Organizacja Polskiej Izby Ubezpiecznień

Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń

W 2020 r. Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń działał w składzie:

Jan Grzegorz Prądzyński

Prezes Zarządu

Andrzej Maciążek

Wiceprezes Zarządu

 

Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Ubezpieczeń

Skład Komisji Rewizyjnej PIU do 20 maja 2020 r.
(kadencja 2017-2020)

 • Anna Włodarczyk-Moczkowska – Przewodnicząca KR
 • Aneta Podyma-Milczarek – Wiceprzewodnicząca KR
 • Adam Uszpolewicz – Wiceprzewodniczący KR
 • Zygmunt Kostkiewicz
 • Jacek Kugacz
 • Sławomir Łopalewski
 • Jarosław Matusiewicz
 • Roman Pałac
 • Jarosław Parkot
 • Paweł Surówka
 • Piotr Śliwicki
Skład Komisji Rewizyjnej PIU od 20 maja 2020 r.
(kadencja 2020-2023)

 • Anna Włodarczyk-Moczkowska – Przewodnicząca KR
 • Aneta Podyma-Milczarek – Wiceprzewodnicząca KR
 • Adam Uszpolewicz – Wiceprzewodniczący KR
 • Aleksandra Agatowska
 • Grzegorz Buczkowskii
 • Beata Kozłowska-Chyła
 • Jacek Kugacz
 • Sławomir Łopalewski
 • Jarosław Matusiewicz
 • Jarosław Parkot
 • Piotr Śliwicki

 

Struktura biura Izby

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do jej podstawowych zadań należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi również działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz inicjuje wielostronny dialog na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń.

 

Biuro Polskiej Izby Ubezpieczeń jest centrum kompetencyjnym samorządu ubezpieczeniowego. Składa się z działów obsługujących rynek ubezpieczeniowy, organizuje prace komisji merytorycznych, prowadzi projekty wspierające procesy legislacyjne, współpracując z rynkiem oraz innymi instytucjami. Od 2019 roku Izba posiada również swoje przedstawicielstwo w Brukseli przy Insurance Europe.

 

Pracownicy biura Izby przygotowują analizy, opracowania i raporty, z których korzysta rynek ubezpieczeniowy, nadzór finansowy oraz ustawodawca. Wsparciem merytorycznym dla zarządu Izby, a także członków PIU, są działające komisje, podkomisje, grupy ekspertów oraz zespoły i grupy robocze. Są one komórkami opiniodawczo-doradczymi zarządu, w których w 2020 roku pracowało w sumie niemal 500 osób. Komisje powołuje Komisja Rewizyjna, natomiast podkomisje, grupy ekspertów, zespoły i grupy robocze powołuje Zarząd PIU. Również Zarząd powołuje wszystkich członków tych społecznych komórek. W ich skład wchodzą przedstaw

 

W 2020 roku PIU stworzyła i wysłała 93 komunikaty wewnętrzne oraz 256 dokumentów dotyczących prac legislacyjnych. Ten wypracowany przez Izbę sposób komunikacji z rynkiem pozwala członkom Izby na bieżąco komentować propozycje legislacyjne oraz zgłaszać opinie o innych wydarzeniach związanych z rynkiem ubezpieczeniowym.

 

Spis komisji, podkomisji, grup ekspertów oraz zespołów i grup roboczych wg stanu na koniec 2020 roku