Retencja

Współczynnik retencji (zatrzymania) składki i odszkodowań zakładów Działu I w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Wartość wskaźnika zatrzymania składki dla Działu I wynosiła 98,3% w 2016 r. w porównaniu z 98,2% dla roku 2015. Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio 99,2% i 99,1%, a odstęp międzykwartylowy wynosił 2,7% w 2016 r.
∙ Wartość wskaźnika zatrzymania odszkodowań dla Działu I wynosiła 99,3% w 2016 r. w porównaniu z 99,2% rok wcześniej.
∙ Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio 99,6% i 99,2. Odstęp międzykwartylowy w 2016 r wynosił 1,5%, tj. na poziomie roku poprzedniego.

 

Współczynnik retencji (zatrzymania) składki i odszkodowań zakładów Działu II w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Wartość wskaźnika zatrzymania składki dla Działu II wynosiła 80,2% w 2016 r. w porównaniu z 82,4% rok wcześniej.
∙ Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio 72,8% oraz 76,1%. Odstęp międzykwartylowy w 2016 r. wynosił 39,1%, tj. o 3,2 p.p. więcej niż rok wcześniej.
∙ Wartość wskaźnika zatrzymania odszkodowań dla Działu II wynosiła 82,4% w 2016 r., w porównaniu z 85,5% dla roku 2015. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych brutto Działu II wzrósł aż o 41,8% rok do roku.
∙ Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio 80,4% oraz 85,2%. Odstęp międzykwartylowy w 2016 r. wynosił 37,4%, tj. o 5,6 p.p. więcej niż rok wcześniej.