Reasekuracja

Reasekuracja czynna i bierna w Dziale I w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Wartość składki przypisanej brutto z reasekuracji czynnej Działu I wynosiła 22,5 mln PLN w 2017 r., to o 4,4% mniej niż w roku 2016.
  • Odszkodowania i świadczenia brutto z reasekuracji czynnej wypłacone przez zakłady wynosiły 8,9 mln PLN w 2017 r. , czyli o 3,7% mniej niż przed rokiem.
  • Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto (reasekuracja bierna) Działu I wynosił 153,4 mln PLN w 2017 r., to o 62,1% mniej niż w roku 2016. Udział reasekuratorów w składce Działu I zmalał do 0,6% w 2017 r. z 1,7% w roku 2016.
  • Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach brutto wynosił 139,4 mln PLN w 2017 r., czyli o 12,9% więcej niż przed rokiem. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach wynosił 0,7%, tj. na poziomie roku poprzedniego.

 

Reasekuracja czynna i bierna w Dziale II w Polsce w latach 2016-2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Wartość składki przypisanej brutto z reasekuracji czynnej Działu II wynosiła 1 992 mln PLN w 2017 r., to o 12,7% więcej niż w roku 2016. Udział reasekuracji czynnej w składce Działu II wynosił 5,3% w 2017 r.
  • Odszkodowania i świadczenia brutto z reasekuracji czynnej wypłacone przez zakłady wynosiły 903 mln PLN w 2017 r., czyli o 0,4% mniej niż przed rokiem. Udział reasekuracji czynnej w odszkodowaniach Działu II wynosił 4,6%.
  • Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto (reasekuracja bierna) Działu II wynosiła ponad 7,0 mld PLN w 2017 r., to o 11,6% więcej niż w roku 2016. Udział reasekuratorów w składce Działu II wynosił 18,7% w 2017 r.
  • Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach brutto wynosił 3,7 mld PLN w 2017 r., czyli o 13,0% więcej niż przed rokiem. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach wzrósł i wynosił 18,7% w 2017 r.