Wykaz zakładów ubezpieczeń i oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli, będących członkami Polskiej Izby Ubezpieczeń

(stan na 1 czerwca 2017 r.)

DZIAŁ I
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
tel. 22 490 20 80
infolinia: 801 300 900
fax 22 451 19 99
prezes: Michał Biedzki
zakres: grupy 1-5
data wydania zezwolenia: 24.12.1999 r.
www.aegon.pl

AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel. 22 557 40 50
infolinia: 801 888 444
22 557 44 44 dla telefonów komórkowych
fax 22 557 40 75
prezes: Adam Uszpolewicz
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 06.09.1991 r.
www.aviva.pl
bok@aviva.pl

AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel. 22 555 00 50
infolinia: 801 200 200 lub 22 555 00 00
fax 22 555 00 52
p.o. prezesa: Clement Michaud
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 23.06.1993 r.
www.axa.pl
ubezpieczenia@axa-polska.pl

BZ WBK-AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel. 22 557 41 06, 61 659 66 26
prezes: Krzysztof Charchuła
zakres: grupy 1, 3, 5
data wydania zezwolenia: 06.06.2008 r.
www.bzwbkaviva.pl

CALI EUROPE SA
Oddział w Polsce
ul. Tęczowa 11, lok. 13
53-601 Wrocław
tel. 71 773 23 10
infolinia: 801 200 200
fax 71 773 23 01
dyrektor: Olivier Sperat-Czar
zakres: grupy 1–5*
data notyfikacji: 05.10.2007 r.
www.calie.pl
info@calie.pl

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. 22 501 60 00
infolinia: 801 120 000 lub 22 501 61 00
fax 22 501 60 01
prezes: Artur Borowiński
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 30.09.1997 r.
www.compensazycie.com.pl
centrala@compensazycie.com.pl

GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Postępu 15 B
02-676 Warszawa
tel. 913 913 913 lub 22 543 05 00
infolinia: 801 343 343 lub 22 543 05 43
fax 22 543 08 99
prezes: Andrea Simoncelli
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 05.07.1999 r.
www.generali.pl
centrumklienta@generali.pl

MACIF ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
ul. Bema 89
01-233 Warszawa
tel. 22 535 02 00
fax 22 535 02 01
prezes: Laurent Convain
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 30.12.2003 r.
www.macif.com.pl
macif@macif.com.pl

METLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
I REASEKURACJI SA
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
tel. 22 523 50 00
infolinia: 22 523 50 70
fax 22 523 54 44
prezes: Łukasz Kalinowski
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 30.10.1990 r.
www.metlife.pl
lifeinfo@metlife.pl

NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ SA
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel. 22 522 00 00
infolinia: 801 20 30 40 lub 22 522 71 24
fax 22 522 11 11
prezes: Wojciech Sass
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 02.08.1994 r.
www.ingzycie.pl
info@ingcentrala.pl

OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
tel. 22 427 47 53
infolinia: 801 222 333
fax 22 417 10 71
prezes: Krzysztof Bukowski
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 27.09.2007 r.
www.openlife.pl
info@openlife.pl

PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa
tel. 22 541 01 00
infolinia: 801 231 500 lub 22 541 08 92
fax 22 541 01 01
prezes: Sławomir Łopalewski
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 04.03.1994 r.
www.pkoubezpieczenia.pl
kontakt@pkoubezpieczenia.pl

POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa
tel. 22 203 27 01, 22 203 27 02
fax 22 211 04 49
prezes: Zbigniew Pusz
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 16.12.2014 r.
www.ubezpieczeniapocztowe.pl

„POLISA-ŻYCIE” TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa
tel. 22 501 68 88, 22 501 68 89
fax 22 501 68 77
prezes: Wiesław Szermach
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 26.06.1995 r.
www.polisa-zycie.pl
sekretariat@polisa-zycie.pl
bok@polisa-zycie.pl

PRAMERICA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
I REASEKURACJI SA
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
tel. 22 329 30 00
infolinia: 800 33 55 33
fax 22 329 30 10
prezes: Aneta Podyma
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 29.10.1998 r.
www.pramerica.pl

PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR SA
Oddział w Polsce
ul. Nowoberestecka 14
02-204 Warszawa
tel. 22 572 80 00
fax 22 349 96 29
dyrektor: Colin Turner
reprezentant w Polsce: Michał Bukowicki
zakres: grupy 1–5*
data notyfikacji: 09.07.2004 r.
www.prevoir.pl
prevoir@prevoir.pl

