Odszkodowania i świadczenia

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu I w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale I ogółem wynosiły 20,4 mld PLN w 2017 r. w porównaniu z 18,3 mld PLN w 2016 r., tj. o 11,3% więcej.
 • W 2017 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 1 zmalały o 6,8% względem 2016 r.
 • W tym samym okresie odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 3 wzrosły o 24,4% i wynosiły 11,9 mld PLN.
 • Odszkodowania i świadczenia w grupie 5 wzrosły o 7,2%.
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z reasekuracji czynnej Działu I były marginalne i nie przekraczały 9 mln PLN w obu porównywanych okresach.

 

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zakładów Działu II w Polsce w 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale II ogółem wynosiły 19,5 mld PLN w 2017 r., tj. o 6,0% więcej niż rok wcześniej.
 • Wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2017 r. spadły w ubezpieczeniach M.A.T. o 32,4%. Największy ich wzrost w porównywanych okresach odnotowano natomiast w grupach ubezpieczeń finansowych i pozostałych.
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 3 wzrosły o 7,3%, a w grupie 10 dynamika wynosiła 107,2%.
 • Odszkodowania z reasekuracji czynnej wynosiły 903 mln PLN w 2017 r., tj. na poziomie roku poprzedniego.

 

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zakładów Działu I w Polsce w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • W 2017 r. dynamika zmiany wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w Dziale I wynosiła 111,3%. Największy w tej kategorii PZU Życie był 11,2 p.p. poniżej rynku z dynamiką 100,1%.
 • Powyżej średniej Działu I były między innymi: Open Life, Uniqa, Vienna Life, Hestia i AXA.
 • PZU Życie miało 30,5% udział w sumie odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu I. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto dziesięciu kolejnych zakładów stanowiły łącznie 11,1 mld PLN, tj. 54,5% całego segmentu. Koncentracja pięciu pierwszych zakładów wynosiła około 60,0%.

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zakładów Działu II w Polsce w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Dynamika przyrostu odszkodowań wypłaconych brutto Działu II wynosiła 106,0%. Największy w tej kategorii PZU z dynamiką 108,6%, był o 2,6 p.p. powyżej rynku.
 • Powyżej średniej Działu II były też AXA, Link4 oraz kilka mniejszych zakładów.
 • PZU miał 35,6% udział w sumie odszkodowań wypłaconych brutto Działu II.
 • Odszkodowania wypłacone brutto dwóch kolejnych zakładów o udziale rynkowym od 13,9% – Warta do 12,6 % – Hestia stanowiły łącznie 26,5% całego segmentu.
 • Koncentracja pięciu pierwszych zakładów wynosiła 72,1%, a dziesięciu pierwszych, tj. od PZU do Link4 aż 89,1%.

 

Współczynnik szkodowości brutto zakładów Działu I w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 82,0% w 2017 r., w porównaniu z 77,0% w 2016 r., czyli o 5,0 p.p. więcej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 75,0% oraz 66,1%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2017 r. wynosił 45,4%, tj. o 20,1 p.p. więcej niż rok wcześniej.
 • Ponad połowa zakładów odnotowała wzrost wartości wskaźnika szkodowości brutto w 2017 r.
 • W 2017 r. przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto w Dziale I o 10,9%, względem 2016 r. składki zarobione brutto wzrosły o 4,1% w tym samym okresie.

Współczynnik szkodowości brutto zakładów Działu II w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 63,5% w 2017 r., w porównaniu z 65,6% dla 2016 r., czyli o 2,1 p.p. mniej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 60,9% oraz 62,0%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2017 r. wynosił 30,0%, tj. zaledwie o 1,2 p.p. więcej niż przed rokiem.
 • Dla Działu II w 2017 r., przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto o 16,7% względem roku poprzedniego, składka zarobiona brutto wzrosła o 20,4%.