Wyniki finansowe netto

Wartość i dynamika wyniku finansowego netto zakładów Działu I w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • W 2017 r. 4 z 27 zakładów Działu I odnotowało straty netto.
 • Zyski netto wzrosły w 13 zakładach, a w 5 zmalały w relacji do roku poprzedniego, w tym w PZU Życie. Spadki zysku netto w 2017 r. w relacji do roku poprzedniego, oprócz PZU, odnotowały również: Generali, Hestia, Europa i Uniqa.
 • Zysk netto lidera Działu I, tj. PZU Życie był w 2017 r. o 160 mln PLN niższy niż rok wcześniej i wynosił 1,27 mld PLN.

Wartość i dynamika wyniku finansowego netto zakładów Działu II w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU

 • Wyniki netto Działu II w 2017 r., poprawiły się w 25 z 34 zakładów. Siedem zakładów poniosło straty netto.
 • Straty netto w 2017 r. odnotowały między innymi: Gothaer, TUZ i Credit Agricole. Istotna poprawa zysków netto nastąpiła między innymi w PZU, Hestii, Warcie, AXA, Compensie i Concordii.
 • Zysk lidera PZU (liczony łącznie z dywidendami z PZU Życie) był aż o 739 mln PLN wyższy niż rok wcześniej i wynosił 2,33 mld PLN.

Rentowność kapitałów własnych zakładów Działu I w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 19,2% w 2017 r., w porównaniu z 17,8% w 2016 r. Cztery zakłady odnotowały straty netto.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 5,7% oraz 8,8%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2017 r. wynosił 9,7% i był o 7,8 p.p. mniej niż rok wcześniej.
 • Suma zysków netto zakładów Działu I w 2017 r. wzrosła o 5,7% względem roku poprzedniego, przy spadku sumy kapitałów własnych o 2,2% dla tych samych okresów.

Rentowność kapitałów własnych zakładów Działu II w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wzrosła do 13,9% w 2017 r. z 8,8% w 2016 r.
 • Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to powyższe wartości wynosiłyby odpowiednio: 7,9% oraz 4,9% i wzrosły rok do roku.
 • Mediana wskaźnika wynosiła 6,1% w 2017 r., w porównaniu z 2,7% dla roku 2016.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2017 r. wynosił 10,8%, tj. o 0,6 p.p. mniej niż rok wcześniej.
 • Zysk netto w 2017 r. Działu II wzrósł o 76,4%, a kapitały własne wzrosły o 11,5% w tym samym okresie. Jednak jeśli nie uwzględniać dywidendy PZU Życie przekazanej do PZU, to zysk netto Działu II wzrósł o 78,2% i w efekcie wskaźnik rentowności wzrósł o 3,0 p.p. w analizowanym okresie.

Rentowność majątku zakładów Działu I w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 2,2% w 2017 r., w porównaniu z 2,1% w roku poprzednim. Cztery zakłady odnotowały straty netto.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 1,0% oraz 0,8%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2017 r. wynosił 2,7% i był o 0,3 p.p. mniejszy niż rok wcześniej.
 • Suma zysków netto zakładów Działu I w 2017 r. wzrosła o 5,7% względem roku poprzedniego przy wzroście sumy aktywów o 1,5% dla tych samych okresów.

Rentowność majątku zakładów Działu II w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 3,7% w 2017 r., w porównaniu z 2,4% w 2016 r.
 • Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to powyższe wartości wynosiłyby odpowiednio: 1,3% oraz 1,1% (wykres prawy powyżej odpowiedni dla benchmarku zakładów Działu II).
 • Mediana wskaźnika wynosiła 1,3% w 2017 r., w porównaniu z 0,8% dla roku 2016.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2017 r. wynosił 2,3%, to 0,7 p.p. mniej niż rok wcześniej.
 • Przy wzroście zysku netto Działu II w 2017 r. o 76,4% względem 2016 r., aktywa wzrosły o 12,2% w tym samym okresie.