Reasekuracja

Reasekuracja czynna i bierna w Dziale I w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Wartość składki przypisanej brutto z reasekuracji czynnej Działu I wynosiła 23,5 mln PLN w 2016 r., to o 16,2% więcej niż w roku 2015.
∙ Odszkodowania i świadczenia brutto z reasekuracji czynnej wypłacone przez zakłady wynosiły 9,2 mln PLN w 2016 r., czyli o 8,2% więcej niż przed rokiem.
∙ Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto (reasekuracja bierna) Działu I wynosił 404,8 mln PLN w 2016 r., to o 18,8% mniej niż w roku 2015. Udział reasekuratorów w składce Działu I zmalał do 1,7% w 2016 r. z 1,8% w roku 2015.
∙ Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach brutto wynosił 123,5 mln PLN w 2016 r., czyli o 17,7% mniej niż przed rokiem. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach wynosił 0,7% w 2016 r. w porównaniu z 0,8% rok wcześniej.

 

Reasekuracja czynna i bierna w Dziale II w Polsce w latach 2015-2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Wartość składki przypisanej brutto z reasekuracji czynnej Działu II wynosiła 1 950 mln PLN w 2016 r., to o 36,4% więcej niż w roku 2015. Udział reasekuracji czynnej w składce Działu II wynosił 6,1% w 2016 r.
∙ Odszkodowania i świadczenia brutto z reasekuracji czynnej wypłacone przez zakłady wynosiły 908,9 mln PLN w 2016 r. czyli o 168% więcej niż przed rokiem. Udział reasekuracji czynnej w odszkodowaniach Działu II wynosił 4,9%.
∙ Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto (reasekuracja bierna) Działu II wynosił blisko 6,4 mld PLN w 2016 r., to o 31,0% więcej niż w roku 2015. Udział reasekuratorów w składce Działu II wynosił 19,8% w 2016 r.
∙ Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach brutto wynosił 3,2 mld PLN w 2016 r., czyli o 41,8% więcej niż przed rokiem. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach wzrósł i wynosił 17,6% w 2016