Wyniki techniczne

Wartość i dynamika wyniku technicznego zakładów Działu I w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Z 27 zakładów Działu I raportujących do PIU, 9 odnotowało straty techniczne w 2016 r.
∙ Spośród 18 zakładów o dodatnim wyniku technicznym 13 odnotowało jego wzrost w 2016 r.
∙ W 2016 r. 2 zakłady zwiększyły, a 3 zmniejszyły straty techniczne z roku poprzedniego.
∙ Lider Działu I – PZU Życie – odnotował w 2016 r. wzrost wyniku technicznego o 7,8% do 1,92 mld PLN z 1,78 mld PLN rok wcześniej.

Wartość i dynamika wyniku technicznego zakładów Działu II w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Z 34 zakładów Działu II raportujących do PIU, tylko 12 odnotowało dodatni wynik techniczny w 2016 r.
∙ Spośród 12 zakładów o dodatnim wyniku technicznym 5 odnotowało jego wzrost, 3 spadek, a pozostałe zakłady wyszły ze strat w 2016 r.
∙ Nominalnie największy spadek wyniku technicznego, bo o 129 mln PLN odnotował w 2016 r. lider – PZU. Wynik techniczny tego zakładu pozostawał jednak niemal półtorakrotnie większy niż wynik techniczny całego Działu II, wynoszący 351 mln PLN w 2016 r.