List Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do lektury Raportu Rocznego Polskiej Izby Ubezpieczeń za rok 2017.

Dla Izby był to rok szczególny. Rozpoczęliśmy nową erę w komunikowaniu ubezpieczeń, uruchamiając własne media społecznościowe. Dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco porozumiewać się z otoczeniem poprzez Facebook, Twitter oraz LinkedIn, a także dwa blogi – ekspercki i poradnikowy. Wejście w media społecznościowe nie byłoby możliwe, gdyby nie raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”. Jako pierwsi w tej części Europy stworzyliśmy publikację pokazującą wpływ ubezpieczycieli na gospodarkę, społeczeństwo i przedsiębiorstwa. Dowiedzieliśmy się, że branża, którą reprezentujemy, tworzy aż 2 proc. polskiego PKB, a zatrudnienie znajduje dzięki niej 225 tys. osób. Inwestujemy 160 mld zł w polską gospodarkę, pozwalając m.in. na realizację strategicznych inwestycji państwa.

Prace PIU to jednak przede wszystkim kwestie regulacyjne. Najważniejszą z nich było RODO. Już w maju 2016 r., PIU podpisała z GIODO porozumienie o stworzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Ochrony Danych Osobowych w ubezpieczeniach. W 2017 r. przedstawiciele PIU spotykali się z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Finansów i omawiali kwestie ubezpieczeniowe, których dotyczy rozporządzenie. Przede wszystkim jednak PIU była centrum kompetencyjnym dla zakładów ubezpieczeń. Koordynacją prac przygotowania zakładów ubezpieczeń do wdrożenia rozporządzenia zajęła się Grupa ekspertów ds. wdrożenia RODO, przy współpracy z zewnętrznym konsultantem. W 2017 r. odbyło się 7 warsztatów, w których brali udział przedstawiciele zakładów ubezpieczeń.

Zeszły rok to także ogrom prac nad nową Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń. Choć finalnie wdrożenie IDD zostało przesunięte na październik 2018 r., to m.in. dzięki stworzeniu w Izbie dwóch grup, odpowiedzialnych za IDD, udało się przygotować polski rynek na zmiany związane z pośrednictwem. Zmiany te korzystne będą przede wszystkim dla klientów, których potrzeby będą lepiej badane i rozpoznawane. Izba pracowała też nad analizą PRIIPs, przygotowując opracowanie wpływu tego rozporządzenia na polskich ubezpieczycieli. PIU opracowała m.in. zestaw pytań i odpowiedzi do rozporządzenia PRIIPs prezentujących propozycję podejścia polskiego rynku ubezpieczeń na życie do kwestii stosowania rozporządzenia i aktów wykonawczych.

Niezwykle istotną częścią prac PIU w 2017 r. był udział w powołanym przez Komisję Nadzoru Finansowego Forum Zadośćuczynień. To gremium, złożone z wszystkich organizacji rynku ubezpieczeniowego, podjęło prace nad przewidywalnością zadośćuczynień. Brak przewidywalności jest istotnym problemem dla poszkodowanych i ubezpieczycieli, co Izba wielokrotnie podkreślała w swoich publicznych wystąpieniach. Mamy nadzieję, że prace Forum Zadośćuczynień przyniosą wkrótce regulacje pozwalającą na większą przewidywalność wypłat, co da poszkodowanym niezbędną wiedzę o tym, jakie roszczenia im przysługują.

Zapraszam Państwa do lektury.

Jan Grzegorz Prądzyński
Prezes Zarządu
Polska Izba Ubezpieczeń