Retencja

Współczynnik retencji (zatrzymania) składki i odszkodowań zakładów Działu I w Polsce w latach 2019-2020

  • Wartość wskaźnika zatrzymania składki dla Działu I wynosiła 98,0% w 2020 r. w porównaniu z 98,5% dla roku 2019. Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 98,3% i 99,1%, a odstęp międzykwartylowy wynosił 3,4 % w 2020 r.
  • Wartość wskaźnika zatrzymania odszkodowań dla Działu I wynosiła 98,8% w obu porównywanych okresach.
  • Mediana wskaźnika wynosiła 99,1% w 2020 r. oraz 99,0% dla roku 2019. Odstęp międzykwartylowy w 2020 wynosił 2,9%, tj. o 1,0 p% więcej niż rok wcześniej.

 

Współczynnik retencji (zatrzymania) składki i odszkodowań zakładów Działu II w Polsce w latach 2019-2020

  • Wartość wskaźnika zatrzymania składki dla Działu II wynosiła 81,4% w 2020 r., w porównaniu z 82,1% rok wcześniej.
  • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 76,0% oraz 76,5%. Odstęp międzykwartylowy w 2020 r. wynosił 45,0%, tj. o 0,4 p% więcej niż rok wcześniej.
  • Wartość wskaźnika zatrzymania odszkodowań dla Działu II wynosiła 81,2% w 2020 r., w porównaniu z 82,9% dla roku 2019. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych brutto Działu II wzrósł 8,8% rok do roku.
  • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 75,2% oraz 73,7%. Odstęp międzykwartylowy w 2020 r. wynosił 43,4%, tj. o 0,6 p% więcej niż rok wcześniej.