Zestawienia tabelaryczne – rynek ubezpieczeń w liczbach

Plik Statystyki 2017  zawiera następujące zestawienia tabelaryczne:

 • Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń
  • Składka ubezpieczeniowa
  • Odszkodowania i świadczenia
  • Techniczny wynik ubezpieczeń
  • Koszty działalności ubezpieczeniowej
  • Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
  • Lokaty
  •  Wynik finansowy
  •  Reasekuracja
 • Wskaźniki charakteryzujące działalność ubezpieczycieli
  • Współczynnik retencji i współczynnik zatrzymania odszkodowań
  • Współczynnik szkodowości
  •  Stopa rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
  •  Rentowność kapitałów własnych
  • Rentowność majątku
  • Wskaźnik zespolony
 • Struktura rynku
  • Struktura rynku 2016-2017
  • Rynek 2008-2017
  • Struktura rynku 2008-2017

Pliki Ubezpieczenia na życie 2017 oraz Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 2017  zawierają następujące sprawozdania:

 • Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  • Ubezpieczenia na życie
  • Bilans Aktywa
  • Bilans Pasywa
  • Techniczny rachunek ubezpieczeń.
  • Ogólny rachunek zysków i strat
  • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
  • Bilans Aktywa
  • Bilans Pasywa
  • Techniczny rachunek ubezpieczeń
  • Ogólny rachunek zysków i strat