Wyniki techniczne

Wartość i dynamika wyniku technicznego zakładów Działu I w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Z 27 zakładów Działu I raportujących do PIU tylko 3 odnotowały straty techniczne w 2017 r.
  • Spośród 24 zakładów o dodatnim wyniku technicznym 12 odnotowało jego wzrost w 2017 r.
  • W 2017 r. 2 zakłady zwiększyły, a 8 zmniejszyło straty z roku poprzedniego lub osiągnęło zyski techniczne.
  • Lider Działu I – PZU Życie – odnotował w 2017 r. spadek wyniku technicznego o 12,9% do 1,63 mld PLN z 1,87 mld PLN rok wcześniej.

Wartość i dynamika wyniku technicznego zakładów Działu II w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Z 34 zakładów Działu II raportujących do PIU 22 odnotowały dodatni wynik techniczny w 2017 r.
  • Spośród 22 zakładów o dodatnim wyniku technicznym 6 odnotowało jego wzrost, 5 spadek, a pozostałe zakłady wyszły ze strat w 2016 r.
  • Nominalnie największy wzrost wyniku technicznego, bo o 652 mln PLN odnotował w 2017 r. lider – PZU. Wynik techniczny tego zakładu stanowił 57% wyniku technicznego całego Działu II, który wynosił 2,1 mld PLN w 2017 r.