Działalność wydawnicza i edukacyjna

Izba prowadzi działalność wydawniczą wspierającą cele strategiczne PIU oraz realizującą zadanie edukacji ubezpieczeniowej. W 2020 r. Izba przygotowała następujące coroczne publikacje:

  • „Raport Roczny PIU 2019” w wersji polskiej i angielskiej – coroczny raport zawierający sprawozdanie z działalności Izby oraz pogłębioną analizę polskiego rynku ubezpieczeń;
  • „Ubezpieczenia w liczbach 2019” w wersji polskiej i angielskiej – broszura zawierająca najważniejsze dane o rynku ubezpieczeniowym w Polsce;
  • „Analiza danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych w 2019 roku”

 

Stałym wydawnictwem PIU jest kwartalnik „Wiadomości Ubezpieczeniowe”. W roku 2020 w „Wiadomościach Ubezpieczeniowych” (WU) kontynuowano publikację tekstów prawniczych w formie glos, artykułów oraz wyników badań, ściśle związanych z rynkiem ubezpieczeniowym. Wśród autorów znaleźli się wybitni przedstawiciele polskiego oraz zagranicznego środowiska naukowego, przy jednoczesnym promowaniu młodych naukowców, a także praktyków. Celem publikowanych artykułów było zwrócenie uwagi na bieżące problemy legislacyjne oraz te, wynikające z praktyki ubezpieczeniowej i sądowej. WU są członkiem CEEOL, największej międzynarodowej organizacji prowadzącej bazę czasopism elektronicznych, co zapewnia dostęp do artykułów publikowanych w WU wszystkim użytkownikom Internetu. WU zostały ujęte w wykazie czasopism punktowanych MNiSW uzyskując 20 punktów, co zachęca autorów do publikowania w Wiadomościach Ubezpieczeniowych oraz zapewnia wysoką pozycję wśród czasopism branżowych o tematyce ubezpieczeniowej.

 

Z kolei dla członków PIU, Izba przygotowuje aktualne i unikalne informacje o polskim rynku ubezpieczeń. Tak jak w poprzednich latach, w 2020 r. przygotowywano i wysyłano do członków PIU kwartalne biuletyny szybkiej informacji o stanie rynku (tzw. snapshots) oraz kwartalne raporty o wynikach sektora ubezpieczeń. Izba udostępniała swoim członkom systematyczne monitoringi wybranych obszarów ubezpieczeń: sprzedaży bancassurance, nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Działania edukacyjne w 2020 r. zdominowały wyzwania dotyczące pandemii. Intensywną komunikację poprzez nasze serwisy poradnikowe (nawypadekgdy.pl oraz kanały social mediowe) rozpoczęliśmy już w marcu 2020 r., zaraz po ogłoszeniu lockdownu. Skoncentrowaliśmy się na edukacji dorosłych i wsparciu agentów w komunikacji z klientami, dostarczając materiałów wyjaśniających zdalne funkcjonowanie ubezpieczeń. Istotne było to, by klienci nie przerywali ochrony ubezpieczeniowej, nie rezygnowali z niej w obliczu kryzysu.

 

Pokazywaliśmy więc, jak korzystać z tej zdalnej obsługi, jak znaleźć potrzebne informacje, jak kupić ubezpieczenie czy zlikwidować szkodę. Chcieliśmy uświadomić klientom, że agenci nadal pomagają im w zakupie ubezpieczeń, a likwidacja szkód odbywa się bez problemów. Dla wielu z nich to wcale nie było łatwe i oczywiste. Istotne było też pokazanie, w jaki sposób ubezpieczenia pomagają w kryzysie – i że działają nie tylko w ustawowych czy umownych ramach. To też istotny element edukacji i kształtowania świadomości ubezpieczeniowej. Pokazywaliśmy więc na naszych blogach w kolejnych publikacjach, jak firmy wdrażają rekomendacje proklienckie, jak pomagają dodatkowo w czasie pandemii, jak działają zdalnie.

 

Istotnym elementem działań była kampania #nierezygnujzochrony, w której w krótkim wideo pracownicy Izby pokazywali, jak ubezpieczenia chronią domowy budżet w razie, gdy dzieje się coś złego.

 

W 2020 r. zintensyfikowaliśmy naszą obecność w Zespole roboczym ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego powołanego w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego (ZR RRRF). Uaktualniliśmy informacje dotyczące działań edukacyjnych PIU, odpowiadaliśmy na ankiety dotyczące działań edukacyjnych, kierowane przez instytucje zagraniczne (OECD) w ramach obecności w Zespole.

 

W ramach działań wspierających edukację ubezpieczeniową Izba była po raz kolejny patronem konkursu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” realizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w szkołach w całym kraju. Przeprowadziliśmy szkolenia dla nauczycieli, przekazaliśmy gotowe scenariusze lekcji.

 

Istotnym elementem edukacji ubezpieczeniowej są prowadzone przez PIU badania świadomości. Dzięki informacjom zdobytym w badaniach społecznych możemy precyzyjnie przygotowywać komunikaty i informacje oraz działać szczególnie tam, gdzie wiedza jest niewystarczająca. W lutym 2020 r. publikowaliśmy wyniki badań świadomości Polaków na temat oszczędzania na emeryturę, by poznać dokładnie ich preferencje i możliwości i na tej podstawie zaprojektować komunikację. W lutym ubiegłego roku przeprowadziliśmy również badanie kierowców. Pytaliśmy, jak sami się oceniają, jaki mają stosunek do przepisów drogowych. Ten materiał okazał się niezwykle ważnym elementem naszych działań edukacyjnych w zakresie BRD. Wyniki badania przekazaliśmy policji warszawskiej, by włączyła je do swoich materiałów edukacyjnych. Stały się też elementem naszych działań skierowanych do szkół (webinaria, lekcje pokazowe).

 

W ramach współpracy z WRD KSP bierzemy udział w cyklicznych inicjatywach „Jadę bezpiecznym autem”, w ramach których propagujemy wiedzę na temat bezpieczeństwa wyjazdów na wakacje i ferie.

 

W 2020 r. rozpoczęliśmy intensywne działania na forum międzynarodowym, bierzemy udział w spotkaniach przedstawicieli regionu CEE Insurance Europe. Wypracowaliśmy wspólną strategię komunikacyjną dotyczącą edukacji dzieci na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pracowaliśmy nad założeniami wspólnej kampanii (kampania zaprogramowana na 2021 r.).

 

W 2020 r. rozpoczęliśmy prace nad nową stroną internetową PIU i stworzeniem na niej miejsca (zakładka baza wiedzy), z którego w prosty sposób można pobrać wszystkie materiały edukacyjne i poradnikowe przygotowane przez Izbę.

 

Oprócz tego Izba jak co roku organizowała seminaria i szkolenia skierowane do pracowników zakładów ubezpieczeń (m.in. dot. reasekuracji, rachunkowości, opodatkowania, audytu).