PZU ŻYCIE SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel. 22 582 20 51, 582 34 10
infolinia: 801 102 102
fax 22 582 20 95
prezes: Roman Pałac
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 20.12.1991 r.
www.pzu.pl
kontakt@pzu.pl

SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
tel. 22 505 61 00
infolinia: 801 120 120 lub 22 50 56 506
fax 22 505 61 01
prezes: Jürgen Reimann
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 03.08.2001 r.
www.signal-iduna.pl
info@signal-iduna.pl

SOGECAP SA
Oddział w Polsce
ul. Plac Solny 16
50-062 Wrocław
tel. 71 774 29 00
dyrektor: Gerard Rimpot
zakres: grupy 1 i 3*
data notyfikacji: 27.06.2011 r.
www.societegenerale-insurance.com

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
ERGO HESTIA SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
tel. 58 555 60 00
fax 58 555 60 01
prezes: Piotr Maria Śliwicki
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 28.01.1997 r.
www.ergohestia.pl
poczta@ergohestia.pl

THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED SP. Z O.O.
Oddział w Polsce
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
infolinia: 801 802 010
prezes: Jarosław Bartkiewicz
zakres: grupy 1, 2, 3, 4, 7*
data notyfikacji: 15.06.2012 r.
www.prudential.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA SA
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. 22 529 40 00 lub 529 48 72 do 73
infolinia: 801 10 20 30 lub 22 567 67 00
fax 22 567 40 40
prezes: Veit Stutz
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 28.02.1997 r.
www.allianz.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER-ŻYCIE POLSKA SA
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
tel. 22 333 75 00
infolinia: 801 188 880 lub 22 333 75 09
fax 22 333 75 01
prezes: Janusz Szulik
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 29.04.1997 r.
www.interpolska.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE CARDIF POLSKA SA
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
tel. 22 52 90 123
infolinia: 22 319 00 00, 801 801 111
fax 22 529 01 11
członek zarządu: Pascal Perrier
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 22.01.1998 r.
www.cardif.pl
cardif@cardif.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SA
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
tel. 71 369 28 00
infolinia: 801 500 300 lub 71 369 28 87
fax 71 369 27 07
wiceprezes: Marat Nevretdinov
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 17.01.2002 r.
www.tueuropa.pl
sekretariat@tueuropa.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁDZIELCZYCH KAS
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SA
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
tel. 58 550 97 28
infolinia: 801 88 86 66
fax 58 550 97 29
prezes: Grzegorz Buczkowski
zakres: grupy 1–5
data wydania zezwolenia: 24.12.1999 r.
www.skokubezpieczenia.pl
zycie@skokubezpieczenia.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „REJENT-LIFE”
ul. Mostowa 19 C/6
61-854 Poznań
tel. 61 852 95 42 (3)
fax 61 852 95 48
prezes: Maria Kuchlewska
zakres: grupy 1, 3-5
data wydania zezwolenia: 27.04.1995 r.
www.rejentlife.com.pl
tuw@rejentlife.com.pl

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
tel. 42 63 44 700
infolinia: 801 597 597 lub 42 66 66 500
fax 42 63 77 430
prezes: Jarosław Matusiewicz
zakres: grupy 1-5
data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.
www.uniqa.pl

VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
Vienna Insurance Group
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
tel. 22 332 10 31
infolinia: 801 888 000 z telefonów stacjonarnych, 22 460 22 22 z telefonów komórkowych
fax 22 332 17 55
prezes: Paweł Ziemba
zakres: grupy 1-5
data wydania zezwolenia: 16.04.1999 r.
www.viennalife.pl
info@viennalife.pl

„WARTA” SA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel. 22 272 30 00
infolinia: 801 30 83 08
fax 22 272 00 30
prezes: Jarosław Parkot
zakres: grupy 1-5
data wydania zezwolenia: 21.01.1997 r.
www.warta.pl

WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH
I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
tel. 61 858 48 00
fax 61 858 48 01
prezes: Jacek Smolarek
zakres: grupy 1-5
data wydania zezwolenia: 09.08.2000 r.
www.concordiaubezpieczenia.pl
office@concordiaubezpieczenia.pl

DZIAŁ II
POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED SP. Z O.O.
Oddział w Polsce
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
tel. 22 452 39 99
fax 22 452 39 89
dyrektor: Przemysław Owczarek
zakres: grupy 1-18*
data notyfikacji: 10.01.2005 r.
www.acegroup.com
poland.office@acegroup.com

