List Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Szanowni Państwo,

za nami rok, w którym wszystkie gałęzie gospodarki musiały nauczyć się funkcjonowania w nowych warunkach. Wybuch pandemii COVID-19 był wyzwaniem także dla ubezpieczycieli. Branża, której podstawą działania był dotąd osobisty kontakt z klientem, przeszła na zdalny tryb pracy. Odbyło się to błyskawicznie, co pokazało zaawansowane przygotowanie zakładów ubezpieczeń do digitalizacji. Szybkie przejście na obsługę zdalną pozwoliło klientom na kontynuowanie ochrony ubezpieczeniowej, sprawną likwidację szkód i wypłatę odszkodowań.

Reprezentując branżę, której misją jest niesienie pomocy w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, Polska Izba Ubezpieczeń na początku kwietnia ogłosiła 14 rekomendacji proklienckich. Ich celem była ochrona klientów, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią. Rekomendacje objęły nie tylko klientów indywidualnych, ale także partnerów biznesowych, jak warsztaty samochodowe i touroperatorzy. Ubezpieczyciele zobowiązali się także do pomocy osobom, pracującym w sektorze opieki zdrowotnej.

Wsparcie dla gospodarki dotkniętej pandemią to również pomoc dla przedsiębiorców. PIU była inicjatorem i współautorem założeń programu ochrony ubezpieczeń należności handlowych. Celem programu jest utrzymanie przez ubezpieczycieli limitów należności dla odbiorców towarów i usług. Projekt, który wciąż jest w fazie konsultacji, byłby największym programem publiczno-prywatnym w historii polskiego rynku ubezpieczeniowego.

Branża wsparła także osoby, będące na pierwszej linii walki z pandemią. W listopadzie Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała stworzenie dodatkowego call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 18 firm ubezpieczeniowych sfinansowało pracę 100 dodatkowych konsultantów przez 6 miesięcy. Dzięki tej inicjatywie, większa liczba potrzebujących mogła skorzystać z pomocy i zasięgnąć informacji w związku z pandemią.

Epidemia wymagała od branży szeregu niestandardowych działań, jednak nie spowodowała zahamowania codziennych prac legislacyjnych. W początkowym okresie lockdownu, Izba skupiła się przede wszystkim na pracach ułatwiających ubezpieczycielom zdalne prowadzenie działalności, a także pozwalających na elastyczne podejście do terminów kontrolnych i raportowych. Dzięki naszemu przedstawicielstwu w Brukseli, mogliśmy też na bieżąco wymieniać się z innymi krajami doświadczeniami w obszarze inicjatyw legislacyjnych, niwelujących skutki epidemii. Współpraca pomiędzy krajami w naszym regionie Europy pozwoliła spopularyzować korzystne rozwiązania i ostrzec przed tymi, które mogłyby mieć negatywny wpływ na długoterminową równowagę na rynku ubezpieczeniowym.

Najważniejsze kwestie, którymi zajmuje się Izba, opisywane są na bieżąco na blogu ekspertów PIU. Raport, który oddaję w Państwa ręce, pozwoli natomiast na drobiazgowe prześledzenie trendów na rynku ubezpieczeń, da podstawę do analizy wyników finansowych ubezpieczycieli i przedstawi sprawozdanie z prac prowadzonych przez działające w PIU komisje w 2020 roku. Zapraszam do lektury.

Jan Grzegorz Prądzyński
Prezes Zarządu
Polska Izba Ubezpieczeń