Zestawienia tabelaryczne – rynek ubezpieczeń w liczbach

Plik

Statystyki 2016.xlsx 

zawiera następujące zestawienia tabelaryczne:

wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń:

Składka ubezpieczeniowa
Odszkodowania i świadczenia
Techniczny wynik ubezpieczeń
Koszty działalności ubezpieczeniowej
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Lokaty
Wynik finansowy
Reasekuracja

wskaźniki charakteryzujące działalność ubezpieczycieli:

Współczynnik retencji i współczynnik zatrzymania odszkodowań
Współczynnik szkodowości
Stopa rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Rentowność kapitałów własnych
Rentowność majątku
Wskaźnik zespolony

struktura rynku

Struktura rynku 2015-2016
Rynek 2006-2016
Struktura rynku 2006-2016

Pliki

Ubezpieczenia na życie 2016.xlsx

oraz

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 2016.xlsx

zawierają tabele ze skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi kolejno Działu I i Działu II.