Działania wizerunkowe

Najważniejszym w 2017 r. projektem wizerunkowym PIU był raport pt. „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” (raport wpływu). To pierwsze tego typu opracowanie w Europie Środkowo- Wschodniej. Prawie rok pracy PIU, zakładów ubezpieczeń i firmy Deloitte, pozwolił na publikację opracowania, pokazującego wpływ rynku ubezpieczeń na gospodarkę, firmy i człowieka. Wpływ ten najlepiej obrazują najważniejsze wskaźniki: 1,6 mld zł odprowadzonych podatków, 225 tys. miejsc pracy w branży oraz powiązanych z nią sektorach, 2 proc. łącznego wkładu w PKB kraju. Dzięki ubezpieczeniom więcej dóbr i usług jest wytwarzanych w polskiej gospodarce. Ubezpieczyciele to także trzeci największy inwestor instytucjonalny w Polsce. Aż 60 mld aktywów lokują w obligacje, 17,4 mld w akcje spółek, zapewniając nie tylko kapitał na rozwój przedsiębiorstw, ale także finansując wydatki publiczne na infrastrukturę, edukację czy zdrowie.
Premiera gospodarczej części raportu odbyła się 16 listopada 2017 r. podczas panelu na Kongresie 590 w Jasionce k. Rzeszowa. W całości raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” został zaprezentowany 29 listopada 2017 r. podczas konferencji w Centrum Prasowym PAP.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Dzięki raportowi wpływu PIU uzyskała wiele nowych, niepublikowanych wcześniej danych. Ta baza wiedzy sprawdziła się znakomicie przy uruchamianiu nowych kanałów komunikacji w mediach społecznościowych. Do używanych wcześniej serwisów YouTube i Twitter, Izba dołączyła Facebook oraz LinkedIn. Ponadto w listopadzie 2017 r. Izba uruchomiła blog ekspercki, z którego treści trafiają do ponad 5000 użytkowników. Blog tworzą eksperci i analitycy Izby oraz eksperci rynku, którzy przygotowali od początku istnienia bloga ponad 40 tekstów dotyczących najważniejszych dla rynku zagadnień:

 • raportu „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”,
 • pracowniczych planów kapitałowych,
 • RODO,

a ponadto regulacji dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, zadośćuczynień, ubezpieczeń zdrowotnych i wielu innych.

W 2017 r. rozpoczęły się prace nad uruchomieniem bloga poradnikowego, skierowanego do osób spoza branży. Poradnik nawypadekgdy.pl zawiera treści skierowane do konsumentów, odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczeń. Blog odwiedziło ponad 6 tys. nowych użytkowników w ciągu pół roku.
Statystyki kanałów społecznościowych PIU przedstawiają się następująco:

 • profil na LinkedIn – uruchomiony we wrześniu 2017 r. obserwuje niemal 2000 osób, a posty docierają średnio do 2-3 tys. osób;
 •  profil na Twitterze uruchomiony w październiku 2017 r. śledzi niemal 400 osób. Dotarcie (czyli całkowita liczba wyświetleń tweetów) i wzmianki: ok. 100-120 tys. miesięcznie;
 •  profil Polskiej Izby Ubezpieczeń na Facebooku obserwuje ponad 1,5 tys. osób. Średnio posty docierają do 3 tys. osób.

Media społecznościowe służą komunikacji wszystkich ważnych wydarzeń Izby, projektów oraz są źródłem wiedzy o rynku ubezpieczeniowym dla wielu dziennikarzy oraz osób zainteresowanych rynkiem.

OBSZARY DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH

Głównym obszarami komunikacji PIU, poza wymienionym już raportem wpływu, były ubezpieczenia OC ppm. Początek 2017 r. to dalszy ciąg zapoczątkowanej rok wcześniej publicznej dyskusji na temat wzrostu cen komunikacyjnych ubezpieczeń OC. Ubezpieczeniom komunikacyjnym, a ściślej bezpieczeństwu ruchu drogowego, poświęcony był też raport „Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce”, zaprezentowany przez Izbę podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. W raporcie opisane zostały najważniejsze postulaty, których realizacja przyczyni się do zmniejszenia się liczby ofiar śmiertelnych na drogach. Izba prowadziła też standardowe działania komunikacyjne, polegające przede wszystkim na działaniach zwiększających świadomość ubezpieczeniową oraz budowaniu wizerunku branży, poprzez publikację w przystępny sposób danych rynkowych. PIU tworzyła cykliczne informacje na temat wyników finansowych branży ubezpieczeniowej, publikowała raporty na temat ubezpieczeń zdrowotnych i rynku bancassurance. Tworzyła też dziesiątki materiałów edukacyjnych dla mediów, m.in. na temat ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych i dla firm.

W 2017 r. wypowiedzi przedstawicieli Izby znalazły się w:

 • 127 audycjach telewizyjnych,
 •  625 audycjach radiowych,
 •  481 publikacjach prasowych,
 •  4 830 publikacjach internetowych.

KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM

PIU prowadzi bieżącą komunikację z zakładami ubezpieczeń oraz innymi organizacjami. Do tego celu Izba stosuje następujące narzędzia:

 • PIU Meetup – cykliczne spotkania zarządu PIU z zarządami zakładów ubezpieczeń, mające na celu przekazanie informacji na temat bieżących prac PIU. Spotkania odbywają się co dwa miesiące;
 •  strona internetowa piu.org.pl, od końca 2016 r. działająca w wersji przystosowanej do urządzeń mobilnych, bieżąco aktualizowana, prowadzona w dwóch językach;
 •  strona internetowa polisynazdrowie.pl, pełniąca rolę edukacyjną w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych;
 •  Internetowy Tygodnik Ubezpieczeniowy z bazą około 3 000 subskrybentów;
 •  komunikaty i legislacje PIU:
  •  Izba w 2017 r. sporządziła 99 komunikatów do członków, dzięki czemu otrzymywali oni stałą informację na temat wszystkich działań PIU;
  •  Izba stworzyła ponad 96 dokumentów legislacyjnych, będących podstawą konsultacji rynkowych w zakresie wszelkich aktów modyfikujących prawo ubezpieczeniowe w Polsce;
  • serwis członkowski PIU

W 2017 r. z serwisu członkowskiego PIU korzystało ponad 400 osób – członków komisji, podkomisji, grup ekspertów oraz zespołów i grup roboczych PIU. Serwis członkowski służył jako narzędzie do wymiany informacji i dokumentów pomiędzy członkami poszczególnych komisji.