Koszty działalności ubezpieczeniowej

Koszty działalności ubezpieczeniowej Działu I w Polsce w latach 2019-2020

 • Suma kosztów akwizycji i administracyjnych w Dziale I wynosiła ponad 5,1 mld PLN w 2020 r. i była o 0,7% poniżej poziomu sprzed roku.
 • Koszty administracyjne w 2020 r. w relacji do roku poprzedniego wzrosły o 0,9%, a koszty akwizycji zmalały o 1,5% w tym samym okresie.
 • Udział kosztów akwizycji w kosztach ogółem w roku 2020 wynosił 66,4% i był o 0,5 p% niższy niż w roku poprzednim.
 • Relacja kosztów akwizycji do składki przypisanej brutto dla Działu I wynosiła 16,4%, a relacja kosztów administracyjnych do składki wynosiła 8,3% w 2020 r.

 

Koszty działalności ubezpieczeniowej Działu II w Polsce w latach 2019-2020

 • Suma kosztów akwizycji i administracyjnych w Dziale II wynosiła 12,3 mld PLN w 2020 r. i była o 3,6% powyżej poziomu roku poprzedniego.
 • Koszty akwizycji wzrastały względem lat poprzednich: o 7,8% w 2019 r. oraz o 3,5% w ciągu 2020 r. Koszty administracyjne w 2020 r. wzrosły o 4,0% w relacji do 2019 r. Struktura kosztów zmieniła się na korzyść kosztów administracyjnych, które w 2020 r. rosły relatywnie szybciej niż administracyjne i stanowiły 18,7% sumy obu kategorii kosztów.
 • W 2020 r. relacja kosztów akwizycji do składki przypisanej brutto Działu II wynosiła 23,5%, a relacja kosztów administracyjnych do składki wynosiła 5,4%.

 

Wskaźnik zespolony zakładów Działu I w Polsce w latach 2019-2020

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 109,5% w 2020 r., w porównaniu z 111,9% w 2019 r., czyli o 2,4 p% mniej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 101,1% oraz 114,6%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2020 r. wynosił 58,2%, tj. aż o 11,1 p% mniej niż rok wcześniej.
 • W 2020 r. przy spadku licznika formuły wskaźnika zespolonego o 4,6% mianownik zmalał o 2,5% względem poziomu sprzed roku i wartość wskaźnika zmalała.

 

Wskaźnik zespolony zakładów Działu II w Polsce w latach 2019-2020

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 92,7% w 2020 r., w porównaniu z 93,2% w 2019 r., czyli zmalała o 0,5 p% kolejny rok z rzędu.
 • Mediana wskaźnika dla tych samych okresów wynosiła odpowiednio: 93,2% oraz 94,2%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2020 r. wynosił 13,1%, tj. o 2,4 p% więcej niż rok wcześniej.
 • W 2020 r. przy wzroście licznika formuły wskaźnika zespolonego o 1,7% mianownik wzrósł o 2,3% względem poziomu sprzed roku.