantowało sprawny przebieg procesu rozliczeń. Podczas spotkań z kandydatami do przystąpienia do systemu BLS Izba przypominała, że BLS jest rozwiązaniem proklienckim, warto więc inwestować w jego rozwój, pozwalając na wzmocnienie konkurowania o klienta jakością likwidacji szkód. Izba koordynowała również realizację zmian procesowych, wynikających np. z przyłączenia się Gothaer TU SA do nowej grupy kapitałowej i z powstania nowej marki Wiener TU SA. W 2019 kontynuowaliśmy także promowanie systemu BLS.

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

  • Kontynuacja spotkań z zakładami ubezpieczeń rozważającymi możliwość przystąpienia do systemu BLS.
  • Kontynuacja kampanii promującej BLS, np. poprzez rozbudowę kontentu i wzmacnianie znaczenia serwisu oraz wykorzystanie infografiki ruchomej w reklamach celowanych do kierowców.
  • Modyfikacja procedur związanych między innymi z wdrożeniem e-faktur i przekształceniem Gothaer TU SA w Wiener TU SA.