Globalny rynek ubezpieczeń

Nominalna składka przypisana brutto globalnego rynku ubezpieczeń w latach 2006-2015 w mld USD

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Insurance Europe Statistics Nº50 oraz statystyk OECD, które korygują składki USA.

  • Stosownie do danych Swiss Re cytowanych w raporcie Insurance Europe, skorygowanych danymi OECD dla USA, globalny rynek ubezpieczeń zmalał w 2015 r. o 1,5% nominalnie względem roku poprzedniego i jego wartość spadła poniżej 6,0 bilionów USD.
  • CAGR (2011-2015) dla pięcioletniej średniej kroczącej wartości nominalnej globalnych składek wynosił 4,1%.
  • CAGR (2006-2015) dla Ameryki wynosił 7,1%, dla Europy 1,0%, a w Azji CAGR (2006-2015) wynosił 6,3%.
  • Po spadku składek w latach 2008 i 2013 rynek ubezpieczeniowy w Europie w 2014 osiągnął poziom sprzed kryzysu, czyli z roku 2007. Jednak w 2015 roku zmalał o 13,3% w relacji do 2014 r., głównie z uwagi na spadek notowań EUR względem USD o 16%.


Struktura terytorialna ubezpieczeń w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe oraz statystyk OECD.

  • W strukturze kontynentalnej ubezpieczeń według statystyk OECD dominuje Ameryka z udziałem 48,2%.
  • Według OECD tylko Stany Zjednoczone mają ponad 50% udział w składce krajów zrzeszonych w tej organizacji.
  • Niezależnie od źródeł statystycznych różniących się metodyką liczenia składki, Stany Zjednoczone są na pierwszym miejscu globalnego rynku ubezpieczeń. Na drugim miejscu jest Japonia, ze składką szacowaną na 486 mld USD w 2015 r. (8,2% globalnego rynku).
  • Chiny, które jeszcze rok wcześniej zajmowały piąte miejsce w światowym rankingu, przez dwa lata notowały 17% wzrost składek ubezpieczeniowych i w 2015 r. były już na trzecim miejscu.
  • Kolejne trzy miejsca w 2015 r. zajmowały kraje europejskie: Wielka Brytania 5,7%, Niemcy 4,9% oraz Francja, która zajmowała szóste miejsce w 2015 roku z 4,2% udziałem w składkach ubezpieczeniowych.