Zestawienia tabelaryczne – rynek ubezpieczeń w liczbach

Plik Statystyki 2020 zawiera następujące zestawienia tabelaryczne:

 • Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń
  • Składka ubezpieczeniowa
  • Odszkodowania i świadczenia
  • Techniczny wynik ubezpieczeń
  • Koszty działalności ubezpieczeniowej
  • Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
  • Lokaty
  • Wynik finansowy
  • Reasekuracja
 • Wskaźniki charakteryzujące działalność ubezpieczycieli
  • Współczynnik retencji i współczynnik zatrzymania odszkodowań
  • Współczynnik szkodowości
  • Stopa rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
  • Rentowność kapitałów własnych
  • Rentowność majątku
  • Wskaźnik zespolony
 • Struktura rynku
  • Struktura rynku 2019-2020
  • Rynek 2011-2020
  • Struktura rynku 2011-2020

 

Pliki Ubezpieczenia na życie 2020  oraz Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 2020  zawierają następujące skonsolidowane sprawozdania finansowe:

 • Ubezpieczenia na życie
  • Bilans Aktywa
  • Bilans Pasywa
  • Techniczny rachunek ubezpieczeń.
  • Ogólny rachunek zysków i strat
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
  • Bilans Aktywa
  • Bilans Pasywa
  • Techniczny rachunek ubezpieczeń
  • Ogólny rachunek zysków i strat