Odszkodowania i świadczenia

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu II w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale ogółem wynosiły 18,3 mld PLN w 2016 r. w porównaniu z 19,4 mld PLN w 2015 r., tj. o 5,6% mniej.
 • W 2016 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 1 zmalały o 16,8%.
 • W grupie 3 odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto pozostawały na poziomie roku 2015 i wynosiły 9,6 mld PLN.
 • Odszkodowania i świadczenia w grupie 5 wzrosły o 6,5%.
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z reasekuracji czynnej Działu I były marginalne i nie przekraczały 9 mln PLN w obu porównywanych okresach.

 

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zakładów Działu I w Polsce w 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Dynamika zmiany wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w Dziale I wynosiła 94,4%. Największy w tej kategorii PZU Życie był 4,7 p.p. powyżej rynku z dynamiką 99,1%.
 • Powyżej średniej Działu I były między innymi: Open Life, Hestia, Generali, AXA, Vienna Life i Allianz.
 • PZU Życie miało 33,9% udział w sumie odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu I. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto jedenastu kolejnych zakładów stanowiły łącznie 10,2 mld PLN, tj. 55,8% całego segmentu. Koncentracja pięciu pierwszych zakładów wynosiła około 62,5%.

 

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zakładów Działu II w Polsce w 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Dynamika przyrostu odszkodowań wypłaconych brutto Działu II wynosiła 117,3%. Największy w tej kategorii PZU z dynamiką 124,5%, był o 7,2 p.p. powyżej rynku.
 • Powyżej średniej Działu II było też Generali oraz kilka mniejszych zakładów.
 • PZU miał 34,8% udział w sumie odszkodowań wypłaconych brutto Działu II.
 • Odszkodowania wypłacone brutto trzech kolejnych zakładów o udziale rynkowym od 5,8% – Allianz, przez 13,1% – Hestia do 13,5% – Warta stanowiły łącznie 32,4% całego segmentu.
 • Koncentracja pięciu pierwszych zakładów wynosiła 71,8%, a dziesięciu pierwszych, tj. od PZU do TUW aż 87,8%.

 

Współczynnik szkodowości brutto zakładów Działu I w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 77,0% w 2016 r., w porównaniu z 70,5% w 2015 r., czyli o 6,5 p.p. więcej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio 58,1% oraz 59,2%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2016 r. wynosił 23,9%, tj. o 20,4 p.p. mniej niż rok wcześniej.
 • Połowa zakładów odnotowała wzrost wartości wskaźnika szkodowości brutto o ponad 10 p.p. w 2016 r., podczas gdy dla 7 zakładów zmniejszyła się ona o kilka punktów procentowych.
 • W 2016 r. przy spadku sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto w Dziale I o 4,7% względem 2015 r., składki zarobione brutto zmalały o 12,7% w tym samym okresie.

 

Współczynnik szkodowości brutto zakładów Działu II w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 65,4% w 2016 r., w porównaniu z 67,1% dla 2015 r., czyli o 1,7 p.p. mniej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio 63,3% oraz 65,5%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2016 r. wynosił 23,2%, tj. o 7,3 p.p. mniej niż przed rokiem.
 • Dla Działu II w 2016 r., przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto o 10,1% względem roku poprzedniego, składka zarobiona brutto wzrosła o 13,0%.