Retencja

Współczynnik retencji (zatrzymania) składki i odszkodowań zakładów Działu I w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Wartość wskaźnika zatrzymania składki dla Działu I wynosiła 99,4% w 2017 r. w porównaniu z 98,3% dla roku 2016. Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 99,3% i 98,6%, a odstęp międzykwartylowy wynosił 3,0 % w 2017 r.
  • Wartość wskaźnika zatrzymania odszkodowań dla Działu I wynosiła 99,3% w 2017 r., tj. na poziomie z roku poprzedniego.
  • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 99,6% i 99,5%. Odstęp międzykwartylowy w 2017 wynosił 1,5%, tj. na poziomie roku poprzedniego.

 

Współczynnik retencji (zatrzymania) składki i odszkodowań zakładów Działu II w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Wartość wskaźnika zatrzymania składki dla Działu II wynosiła 81,3% w 2017 r., w porównaniu z 80,3% rok wcześniej.
  • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 72,5% oraz 69,9%. Odstęp międzykwartylowy w 2017 r. wynosił 47,5%, tj. o 8,6 p.p. więcej niż rok wcześniej.
  • Wartość wskaźnika zatrzymania odszkodowań dla Działu II wynosiła 81,3% w 2017 r., w porównaniu z 82,4% dla roku 2016. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych brutto Działu II wzrósł 13,0% rok do roku.
  • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 75,6% oraz 74,7%. Odstęp międzykwartylowy w 2017 r. wynosił 41,0%, tj. o 5,5 p.p. więcej niż rok wcześniej.