Działalność Rady Bezpośredniej Likwidacji Szkód

Rada BLS

Przewodnicząca: Rafał Stankiewicz
Sekretarz: Agnieszka Dąbrowska
Liczba posiedzeń w 2020 r.: 3

Rada Bezpośredniej Likwidacji Szkód (Rada) pełni rolę ciała decyzyjnego w systemie BLS od dnia jego wdrożenia, tj. od 1. kwietnia 2015 roku. Zadania Rady wynikają z Umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód (Umowa) i są związane z jednej strony z bieżącą kontrolą funkcjonowania systemu BLS, z drugiej strony z określaniem kierunków jego rozwoju.

W Radzie zasiadają przedstawiciele wszystkich Stron Umowy, tj. Aviva TUO SA, Axa Ubezpieczenia TUiR SA, Concordia Polska TU SA, Link4 TU SA, PZU SA, STU ERGO HESTIA SA, TUiR WARTA SA, UNIQA TU SA, Wiener TU SA oraz PIU.

Za merytoryczną i administracyjną obsługę Rady odpowiada Centrum Rozliczeń, tj. komórka organizacyjna PIU, pełniąca jednocześnie funkcję wspierającą wobec koordynatorów BLS, działających z ramienia wszystkich Stron Umowy. Podstawą działań podejmowanych przez Radę BLS są zagadnienia przygotowywane zazwyczaj w ramach organizowanych przez Centrum Rozliczeń cyklicznych spotkań koordynatorów BLS.

  • W 2020 roku działania Izby związane z systemem BLS skoncentrowane były na efektywnym wspomaganiu zakładów ubezpieczeń w wykonywaniu postanowień Umowy BLS, co gwarantowało sprawny przebieg procesu rozliczeń. Izba koordynowała również realizację zmian formalnych i procesowych wynikających z przystąpienia Link4 TU SA do systemu BLS. W 2020 kontynuowaliśmy także promowanie systemu BLS.

 

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:

  • Przygotowanie zmian formalnych i procesowych w systemie BLS, związanych z rozwojem systemu BLS, tj. przystąpieniem do Umowy Link4 TU SA.
  • Realizacja testów bezpieczeństwa Aplikacji BLS (narzędzia do rozliczeń systemu BLS).
  • Kampania promująca BLS w 2020 roku.