AWP P&C SA
Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 50 B
02-672 Warszawa
tel. 22 522 28 00
fax 22 522 25 24
dyrektor generalny: Tomasz Frączek
zakres: grupy 1, 2, 3, 7-9, 13, 15-18*
data notyfikacji: 25.02.2010 r.,
rozszerzenie o gr. 3 – 4.12.2015 r.
www.mondial-assistance.pl
sekretariat@mondial-assistance.pl

AIG EUROPE LIMITED SP. Z O.O.
Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
tel. 22 528 51 00
fax 22 528 52 52
dyrektor: Paweł Holnicki-Szulc
zakres: grupy 1-18*
data notyfikacji: 20.03.2012 r.
www.aig.pl
aig.poland@aig.com

ATRADIUS Crédito y Caución SA de Seguros y Reaseguros SA
Oddział w Polsce
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
tel. 22 395 43 24
fax 22 395 43 95
dyrektor: Paweł Szczepankowski
zakres: grupa 14*
data notyfikacji: 18.06.2004 r.
www.atradius.pl
info.pl@atradius.com

AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OGÓLNYCH SA
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel. 22 557 40 50
infolinia: 801 888 444 dla telefonów stacjonarnych, 22 557 44 44 dla telefonów komórkowych
fax 22 557 40 75
prezes: Maciej Jankowski
zakres: grupy 1-18
data wydania zezwolenia: 06.09.1991 r.
www.aviva.pl
bok@aviva.pl

AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
I REASEKURACJI SA
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel. 22 444 70 01
infolinia: 801 300 800
fax 22 444 70 02
p.o. prezesa: Janusz Arczewski
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-18
data wydania zezwolenia: 19.12.2006 r.
www.axaubezpieczenia.pl
biuro@axaubezpieczenia.pl

BALCIA INSURANCE SE
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
tel. 22 270 31 00
dyrektor: Artur Stępień
zakres: grupy 1-18*
data notyfikacji: 17.04.2013 r.
www.bta.pl
info@bta.pl

BZ WBK-AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OGÓLNYCH SA
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel. 22 557 41 06, 61 659 66 26
infolinia: 801 888 188
prezes: Krzysztof Charchuła
zakres: grupy 1, 2, 8, 9, 13, 16, 18
data wydania zezwolenia: 06.06.2008 r.
www.bzwbkaviva.pl

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SA
Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
tel. 22 529 01 23
fax 22 529 01 11
dyrektor: Pascal Perrier
zakres: grupy 1, 3, 8, 9, 13, 16, 18*
data notyfikacji: 02.08.2004 r.
www.cardif.pl
cardif@cardif.pl

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSUANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA (COFACE)
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel. 22 465 00 00
fax 22 465 00 55
prezes: Jarosław Jaworski
zakres: grupa 14*
data notyfikacji: 10.07.2012 r.
www.coface.pl
office-poland@coface.com

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. 22 501 61 00
infolinia: 801 12 00 00
fax 22 501 63 83
prezes: Artur Borowiński
zakres: grupy 1-4, 6-18
data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.
www.compensa.com.pl

CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
tel. 61 858 48 00
fax 61 858 48 01
prezes: Jacek Smolarek
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-18
data wydania zezwolenia: 20.12.1996 r.
www.concordiaubezpieczenia.pl
office@concordiaubezpieczenia.pl

CREDIT AGRICOLE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Tęczowa 11, lok. 13
53-601 Wrocław
tel. 71 773 23 10
fax 71 773 23 01
prezes: Andrzej Burża
zakres: grupy 1-3, 8-10, 13, 14, 16-18
data wydania zezwolenia: 07.10.2014 r.
www.credit-agricole.pl

D.A.S. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ SA
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
tel. 22 453 00 00
fax 22 453 00 09
prezes: Rafał Hiszpański
zakres: grupa 17
data wydania zezwolenia: 18.09.2000 r.
www.das.pl
das@das.pl

ERV EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNG AG
Oddział w Polsce
ul. Chmielna 101/102
80-748 Gdańsk
tel. 58 324 88 50
fax 58 324 88 51
dyrektor: Beata Kalitowska
zakres: grupy 1, 2, 8, 9, 11, 13–16, 18
data notyfikacji: 20.09.2004 r.
www.erv.pl
poczta@erv.pl

GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Postępu 15 B
02-676 Warszawa
tel. 913 913 913
fax 22 543 08 99
prezes: Andrea Simoncelli
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 05.07.1999 r.
www.generali.pl
centrumklienta@generali.pl

GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa
tel. 22 469 00 01
infolinia: 22 469 69 69
fax 22 539 31 15
prezes: Anna Włodarczyk-Moczkowska
zakres: grupy 1–3, 5–18
data wydania zezwolenia: 31.01.1990 r.
www.gothaer.pl
kontakt@gothaer.pl

INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA SA
Oddział w Polsce
ul. Prosta 68
00-867 Warszawa
tel. 22 529 84 00
fax 22 529 84 41
prezes: Jan Cupa
zakres: grupy 1a, 2, 9, 10a, 13, 16–18*
data notyfikacji: 30.06.2008 r.
www.ipa.com.pl
biuro@ipa.com.pl

INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-838 Warszawa
tel. 22 537 68 03
fax 22 537 68 04 (05)
prezes: Piotr Narloch
zakres: grupy 1–4, 6–18
data wydania zezwolenia: 05.11.1993 r.
www.interrisk.pl
sekretariat@interrisk.pl

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SA (KUKE SA)
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
tel. 22 356 83 00, 22 313 01 10
fax 22 313 01 19 (20)
wiceprezes: Katarzyna Kowalska
zakres: grupy 14–16
data wydania zezwolenia: 05.04.1991 r.
www.kuke.com.pl
kontakt@kuke.com.pl

LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
tel. 22 444 44 00
fax 22 444 44 48
prezes: Agnieszka Wrońska
zakres: grupy 1–3, 5–18
data wydania zezwolenia: 28.11.2002 r.
www.link4.pl
bok@link4.pl

LLOYD’S POLSKA Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. 22 370 16 18
fax 22 370 16 23
dyrektor: Witold Janusz
zakres: grupy 1–9, 11–18*
data notyfikacji: 30.05.2008 r.
www.lloyds.com

LMG FÖRSÄKRINGS AB SA
Oddział w Polsce
Marka handlowa: LUX MED Ubezpieczenia
ul. Postępu 21 C
02-676 Warszawa
tel. 22 450 45 00
infolinia: 22 339 37 37
fax 22 331 85 85
dyrektor: Anna Rulkiewicz
zakres: grupy 1, 2*
data notyfikacji: 09.08.2011 r.
www.luxmed.pl

MEDICOVER INSURANCE AB
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
tel. 22 500 900 600
fax 22 592 70 99
dyrektor: Artur Białkowski
zakres: grupy 1, 2*
data notyfikacji: 31.01.2007 r.
www.medicover.pl

POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
ul. Rodziny Hiszpańskich 18
02-685 Warszawa
tel. 22 203 27 01
fax 22 211 04 49
prezes: Zbigniew Pusz
zakres: grupy 1–16, 18
data wydania zezwolenia: 23.12.2002 r.
ubezpieczeniapocztowe.pl
poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl

PKO TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa
tel. 22 541 01 00
infolinia: 801 231 500 lub 22 541 08 92
fax 22 541 01 01
prezes: Sławomir Łopalewski
zakres: grupy 1, 2, 7, 8, 9, 13–18
data wydania zezwolenia 10.03.2015 r.
www.pkoubezpieczenia.pl
kontakt@pkoubezpieczenia.pl

POLSKI GAZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel. 22 589 40 01
prezes: Zygmunt Kostkiewicz
zakres: grupy 1, 3–13, 15–17
data wydania zezwolenia: 04.10.2016 r.
www.polskigaztuw.pl
sekretariat@polskigaztuw.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SA
ul. Bytomska 4
01-612 Warszawa
tel. 22 832 02 56
fax 22 833 02 18
wiceprezes: Jacek Kugacz
zakres: działalność pośrednia w zakresie grup 1–18
data wydania zezwolenia: 20.06.1996 r.
www.polishre.com
info@polishre.com

PZU SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel. 22 566 55 55
infolinia: 801 102 102
fax 22 410 21 02
prezes: Paweł Surówka
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 03.01.1947 r.
www.pzu.pl
kontakt@pzu.pl

SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
tel. 22 505 61 00
fax 22 505 61 01
prezes: Jürgen Reimann
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 03.08.2001 r.
www.signal-iduna.pl
info@signal-iduna.pl

SOGECAP SA
Oddział w Polsce
ul. Plac Solny 16
50-062 Wrocław
tel. 71 774 29 00
dyrektor: Gerard Rimpot
zakres: grupy 1, 2*
data notyfikacji: 27.06.2011 r.
www.societegenerale-insurance.com

SOGESSUR Société Anonyme
Oddział w Polsce
ul. Plac Solny 16
50-062 Wrocław
tel. 71 774 29 00
dyrektor: Gerard Rimpot
zakres: grupa 16*
data notyfikacji: 08.10.2014 r.
www.societegenerale-insurance.com

