Wyniki techniczne

Wartość i dynamika wyniku technicznego zakładów Działu I w Polsce w latach 2019-2020

  • Z 26 zakładów Działu I raportujących do PIU, 7 odnotowało straty techniczne w 2020 r.
  • Spośród 19 zakładów o dodatnim wyniku technicznym 10 odnotowało jego wzrost w 2020 r.
  • W 2020 r. 2 zakłady zwiększyły, 1 zmniejszył straty z roku poprzedniego, a 4 zamieniły zyski na straty techniczne.
  • Lider Działu I – PZU Życie – odnotował w 2020 r. spadek wyniku technicznego o 8,1% do 1,60 mld PLN z 1,74 mld PLN rok wcześniej.

 

Wartość i dynamika wyniku technicznego zakładów Działu II w Polsce w latach 2019-2020

  • Z 33 zakładów Działu II raportujących do PIU, 6 odnotowało ujemny wynik techniczny w 2020 r.
  • Spośród 27 zakładów o dodatnim wyniku technicznym, 17 odnotowało jego wzrost, 8 spadek, a pozostałe zakłady wyszły ze strat w 2020 r.
  • Nominalnie największy wzrost wyniku technicznego, bo o 135 mln PLN odnotował w 2020 r. lider – PZU. Wynik techniczny tego zakładu stanowił 49% wyniku technicznego całego Działu II, który wynosił 3,13 mld PLN w 2020 r.