Odszkodowania i świadczenia

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu I w Polsce w latach 2019-2020

 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale I ogółem wynosiły 17,4 mld PLN w 2020 r. w porównaniu z 18,6 mld PLN w 2019 r., tj. o 6,2% mniej.
 • W 2020 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 1 wzrosły o 10,3% względem 2019 r.
 • W tym samym okresie odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 3 zmalały o 15,7% i wynosiły 8,3 mld PLN.
 • Odszkodowania i świadczenia w grupie 5 zmalały o 7,6%.
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z reasekuracji czynnej Działu I nie występowały w obu analizowanych okresach.

 

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu II w Polsce w latach 2019-2020

 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale II ogółem wynosiły 22,2 mld PLN w 2020 r., tj. o 1,2% mniej niż rok wcześniej.
 • Wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2020 r. spadły w ubezpieczeniach: finansowych o 17,3%, wypadkowych i chorobowych o 11,4%, AC o 1,4% oraz w OC o 4,8%.
 • Największy wzrost wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2020 r. odnotowano natomiast w grupach ubezpieczeń rzeczowych o 8,7%, w OC ogólnym o 3,0% oraz w pozostałych ubezpieczeniach o 0,6%.
 • Odszkodowania z reasekuracji czynnej wynosiły 1,3 mld PLN w 2020 r., tj. o 17,0% więcej niż w roku 2019.

 

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zakładów Działu I w Polsce w 2020 r.

 • W 2020 r. dynamika zmiany wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w Dziale I wynosiła 93,8%. Największy w tej kategorii PZU Życie był 12,4 p% powyżej rynku z dynamiką 106,2%.
 • Powyżej średniej Działu I były między innymi: Unum, Generali, PKO, Compensa czy Warta.
 • PZU Życie miało 38,4% udziału w sumie odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu I. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto dziesięciu kolejnych zakładów stanowiły łącznie 9,1 mld PLN, tj. 52,2% całego segmentu. Koncentracja pięciu pierwszych zakładów wynosiła 67,1%.

 

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zakładów Działu II w Polsce w 2020 r.

 • Dynamika przyrostu odszkodowań wypłaconych brutto Działu II wynosiła 98,8%. Największy w tej kategorii PZU z dynamiką 95,3% był o 3,5 p% poniżej rynku.
 • Powyżej średniej Działu II były też Hestia, Warta, Compensa, AXA, Generali, Interrisk oraz kilka mniejszych zakładów.
 • PZU miał 32,3% udziału w sumie odszkodowań wypłaconych brutto Działu II.
 • Odszkodowania wypłacone brutto dwóch kolejnych zakładów o udziale rynkowym od 15,2% – Hestia do 13,7 % – Warta stanowiły łącznie 28,9% całego segmentu.
 • Koncentracja pięciu pierwszych zakładów wynosiła 71,0%, a dziewięciu pierwszych, tj. od PZU do Uniqa aż 85,7%.

 

Współczynnik szkodowości brutto zakładów Działu I w Polsce w latach 2019-2020

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 84,2% w 2020 r., w porównaniu z 87,2% w 2019 r., czyli o 3,0 p% mniej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 71,3% oraz 79,8%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2020 r. wynosił 47,1%, tj. o 17,7 p% mniej niż rok wcześniej.
 • Około 60% zakładów odnotowało spadek wartości wskaźnika szkodowości brutto w 2020 r.
 • W 2020 r. przy spadku sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto w Dziale I o 5,9% względem 2019 r., składki zarobione brutto zmalały o 2,5% w tym samym okresie.

 

Współczynnik szkodowości brutto zakładów Działu II w Polsce w latach 2019-2020

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 60,5% w 2020 r., w porównaniu z 61,5% dla 2019 r., czyli o 1,0 p% mniej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 57,5% oraz 56,4%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2020 r. wynosił 16,0%, tj. o 1,6 p% mniej niż przed rokiem.
 • Dla Działu II w 2020 r. przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto o 0,6% względem roku poprzedniego, składka zarobiona brutto wzrosła o 2,3%.