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
tel. 58 555 60 00
infolinia: 801 107 107
fax 58 555 60 01
prezes: Piotr Maria Śliwicki
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 29.12.1990 r.
www.ergohestia.pl
poczta@ergohestia.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EULER HERMES SA
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
tel. 22 385 46 55
fax 22 385 46 62
prezes: Paul Flanagan
zakres: grupy 9, 13–16
data wydania zezwolenia: 10.02.2003 r.
www.eulerhermes.pl
info.pl@eulerhermes.com

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SA
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
tel. 71 369 27 00
infolinia: 801 500 300
fax 71 369 27 07
wiceprezes: Marat Nevretdinov
zakres: grupy 1–4, 7-10, 13–18
data wydania zezwolenia: 07.11.1994 r.
www.tueuropa.pl
sekretariat@tueuropa.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI PARTNER SA
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel. 22 534 56 55
fax 22 534 56 15
prezes: Piotr Zadrożny
zakres: grupy 1–3, 7-10, 13, 15, 16
data wydania zezwolenia: 26.04.1996 r.
www.tuirpartner.pl
centrala@tuirpartner.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
tel. 58 550 97 30
fax 58 550 97 31
prezes: Grzegorz Buczkowski
zakres: grupy 1, 2, 8, 9, 13, 14, 16
data wydania zezwolenia: 27.02.1995 r.
www.skokubezpieczenia.pl
tuw@skokubezpieczenia.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI
ALLIANZ POLSKA SA
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. 22 567 40 00
infolinia: 224 224 224
fax 22 567 40 40
wiceprezes: Veit Stutz
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 14.11.1996 r.
www.allianz.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH CUPRUM
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82
59-301 Lubin
tel. 76 727 74 00 (01)
fax 76 727 74 10
prezes: Piotr Dzikiewicz
zakres: grupy 1, 2, 7–9, 13
data wydania zezwolenia: 07.05.1994 r.
www.tuw-cuprum.pl
sekretariat@tuw-cuprum.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM
ul. Staniewicka 14A
03-310 Warszawa
tel. 22 231 85 86
prezes: Ryszard Frączek
zakres: grupy 1–3, 7-10, 13–16, 18
data wydania zezwolenia: 20.10.2015 r.
www.tuwmedicum.pl
biuro@tuwmedicum.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel. 22 58 25 777
prezes: Rafał Kiliński
zakres: grupy 1, 3–13, 15, 16, 18
data wydania zezwolenia: 03.11.2015
www.tuwpzuw.pl
kancelaria@tuwpzuw.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”
ul. Raabego 13
02-793 Warszawa
tel. 22 649 73 87
fax 22 649 73 89
prezes: Ewa Stachura-Kruszewska
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 10.10.1991 r.
www.tuw.pl
tuw@tuw.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUZ”
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel. 22 534 56 00
infolinia: 800 808 444
fax 22 534 56 15
prezes: Piotr Zadrożny
zakres: grupy 1–3, 7-10, 13–16
data wydania zezwolenia: 25.07.2003 r.
www.tuz.pl
centrala@tuz.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ZDROWIE SA
ul. Śląska 21
81-319 Gdynia
tel. 58 728 95 55
fax 58 627 59 95
prezes: Xenia Kruszewska
zakres: grupa 2
data wydania zezwolenia: 28.06.2010 r.
www.tuzdrowie.pl

TU INTER POLSKA SA
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
tel. 22 333 75 00
infolinia dla telefonów stacjonarnych: 801 188 880
infolinia dla telefonów komórkowych: 22 333 75 09
fax 22 333 75 01
prezes: Janusz Szulik
zakres: grupy 1–3, 7-10, 13–18
data wydania zezwolenia: 17.12.1991 r.
www.interpolska.pl

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
tel. 42 634 47 00
fax 42 637 74 30
prezes: Jarosław Matusiewicz
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 23.03.1994 r.
www.uniqa.pl

„WARTA” SA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel. 22 272 30 00
fax 22 272 00 30
prezes: Jarosław Parkot
zakres: grupy 1–18
data wydania zezwolenia: 01.09.1920 r.
www.warta.pl

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIĄ
W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ DZIAŁU I ORAZ DZIAŁU II

RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY LIMITED SP. Z O.O.
Oddział w Polsce
al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
tel. 22 370 12 20
fax 22 370 12 21
dyrektor: Wojciech Książkiewicz
zakres: działalność pośrednia w zakresie
ubezpieczeń Działu I oraz Działu II
data notyfikacji: 21.09.2009 r.
www.rgare.com

* Dla oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli działających w Polsce grupy ryzyka zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez organ nadzoru właściwy
dla siedziby zagranicznego ubezpieczyciela.