Wykaz instytucji, organizacji i stowarzyszeń ubezpieczeniowych

Komisja Nadzoru Finansowego
Powstańcow Warszawy 1
00-030 Warszawa
tel. 22 262 50 00
fax 22 262 51 11 (95)
przewodniczący: Marek Chrzanowski
www.knf.gov.pl
knf@knf.gov.pl

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Płocka 9/11
01-231 Warszawa
tel. 22 539 61 00
fax 22 539 62 61
prezes: Elżbieta Wanat-Połeć
www.ufg.pl
ufg@ufg.pl

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. 22 333 73 26 (27)
fax 22 333 73 29
Rzecznik Finansowy: Aleksandra Wiktorow
www.rf.gov.pl
biuro@rf.gov.pl

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 551 51 00 (01)
fax 22 551 51 99
prezes: Mariusz Wichtowski
ww.pbuk.pl
pbuk@pbuk.pl

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy
Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel. 22 582 36 64
fax 22 582 36 51
prezes: Jacek Skwierczyński
www.actuary.org.pl

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Niepodległości 124/22
02-577 Warszawa
tel. 48 664 411 225
prezes: Małgorzata Kaniewska
www.pibuir.org.pl
info@pibuir.org.pl

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
Koszykowa 6, lok. 303
00-564 Warszawa
tel. 22 826 41 13
prezes: Adam Sankowski
www.posrednicy.org.pl
posrednicy@posrednicy.org.pl

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Jana Pawła II 34, lok. 9 (VI p.)
00-141 Warszawa
tel. 22 828 43 49
fax 22 826 71 18
prezes: Łukasz Zoń
www.polbrokers.pl
polbrokers@polbrokers.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
Płocka 15 B, lok. 7
01-231 Warszawa
tel. 22 862 39 49
fax 22 723 52 72
prezes: Maciej Łazęcki
www.ospuif.pl
ospuif@ospuif.pl
adres do korespondencji:
Elizy Orzeszkowej 78
05-820 Piastow