Działania wizerunkowe

Najważniejszym w 2016 r. projektem wizerunkowym PIU był raport dotyczący reputacji branży. Opracowanie jest kompleksową diagnozą reputacji ubezpieczycieli, pokazującą silne i słabe strony branży w obszarze jej wizerunku. Rolą Komisji ds. PR PIU był wybór oferenta do realizacji zadania, a także organizacja wszystkich prac związanych z raportem. Pracom nad projektem przewodniczył Sławomir Łopalewski, członek Komisji Rewizyjnej PIU i prezes zarządu PKO Ubezpieczenia. Efekt prac został przekazany Komitetowi Sterującemu, a następnie Komisji Rewizyjnej PIU. Dzięki przeprowadzonym badaniom, a także zawartym w raporcie rekomendacjom, PIU przystąpi w 2017 r. do realizacji kolejnego projektu wizerunkowego – raportu wpływu branży ubezpieczeniowej.

Komunikacja z dziennikarzami

Dział Marketingu i PR zadbał o obecność mediów podczas IV Kongresu PIU w Sopocie. Zjawili się tam reprezentanci najważniejszych polskich mediów. W ramach codziennych prac PIU regularnie publikuje informacje prasowe, których owocem są publikacje w mediach. W 2016 r. PIU sporządziła następujące informacje prasowe:
1. Cztery kwartalne informacje na temat danych finansowych zakładów ubezpieczeń;
2. Cztery kwartalne informacje na temat danych związanych z rynkiem ubezpieczeń zdrowotnych;
3. Informacja oraz spotkanie z dziennikarzami, poświęcone nowej ustawie o reklamacjach;
4. Poradnik dotyczący ubezpieczenia na ferie zimowe;
5. Poradnik dotyczący ubezpieczeń dla rowerzystów;
6. Poradnik na temat ubezpieczeń dla dzieci;
7. Komunikat na temat dobrych praktyk ubezpieczeń sprzętu.

Ponadto PIU prowadziła działania komunikacyjne za pomocą:
1. Serwisu Twitter,
2. Serwisu YouTube.

PIU regularnie dystrybuuje raporty dotyczące:
1. Ubezpieczeń zdrowotnych,
2. Wyników finansowych ubezpieczycieli,
3. Rynku bancassurance,
4. Przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej,
5. Rynku ubezpieczeń direct.

Główne obszary działań komunikacyjnych

W szczególnie istotnych dla rynku zagadnieniach, w każdym przypadku następuje wewnętrzna komunikacja między działami PR poszczególnych zakładów ubezpieczeń. W ten sposób możliwe jest uzyskanie wspólnego przekazu komunikacyjnego. Zakłady wspomagają ponadto PIU wiedzą biznesową na potrzeby różnego rodzaju wystąpień. W 2016 r. główne obszary komunikacji dotyczyły ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz związanych z nimi podwyżek cen. PIU zorganizowała:
1. trzy debaty w mediach ogólnopolskich z udziałem przedstawicieli rynku oraz polityków,
2. szereg wywiadów w największych ogólnopolskich mediach,
3. debatę, tzw. okrągły stół przy współpracy z Warsaw Enterprise Institute,
4. ponad 1000 wystąpień przedstawicieli PIU na temat rynku OC w telewizji, radiu, prasie i internecie.

Poza ubezpieczeniami OC, aktywność PIU w mediach koncentrowała się przede wszystkim na:
1. komunikowaniu wypracowanych dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń sprzętu,
2. komunikowaniu wypracowanych porozumień z UOKiK w obszarze ubezpieczeń inwestycyjnych.

Obecność w mediach

PIU kontynuuje misję bycia stale dostępnym, profesjonalnym źródłem informacji o najważniejszych zjawiskach na rynku ubezpieczeniowym.

W 2016 r. wypowiedzi przedstawicieli Izby znalazły się w:

 • 421 publikacjach prasowych
  Większość tekstów dotyczyła ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • 681 audycjach radiowych
  Znaczna część audycji koncentrowała się na ubezpieczeniach komunikacyjnych. Wiele audycji miało też charakter poradnikowy w zakresie ubezpieczenia na ferie i wakacje.
 • 152 audycjach telewizyjnych
  Stacje telewizyjne skupiały się przede wszystkim na ubezpieczeniach komunikacyjnych. Popularnością cieszyły się również ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.
 • 2700 publikacjach internetowych
  Publikacje internetowe w serwisach ogólnotematycznych dotyczą w dużej mierze tych samych kwestii, co materiały telewizyjne i prasowe.

Zdecydowana większość działań medialnych PIU prowadzona jest bezkosztowo.

Komunikacja z otoczeniem

Izba oprócz stałej współpracy z mediami prowadzi też komunikację z członkami PIU oraz innymi organizacjami, stanowiącymi tzw. otoczenie zewnętrzne. Do tego celu Izba stosuje następujące narzędzia:

Strony internetowe i newsletter

 • Strona internetowa piu.org.pl, od końca 2016 roku działająca w wersji przystosowanej do urządzeń mobilnych, bieżąco aktualizowana, prowadzona w dwóch językach.
 • Strony internetowe poznajdirect.pl oraz polisynazdrowie.pl, pełniące rolę stricte edukacyjną i niewymagające tak częstej aktualizacji jak serwis główny PIU.
 • Internetowy Tygodnik Ubezpieczeniowy z bazą około 4000 subskrybentów.

Komunikaty i legislacje PIU

 • Izba w 2016 r. sporządziła 77 komunikatów do członków, dzięki czemu otrzymywali oni stałą informację na temat wszystkich działań PIU.
 • Izba stworzyła ponad 198 dokumentów legislacyjnych, będących podstawą konsultacji rynkowych w zakresie wszelkich aktów modyfikujących prawo ubezpieczeniowe w Polsce.

Serwis członkowski PIU
W 2016 r. z serwisu członkowskiego PIU korzystało ponad 400 osób – członków komisji, podkomisji, zespołów i grup roboczych PIU. Serwis członkowski służył jako narzędzie do wymiany informacji i dokumentów pomiędzy członkami poszczególnych komisji.